Take a fresh look at your lifestyle.

Wisata Sastra

Daning : Yono Daryono

ANA-ANA bae, lumrahe sing arane wisata kuwe marani panggonan sing ndadekna nang ati anyem merga meruh sing dideleng apik, kaya gunung, laut atawa sing nggo pranti pakansinan. Lha kiye wisata sastra kuwe sing kaya apa, sing dideleng apa. Tapi ya kuwe gayane Man Damin, senenge sing makha-makha, ngglambyar malah dong anuk mung pengin eben ditulis nang koran. Istilahe saiki seneng pencitraan, ben olih alem.

Bengi kuwe lagi acarane Komite Sastra Dewan Kesenian Kota Tegal (DKT) nang Pendopa Kota Tegal ana peluncuran buku Antologi Puisi “Pendakian”, Man Damin keceplosan ngomong adong kota Tegal pan didadekna kota Wisata Sastra. Wong-wong sing ana nang kono pada mlongo tapiken ana uga sing keprok merga seneng. Mung bae jare Man Damin Taman Budaya sing donge ana panggonan nggo pranti latihan kaya pendopo, nggo diskusi atawa pameran toli wisma seni kaya sing dikarepna ora klakon-klakon. Arane Taman Budaya tapiken mung ana Gedung Teater Arena sing saiki njerone wis rodal-radil. Jare tah gedung Kesenian nang jalan Dr. Setia Budi lagi dibenerna tapiken dideleng ujude ora karuan. Arane gedung Serba Guna tapiken mung bisa nggo mantenan atawa rapat ora cocog nggo pentas seni kaya gemiyen, pol-pole nggo pameran gambar.

Plt Walikota Tegal, Kang HM Nursholeh krungu omongan Tegal pan didakena kota Wisata Sastra melu bungah. Deweke ndukung, nggo wujudna kuwe kudu ana duwite, lha nang kene DKT kudu pedaminan karo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan eben rancangan anggaran 2019 dibuka maning nambahi gawe pendopo karo wisma seni nang Taman Budaya, aja klalen njaluk tulung maring Kang Sisdiono Ahmad kon ngrewangi eben anggarane bisa lolos.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Wong sing ana nang pendopo pada keprok, Man Damin cengar-cengir raine katon bungah. Batir-batire sing ana nang pendopo pada nyalami Man Damin, batir-batir sing luar kota ya pada melu seneng. Jarene deweke engko adong maring Tegal nang endi-endi ana tulisan Tegal Kota Wisata Sastra, kota Baharine klelep ketutup tulisan kota Wisata Sastra.

Lugune Man Damin ana ngarange tapiken ora nemen-nemen, lha kawe bocah-bocah Jakarta gemiyen lagi Pak Piek Ardijanto Suprijadi megin urip adong eben puisine diakoni ganing wong saIndonesia, kudu maring Tegal. Ora ngilang-ngilangna awit gemiyen Tegal dikenale kota sastra lan teater. Jasane Pak Woerjanto, Sudjai karo batir-batire bisa ngenalna teater maring endi-endi ora nganti WS Rendra riwa-riwi maring Tegal kur nonton pentase wong Tegal. Pak Piek Ardijanto Suprijadi, akeh sing ngomong adong deweke kuwe bisa nerusna apa sing dilakoni HB. Jasin. Penyair-penyair sing esih ajar-ajaran pada kirim puisi maring pak Piek eben diulas nang koran Buana Minggu. Toli pada manjing maring sekolahan (saiki SMA 1) kon pada ngomong maring murid-muride priben endah pada bisa gawe puisi. Wong sing sering mene kuwe Adri Darmadji Woko, Handrawan Nadesul, Kurniawan Junaedhi, Yudhistira ANM Massardi. Adri Darmadji Woko, Handrawan Nadesul, Kurniawan Junaedhi saike gawe komunitas Dari Negeri Poci. Nang Tegal uga tau ana kemah penyair nang Muarareja jamane Pak Sentot Susilo.

Nganti saiki wong-wong luar kota megin bae pada pengin maring Tegal maca puisine atawa diskusi. Taun segurunge kaya Sitok Srengenge, Triyanto Triwikromo, Afrizal Malna, Uki Bayu Sejati ambal-ambalna maring Tegal. Toli Radhar Panca Dahana, Dindon WS, Budi S Otong, Halim HD, MH. Ainun Najib, Hamsad Rangkuti, Satyagraha Hoerip, Danarto, Rendra lan liyane akeh lha pokoke, seniman etop pada maring Tegal. Nang Tegale dewek seliyane Pak Piek ana Pak SN Ratmana, Pak Sukro Wijono lan Widjati, M. Hadi Utomo. Gurung kepetung generasi ngingsore kaya Haryo Guritno, Eko Tunas, Sisdiono Ahmad Nurhidayat Poso, Nurngudiono, Hartono Ch Surya, Zaenal Abidin MK, Lutvi AN, Enthieh Mudakir, Bontot Sukandar, Mamet Suwargo, Dwiery Santoso, Rofii Dimyati, Slamet Ambari, Ubaedillah, Dadang Christanto, Wowok Legowo, Suriali Andi Kustomo, Dyah Setyawati, Lanang Setiawan, Tambari Gustam megin ana liyane. Nah Saiki kepriben generasi milenial seliyane Wicaksono Wisnu Legowo, Rudi Iteng lan Apito Lahire pada maring endi.

Balik maning maring Tegal Kota Wisata Sastra, seliyane Taman Budaya, Tegal kudu ana museum. Nang museum kuwe dipajang puisi-puisi awit jaman gemiyen nganti saiki, semana uga penyair-penyair Kota Tegal, nang museum kuwe bisa nggo gelaran liyane.

Nang lore Universitas Panca Sakti ana Bumi Perkemahan, nah nang kene kiye repan dianakna Kemah Budaya. Nang acara kuwe dingahi ana diskusi budaya, baca puisi, pentas drama karo lomba kesenian liyane.

Saiki maning sawise pada melu workshop sing dianakna Komite Sastra Dewan Kesenian Kota Tegal, akeh penyair enom-enoman sing pada nulis puisi malah melu manjing antologi Pendakian. Wis gen saiki pada kenteng gawe puisi, eben Tegal dadi kota Wisata Sastra aja jare-jare.

KATA-KATA KHAS TEGAL

cocog = sesuai
dingahi = disisakan
gen = kata seru untuk menekankan maksud
keprok = tepuk tangan
kenteng = rajin bekerja
ngglambyar = tidak konsentrasi
raine = wajahnya
wujudna = mewujudkan

BERITA LAINNYA