Take a fresh look at your lifestyle.

Warung Pian Diruwag

Daning : Maufur

BERITA wis sawulanan nang koran, tipi, lan media onlen, pancen isine mung virus korona. Kuwe wis dadi brita sejagat nang endi-endi ora. Nang Indonesia yang kaya kuwe, pada bae. Kejaba ana brita banjir, longsor, narkoba, lan liya-liyane. Tetep bae paling ngakahi ya brita korona.
Ora beda nang Kota Tegal lan seputarane, virus korona egin brita nomer siji. Brita nomer lorone, Taman Pancasila. Merga wektu mbongkar-mbokar bangunan sing ana, istilah ora pandang bulu, babad entek-entekan, diruwag yag-yagan. Protes saka kana kene ora direken. Saka akademisi, guru, seniman, sastrawan, anggota dewan, apa maning pedagang kaki lima. Ndean bae yen sikile sepuluh gen tetep ora kanggo, apa maning lima. WAne enyong, ya pada bae isine vidio, foto, puisi, omongan, clotehan, lan liya-liyane. Isine bab pemkot ngruwag pirang-pirang bangunan nang ngarep stasiun sepur, sing jarene pan digawe taman sing apik. Trus nongol gambar lan vidio rencana Taman Pancasila sing katon apik. Trus foto lan vidio ibu sing lagi manjat tower. Jare pan bunuh diri. Tapi sing kayong akeh gambare lan britane, warung PIAN. Warung legendaris.
Jare Guru Priatun, Melasi pa. PKLle. Pancen deweke salah dudu lahan kanggo dodolan, tapi tetep bae gantine kudu. mbangun maning, kudu ngetokena duit. Bakul iwak, manuk, klepon, kupat glabet, ndas wedus. Embuh pating jlalat maring endi. Mengarep engko jebul fotone tok sing apik lan keren. Seumpama keren ya aja ngorbanna rakyat cilik. Kios lan tokone mengko ndekena PT KAI kabeh. Padahal enyong ngarti, lemah-lemah sing saiki ndekena PT KAI, mauneng saka landa. Landane, gemiyen olih ngrampas ndekene rakyat. Saiki rakyat manggoni, kongkon merad.
Enyong ngabari jakwir Mukti Asikin nang Jogya, yen Warung Pian wis dioyag-oyag anjog ruwag. Jawabe deweke, Aastaghfirullah – one stop tegal food. Semoga warma PIAN masih di seputar situ. Enyong kemutan, telung wulan sing wis keliwat, deweke teka nang Tegal, mung pengin mangan lengko nang PIAN. Jarene kangen.
Lanang ya gawe puisi dikirim maring enyong. Judule Gusti Kula Nyuwun Bela. Isine: Kowen trah wong sugih, pangan luwah-luwih, guna kaya mambrah-mambrah, laka lawan langka musuh. Nyong wong bleketiran, kowen wong amtenaran, nyong cékar-cékér golét pangan. Nyong bumi kowen langit, nyong wong émpéran, kowen wong jempolan, angél dicawél angél diranggéh. Nalika kowen dadi pengantén, nyong mélu tandang, nyong uga dedonga, bén rumah tanggané kowen, slamet lan adoh sing blainé, saiki kenangapa kowen ngurak-urak?
Tulung rungokna jeritan éwonan cangkem-cangkem clongoban, golét pangan kedangsakan, jungkir walik mirip pemaén sirkus, endas nggo sikil, sikil nggo endas. Sakléndaban maning puasa, ngadepi bada nyong mrina, ati rasané disését-sését nalika nyong nyekséni lapak, pedaringané enyong rata kambén béntala. Duh! Gusti, kula nyuwun béla (Selasa, 3 Maret 2020).
Samono uga pensiunan guru sing egin dadi presiden penyair Dwi Eri Santoso. Gawe puisi embuh judule apa. Tapi isine: Lemah teles lempung gembur, Lemes dedes bisa bingung nempur, diulur mulur. lemah dodokan donge dekene sapa, nalar ora nalar pancen ihtiyare, menungsa kudu lan kudu ngelingi, sing nyuluri ambekan, kabeh pan dijaluk maning. Donge dekene sapa, Innalilaihi wa inna ilahi rojiun, ndeyan kalah cepet ora dicatet, apa pancen ora bisa dicatet, keburu kepepet ganing gempuran, sejatinya adu penting.
Mungbae ing atase pembangunan apa dodokan. Lemah ngambang dirasa-rasa ditimbang-timbang, pancen lemah nggo kesejahteraan negara butuh ya dijaluk nggo rakyat, semesta nggo dandani kota, ben mlisning pancen dodokan saiki lagi keder, jalaran nembe ana gusuran dadakan, ana gempuran remuk ajur toli blabur, saiki kudu terus lan diterusena, ketemu bareng eben anteng bareng, luruh tiba tengah ayem bareng, jengjem Istiqomah ati bareng nrima dudu mrina.
Mliwis wulung kuasa mabur, Wis telung walikota diulur-ulur, sejatine ndeyan nduweni keniatan, mumbae ndeyan tongkat komando, esih gurung gelem njoget mung krugat-kruget gurung njenggirat, menyat rupane pengeran lewat, ndeyan kelawan malaikat nglutik. Gagian mletik men menarik, pan kapan maning raine kota, men ora busik ben katon resik asri tur nduweni daya magnit sing ajaib, kira – kira bareng dadi pada ngucap, Ajib ah bener bener ajib kiye liku.
sing arane berdedikasi nepati janji, angger mung adep-adepan tok maning, Toli adu alesan sewu alesan, Kotot-kototan, ongkol-ongkolan, Wis tau dilakoni wis dilewati, wis pada ajar maning perlune, nduweni prasangka sing apik, maring wong liya, apamaning maring Kanjenge dewek, sing lagi njalani amanah buktikena, kebek inovasi berdedikasi
hayu pada balapan nggawe kebagusan ngakehi keikhlasan. Pangeran ora turu keadilan mlaku lempeng ora adoh sing Titahe Allah SWT., sing bener ketenger sing ala ketara, men bisa tetep nempur gagian menyat jenggelek, nggawe garis-garis lapak nggo ganti, men nggawe pepeke gerak, pada ngerti kabeh, buktine remojong nggawe paseduluran bareng mbangun Kota Tegal men ora ketinggalan.
Jare Yayat Hidayat Amir, Enyong ora soal bongkar-bongkaran, elos temen. Enyong nyoal wong-wong sing dadi korban. Priben kae, diapakena, tanggung jawabe sapa? Melas owh.
Jare Sisdiono Ahmad, Kyeh sing enyong ngarti, nang sanjerone pasal 3 ayat 2 perjanjian PTKI kamben Pemkot, Penataan kawasan stasiun Tegal bisa dilakoni karo para pihak sedawa wis disusunhasil kajian peerencaaan teknis. Kajian bae gurung, eksekusi wis dilakoni. Eram enyong.
Enyong mung njawab. In syaa Allah pemkot tetep mikiri lan ngusahakena panggonan sing ana, lan sing cocok. Ya muga-muga bae.

 

BERITA LAINNYA