Take a fresh look at your lifestyle.

Warteg Kharisma

Daning : Yono Daryono

MAN DAMIN tembe balik sing Jakarta, batir-batire kaya Wa Kamid, Man Kuncung, Wa Yasik, Man Sayan karo Man Dargo pada ngrongokna critane Man Damin olih-olihe lunga maring Jakarta. Lumrahe tah adong lunga olih-olihe panganan atawa barang apa lah cilik mboran arane nggo kenang-kenangan. Lha kiye merga Man Damin tukang crita, ya olih-olihe crita.

Adong nang Jakarta wong Tegal, warung panganan sing moncer yakuwe Warteg ( Warung Tegal). Seringe Warteg kuwe nggo omongan warung sing murah tur rakhat. Toli warunge sederhana ora makha-makha, ora gede, lawange loro, cete kelire biru, sing nggo njagong wong mangan nganggone padung dawa.
“ Kyeh Kang, rika pada ngarti ora, bisane Warteg akehe cete kelir biru? “ Man Damin takon maring batir-batire. Man Sayan apen-apen nyekel batuk endah darani makir, Wa Kamid sing biasane ngartina mung ketap-ketip, batir-batir liyane ya mung lingak-linguk. Ndeleng batir-batirte suwe ora nana sing semaur Man Damin nyemauri pitakonane dewek.

“ Gemiyen Warteg nang Jakarta tah cet te macem-macem, bar taun 1988 dadi pada brobah dadi biru putih merga wektu taun kuwe akeh umah atawa pagere wong Tegal dicet kelir biru putih. Warga Tegal pada ngecet tembok kelir biru putih merga nang Peraturan Daerah ( Perda ) nomer 5 taun 1988, seliyane ana etos kerja Tegal Bahari (Bersih Aman seHAt Rapi dan berIman), ana prentah kelir sing diakoni Perda kuwe biru putih.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Walikotane wektu semana Samsuri Mastur ngongkon wargane ning bisakha pager umahe kelire biru putih. Rika pada kemutan oh pagere nyong ya wektu samana kelire biru putih,” batir-batire Man Damin mantuk-mantuk. “ Sing kaya kuwe kaya pedaminan Warteg nang Jakarta kayong pan kabeh kelire brobah biru putih toli ana tulisane Warteg Bahari tembe ngisore tulisan arane warung, ana sing nulis Barokah, Sari Asih, Jaya lan liya-liyane. Kejaba kuwe kena dititeni lawange mesti loro, padahal warunge cilik. Ngati saprene akehe Warteg ya lawange loro toli njagonge nganggo padung.

Lawang loro kuwe ben sing pan ngrestor ora sol-solan dong padung kuwe maksude ben bisa nggo njagong wong akeh, toli ora kesuwen njagonge bar rampung mangan mbanyar lunga gentenan wong liya. Sing kaya kuwe bisa bae dianggepe Warteg kuwe warung sing apa anane ora mentereng, wong pyayi ora kemecer Warteg tempate wong rayat jelata, malahan ana sing nuduh kumuh ora higines, padahal dong nang Jakarta laka Warteg akeh wong pada kapiran.”

“ Lha iya kuwe Kang, bisane rampag lawange loro ya, “ Wa Kamid takon.
“ Seliyane ben langganene manjinge gampang, ana sing ngomong ben rejekine lancar, manjing sing kiwa karo tengen. Ana maning sing ngomong, ewong bae sikile loro ka dong siji ya mlakune kangelan oh, kaya kuwe Kang,” semaure Man Damin. “ Kyeh Kang, “ Man Damin nerusna crita. “ Warteg nang Jakarta sing moncer awit jamane Rhoma Irama gurung moncer sampeken saiki ndeane bae warung Kang Dasir sing nang Tebet yakuwe Warteg Warmo ( Warung Mojok) Jadi Makmur.

Warunge Kang Dasir wong Sidakaton kuwe lawuhe ben menit ganti toli werna-werna ora kaya Warteg umume, lahuwe didalah mubeng apa bae ana, ora mung waluh siyem, oseng-oseng pare, terong, iwak kembung atawa orek tempe tok. Lah saiki ana bocah enom sing bisa bae darani nganyari gawe Warteg sing luwih pentol. Kanton mentereng, resik, kelire ijo karo kuning lawang tetep loro nganggone padung arane Warteg Kharisma Bahari sing miwiti Kang Sayudi bocah Sidakaton.

Cita-citane Kang Sayudi disapa Yudi (44 taun) , pengin Warteg na Jabodetabek, saiki deweke duwe jaringan Warteg sing arane pada bae yakuwe Warteg Kharisma Bahari, kadehe 148 warung nyebar nang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Warung rampag resik toli lawuhe luwih pepek timbangane Warteg sing umum. Anane warung-warung sing semebar nang Jabodetabek kuwe merga ditulungi ganing Kang Yudi. Awit luruhna pawitan, pangkalan nganti rewang, 148 Warteg Kharisma Bahari, cirine kelire ijo kuning, tulisan Kharisma nduwure mengkelung kaya tulisan warung Padang. Warunge Kang Yudi dewek nang Cilandak ana panggonan executif, maksude panggonan luwih mentereng ana tipe nggo rengeng-rengeng ana AC ne.

Kelir kuning karo ijo mentereng sing dipilih KangYudi maksude ben usahane maju tapi kudu ati-ati. Kang Yudi pengin ngubah Warteg sing maune dianggepe warung mangan rayat kelas endep dadi panganan sing bisa dirasakna daning kabeh gonggoman ora rayat jelata ora pyayi. Man Damin ngrampungna critane, batir-batire laka sing cemrowet mung ngiyani tok raine katon eram krungu bocah enom bisa majukna Warteg. Ajib ah…

KATA-KATA KHAS TEGAL
didalah = diletakkan
kadehe = jumlahnya
kapiran = tidak terurus
kemecer = tertarik
padung = tempat duduk panjang
pedaminan = janjian
pyayi = priyayi
rambag = sama

BERITA LAINNYA