Take a fresh look at your lifestyle.

Urang Bakar

Daning : Yono Daryono

SEJEGE sering pit-pitan tembe dina ahad esuk wingi Man Damin ngrasakna teol, lempoh pit digenjot kayong andeb. Ora merga pitpitane adoh tapiken liwat gili sing ora baen-baen. Sing kaya kuwe merga polahe Kang Syarif wong gili kar, gili sing aspale wis pada nglotok diliwati, ajakha sedawan-dawan. Awit sing Bengle ngalor nganti pan anjog Mejasem isine krakal tok,cilakane maning megin ungsum wong duwe gawe gili pada dipepeti nggo nggelar layos gadi ngepite kudu muter liwat dlanggung cilik nganti pite dituntun. Duwe gawe pada mepeti gili gawe mumete wong sing wis gedarung liwat mono gudu balik maning muter. Laka tanda-tanda adong gili kuwe lagi nggo nggelar layos ana wong duwe gawe. Gudune tah ana plang atawa aban-aban aja liwat mene giline ditutup.

Man Damin olih numpak pit bokonge mingsar-mingser pite megal-megol nggoleti gili sing madan apik ora grajal-grajul. Wong sepuluh sing pada melu pit-pitan Man Damin paling tua liyane tah megin rosa wong luwih enom. Gili isine krakal ya dilabas bae bagjane endrog-endrogan. Kepokoh Man Damin ora bisa endrog-endrogan adong endrog-endrogan kepoyuh. Wong tua kuwe beser, kayong pan saben sejam kudu nguyuh. Toli ora bisa diempet bagjane nggoleti pom bensin. Lha adong liwat gili kampung kaya kiye laka pom bensin ya kudu sabar karo mringis-mringis ngempet nguyuh.

“ Aja watir Man Damin delat maning anjog, engko mangan urang bakar nang balongane enyong, “ kandane Kang Bunasor.
“ Balongane nang endi Kang, “ Man Damin takon.
“ Mburine LIK (Lingkungan Industri Kecil) Talang Cempaka Baru, “ semaure Kang Bunasor.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

“ Megin adoh ya Kang,”Man Damin karo rengosan takon maning.
“ Ya ora paitia Kang, paling-paling setengah jam maning anjog, “ semaure Kang Bunasor karo mbalapi Man Damin sing nggenjote alon-alon. “ Nyong ndisiti ya Kang mbokan pada kesasar. Man Damin mantuk, nang mburine Man Damin ana Kang Bunasir sing nguja njagani. Man Damin nglinguk mburi pit madan ngegol. Ning cetakha pengin ngarti sing nang mburine deweke sapa.

“ Ora usah lingak-linguk Man Damin mengko keplesed, “ kandane Kang Bunasir. “ Kalem bae nyong nang mburine rika aja watir. Kae batir-batir eben bae ndisiti mengko paling-paling mandeg dong anjog plegokan ngentine rika.”
Man Damin kaose wis klebes kringet ambekane ngos-ngosan kayong kapok-kapokan ora pan melu kaya kiye maning. Pit-pitan ya selumrahe wong pite bae pit ontel kuna. Tengkulah adoh-adoh nglewati gili pating bregajul. Jare nyong tah ora usah kebat-kebatan, abong abonge pada nganggo pit gunung sing laka slebore engko dong udan tembe ngrasakna. Toli Kang Bunasir sing biasane nanggo pit ontel ya melu-melu nganggo pit gunung didelengna tangane olih nyekeli stang katon mentang-mentang merga setange dawa.

“Pan mangan urang bakar bae kudu lempoh tuli Kang, kayong rekasa temen “ Man Damin takon maring Kang Bunasir.
“Ya ora kaya kuwe Kang, kiye tah eben mangane mangseg. Bar olah raga kemringet sehat engko mangan urang bakar tambah sehat bleh.”
“ Iya tah iya mung bae kiye pit-pitane kadohen, jantunge ngos-ngosan hadane wis menggered, “ semaure Man Damin.

Anjog pantura desa Padaharja ngarepe LIK megin esuk jam 8 nan, rombongan nyebrang ngalor mlipir dlagung cilik kulone LIK ana galengan. Egal-egol Man Damin mlipir alon-alon rong atus meteran anjog nang balongane Kang Bunasor. Sawise ndalah pit Man Damin ndlosor nang perlak sing wis digelar ganing tukange Kang Bunasor. Let ora suwe urang sindikan karo iwak bandeng bakar disuguhna, Bar nginung teh anget Man Damin nyicipi urang bakar sing disindik kaya sate, urange gede-gede. Lugune gurung diwiwiti mangan wong egin akeh sing durung mateng, segane ya gurung anjog malah bojone Kang Bunasor lagi tuku adug-aduk bumbu ponggol karo emi. Tapiken Man Damin ora sranta weruh urang bakar labas notol bae.

“ Kulite aja diguwang Kang, kuwe kena nggo tamba kolesterol, “ jare Kang Ubed. Padahal deweke ya ora mangan kulite urang, sakale ngongkon tapike ora nglakoni.

“Lha pijara kulit akas ka ketelak oh,” semaure Man Damin.
Sega, aduk-aduk, emi wis ana kabeh batir-batir pada pating slonong njuluti urang sindikan ana sing tlaten kaya Kang Syarif urange diloroti sing sindikan dadi gari cemol.

Man Damin wis telung sindik ngentongna urang bakar. Kayong pan sekilo dewek, gurung bandeng bakare. Dicolet sambel kecap kayong mak yuh laka-laka. Wudele nganti mencong. Ora ngilang-ngilangna urang bakare Kang Bunasor manis gurih enake pol. Man Damin kemutan bojone nang umah, poyan maring Kang Bunasor nggawa balik urang karo bandeng bakar, Kang Bunasir iri deweke melu titip maring Man Damin sing nggawa tas nang stange pit. Kang Sulis kur nglirik mesem.

KATA-KATA KHAS TEGAL

aduk-aduk = masakan tempe dicampur kancang pajang
beser = sering kencing
endrog-endrogan = loncat-loncat
grajal-grajul = tidak rata
hadane (istilah) = kemaluan
krakal = bongkahan batu
keplesed = terpeleset
mangseg = kenyang dan puas

BERITA LAINNYA