Take a fresh look at your lifestyle.

Tegal Diodol-odol

Daning : Maufur

PIRANG minggu sing keliwat, Kang Yono Daryono liwat kolom Warung Poci nang koran kiye, ngetokena uneg-uneg gregeten, trus kayonge tambah rodong, ndeleng emperan umah dinas ngrangkep Kantor Wali Kota Tegal diteteli karo tukang lan lawang kayu sing gede-gede dibongkari, merga pancen pan luwih diapiki.

Miturut Kang Yono, bangunan nang kono kuwe egin apik, artistik, lan antik, soale gawean walanda sing bisa umure pada karo wong sing gawe utawa sing manggoni. Lah ka dibubrah sing mengkone yen diapiki gurung tentu apik, lan umure mung sadelat, merga mutune ora pakra.

Nah nang dina Jumat wingi, tanggal Lima Mei 2017 enyong olih kiriman foto lan pitakonan liwat WA saka Kang Yuskon. “Mas, pendopo lagi dibongkar-bongkar.” Sauwise deweke WA maning kambe takon, “Pendopo kuwe kelebu cagar budaya apa ora sih donge”. Trus nang isore ana fotone pendopo sing lagi diruwag. Genteng karo kayu usuk wis dipreteli. Jawabe enyong, “Yen miturut kang Atmo, salah sijine budayawan Tegal-Brebes, bangunan bersejarah yen umure luwih saka seket taun, ya kelebu cagar budaya.”

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Nah kaitane karo kesejarahan, enyong kudu takon maring maring Mas Wijan. Miturut Wijanarto, sejarawan asal Tegal sing pindah maring Brebes, “Pendopo ngalami ubahan (ganing kaya anggaran) sing paling keri taun 1980an. Pendopo kuwe gandengan karo umah dinas. Nang taun 1930an, pendopo nggo ketemune Bupati Tegal kamben pejabat kolonial Belanda”. Egin jare Wijan, “Kota Tegal nganti saiki kayong gurung duwe Tim Ahli Cagar Budaya sing bisa netepna bangunan kuwe kelebu cagar budaya apa dudu. Sing jelas dadi salah mbang kanane salah, yen ana wong, apa maning pejabat, toli ngowahi bangunan sejarah sing ndadekena ujud asline ora katon.”

Lah ben nggo njawab maring Kang Yuskon radan lengkap, enyong pengen ngerti pendapate Dinhas Yusak karo Lanang Setiawan, sing pancen radan-radan perhatian yen ana kaya kiye. Sebab enyong pan takon karo liyane wis pada laka. Laka merga wis ndisiti nang alam kubur, kaya tah Nurhidayat Poso, Nur Ngudiono, lan Nur-nur liyane, utawa ora nana merga wis kabur saka hiruk pikuk Kota Tegal. Enyong nakokena priben yen pendopo lan gedung wanita/ gedung kesenian diruwag trus ben tambah apik.

Sing njawab luwih disit Dinhas. “Lah kiye…. angger tujuane eben tambah apik, jare Dalban is oke. Napiken kudune dideleng saka sejarahe, kelebu cagar budaya dudu… lan kiye sing luwih penting, enyong yakin rehab kuwe nganggo duit APBD, dudu nganggo duit pribadi wali kota, mestine ana setujune DPRD. Angger DPRD meneng bae ya artine setuju. Napiken angger ora setuju tapi tetep klakon diruwag, kudune DPRDne ngomong owh. Angger maen bureng, ya kudu ditakoni rakyat, ana apa DPRD Kota Tegal.

Esih ana ora sih DPRD Kota Tegal? Hallo…DPRD Kota Tegal…hallo..hallo.” Bar kaya kuwe, ditutup nganggo pantun, “Nginung kecap rasa santen…kulo namung cekap semanten.” Maca SMSe Dinhas, enyong mesam-mesem. Kae wong ganing dugal. Tapineng dugale karo sapa? Karo sing ngruwag apa karo sing maen bureng? Enyong yen ngarani, Dinhas pancen dugal, mung bae dugale alus.

Sauwise kuwe nembe, tanggapane Lanang liwat WA teka. Dikabari lan ditakoni bab pendopo lan gedung kesenian diruwag, jawab Lanang. “Ya ngandel!, Pan diapakena maning? Didadekena proyek?” Jare Lanang, “Enyong ya nembe dikirimi lan ndeleng foto-foto pendopo lan gedung kesenian sing lagi diodol-odol.”

Bar kuwe deweke kirim sajak, judule Tegal Diodol-odol. Isine kaya kiye: “Tegal diodol-odol/ pendopo diruwag/ gedung wanita diruwag/ taman poci ngarep stasiun diruwag/ alesane pembangunan/ pembangunan wanyad. Kaeh deleng bangunan landa/ sakale penjajah zonder direhab/ tapi hasile ngumur. Nang tengah kota ora prlu diobrak abrik/ nggo apa/ kari perwatan ben apik. Nang kidul nang kulon perlu dibangun/ tanah amba-amba/ rakyat butuh fasilitas/ pijara nang pusat kota/ bleh perlu diotak atik. Kuwasa ya kuwasa/ mung sing kira-kira/ aja batbet-batbet/ proyek ya proyek/ pecingan ya pecingan/ prelek ya prelek/ mbok nganggo tata krama/ aja nggragas nemen-nemen/ kaya jekmis. Wong dewane bala-bala musuh.”

Yen maca tulisane Lanang Setiawan enyong ora mesam mesem, tapi neng malah ngguyu ngakak. Rupane dugale lanang ngungkuli dugale Dinhas. Tapineng dugal temenanan apa ora, enyong ya embuh ora weruh. Enyong ngartine, apa-apa yen dobongkar merga wis kayong ora pantes. Dadi kudu didandani supaya luwih apik. Perkara sanjerone ana kong kalikong (kecaba kaligung), ana prelek, pecingan, lan liya-liyane, toli jare sing penting bisa didadekena proyek, enyong ya ora ngarti. Embuh!

 

BERITA LAINNYA