Take a fresh look at your lifestyle.

Syawalan

Daning : Yono Daryono

KABEH-KABEH semayane bar bada, dadi bada kuwe luwih diprelukna. Paribasane nyambut gawe jempalitan setaun asile nggo mapag bada. Ana sing mudik balik kampung, ana sing plesir, ana sing merlukna blanja seakeh-akehe ora mung klambi, sarung, gamis atawa kemejan tapiken kulkase dadi melep – melep, kebek ora mung sayuran tapiken buah kalengan. Pregelet pitu deseni jajan kabeh, gurung rotine sampeken meja rusbang ora muat. Dong ditakoni semure setaun pisan ikir, pikiri, bada kyeh.
Man Damin mung gedeg-gedeg ndeleng kelakuane Bi Sijah bojone. Domongi ana bada ana bar bada Jah. Bi Sijah ora nggugu apa sing domongna Man Damin. Bar Bada ana dewek, saiki merlukna bada bocah-bocah sing Jogja karo sing Jakarta pada balik wis dicandeni jajan karo panganan sing disenengi. Gawe kupat karo opor bebek. Lumrahe tah opor ya opor ayam, lamon Bi Sijah tutug kudu opor bebek. Toli anake ya adong mangan opor bebek log-logan. Kepokoh Man Damin ora olih dokter mangan bebek merga kolesterole duwur. Dong mangan bebek bisa-bisa jantunge kumat.

Bar Bada, dong dipir-pikir kayong lucu. Bada kuwe artine sewise, bar yang artine sawise, dadi bar bada bisa bae diartikna sawise sawise. Tapiken nggo wong Tegal, bada kuwe maksude riyaya dadi bar bada maksude bar riyayanan. Sejen maning adong ora bada, maksude sidane.

Bar bada, akehe sedina riyaya pada puasa sawalan nem dina, dadi bar seminggu bada ana bada syawal, atawa bada kupat. Ora mung menungsa sing rasan kupat, kewan bae dikalungi kupat kaya kebo, sapi atawa wedus. Syawalan atawa bada kupat ibarate bada pol polan taun kuwe dadi akeh sing ngrayakna pol-polan uga, malahan lagi Man Damin cilik merlukna urunan nggo syawalan numpak trek gaplek-gaplekan maring Brebes atawa Prupuk. Dong anuk ya karo batir-batire kaya Wa Kamid, Wa Yasik, Man Kuncung numpak sepur maring Prupuk sangune lontong karo endog asin.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Bada kupat atawa kupatan, atawa lebaran ketupat. Kupatan jarene asli saka basa Arab sing artine sempurna atawa sekabehane. Maksude wong Islam sing wis puasa ramadhan sewulan tutug toli bar riyayanan selang sedina puasa sunah nem syawal. Dina sing ke pitu, sing pada puasa sewulam, karo nem dina puasa syawal olih kasampurnan toli ditutup nganggo bada kupat.

Untunge pegawe saiki bisa ngrayakna syawalan tutug merga preine anjog sepuluh dina. Jaman Man Damin bujang dong syawalan pada mbolos merga preine mung limang dina ora anjog bada syawal. Mbolos pada maring Moga adus-adusan nang kolam atawa maring Pekalongan ndeleng kue lopis raksasa. Nang Moga uga ana sing ngarani bada Arab, merga nang kana akeh wong keturunan Arab ora lanang ora wadon pada mejeng, dadi bada syawalan sisan nggo luruh jodo.

Dong nang Pekalongan khususe nang desa Krapyak nggawe lopis raksasa. Adate wong Krapyak sawise sholat ied, suwasanane kaya megin ramadhan. Tembe tanggal pitu syawal, suwasanane lebaran temenanan. Khase nang adate wong Krapyak Pekalongan mau nyediyakna panganan lopis. Lopis sing digawe nggo ketan dadi nyimbolna persatuane sing kraket, lengket. Ora mung lopis raksasa, warga Krapyak nganti Slamaran nyediyakna panganan atawa nginung gratis nggo sapa bae sing mertamu maring umahe.

Saiki tah syawalan nang Krapyak Pekalongan dadi obyek wisata taunan, ana lomba werna-werna kaya mlowot wit jambe sing lunyu nang kali. Akehe ora bisa mlowot merga keplarak toli njebur kali. Umume tah lomba menek wit jambe, nang kene wit jambene diglelengna mlagrang maring kali. Sing kaya kuwe dadi tontonan rahat, bocah-bocah pada bungah, meningan ora tau meruh tontonan kaya kuwe..

“ Jah, enake syawalan maring Guci apa yah, “ Man Damin ngajak bojone.
“ Lha, reka-reka nemen, kaya bocah enom,” semaure Bi Sijah.
“ Ader Guci mung nggo bocah-bocah enom, “ kandane Man Damin.
“ Lha toli pan apa, nang umah slojor toli anyem, “ semaure Bi Sijah.
“ Ora kaya kuwe, maring Guci ngiras- ngirus adus banyu panas sing ana lirange nggo tamba gatel, “ kandane Man Damin.

“ Rika ora usa nyindir nyong Kang, kae nyong lagi nggodog suruh nggo adus,” semaure Bi Sijah. “ Lha sih suruh nggo apa, ader kowen nginang, “ kandane Man Damin. “ Domongi nggo adus ka, banyu suruh kuwe bisa nggo nambani gatel ngarti, “ semaure Bi Sijah. “ Toli kowen nguja tuku suruh, “ kandane Man Damin. “ Ora ya, olih sing Nok Susi, sampeyan bae sing ora tau srawungan silaturahmi, bada-bada ya sedina-dina nglabrug turu.

Bada kupat yang ndlosor turu, Lah nyong wis gawe kupat dilampu segurunge subuh wis tangi merlukna nggodog kupat, malah njaluke tuku kupat bongkok, ora wedi mlilit. Nggara ya aja nemen-nemen oh Kang, “ semaure Bi Sijah. “ Ora bapane ora anake, senenge gawe prekara. “Man Damin mingkem ora semaur, syawalan sidane njongkot nang umah. Ana ulem-ulem halal bihalal ora direwes.

KATA-KATA KHAS TEGAL
ikir = kan/ini
log-logan = makan dengan lahap
meningan = keruan saja
mlilit = sakit perut
mlowot = nyebrang
nggara = ngoda
njongkot = duduk pasif
semaya = janji

BERITA LAINNYA