Take a fresh look at your lifestyle.

Sega Berkat

Daning : Yono Daryono

BI SIJAH megin nggleleng nang peturon, wis rong dina ora menyat sing peturon merga lara. Raine pucet, awake katon gering toli garing, ora metu keringete malah katon busik. Tenagane lemes, ora pengin mangan ora pengin apa, adong gelem mangan pisan kalah paling telung sendok. “Kang aja klalen mengko pasang bendera ya,” Bi Sijah ngongkon Man Damin masang bendera abang putih nang ngarep umah.

Bendera sing dong wulan Agustus tembe ditokna, wis distrika gari naleni nang gantar. Wong lagi mriang awake lemes ora menyat sing peturon rong dina megin kemutan masang bendera. “Iya Jah kalem, bendera wis tak siyapna pan tak pasang. Kuwe obate sing dokter dinung bae eben cepet waras, “Man Damin ngandani Bi Sijah. Esuk-esuk segurunge pit-pitan Man Damin masang bendera nang rajeg ngarep umahe. Nggoleti gantar ora ketemu anane pipa paralon madan dawa, gilig ora patia gede. Bendera dicangcang madan miring maring gili endah katon klebat-klebete. Bar masang bendera Man Damin poyan maring Bi Sijah metu pit-pitan klintang-klintong muter kota karo luruh kringet.

Ora kosih setengah jam Man Damin wis balik maring umah. “Jah, kayane kowen prelu diopname nang rumah sakit priben, “Man Damin ngajak Bi Sijah. “Iya Kang, nyong ya pan ngomong kaya kuwe, tapiken maring Kiki ndisit, dina kiye walihaman anake sing disunat oh. Kuwe sing sunat putune rika oh Kang wong Kiki kuwe ponakane,“ Jare Bi Sijah. “Kowen kuwat mlakune mlebu gang Jah,“ kandane Man Damin. “ Insya Allah kuwat Kang,” semaure Bi Sijah.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Wong loro boncengan maring Brebes maring umahe Kiki, nang Brebes ora patia suwe merga pan labas maring RSI Harapan Anda. Daning bojone Kiki Man Damin dingein berkat loro, siji berkat walimah sijine berkate wong wadon. Man Damin ora ya ora mbuh berkat ditampani, nang batine ngomong; “beneran ora usah tuku sega Padang. Biasane dong dirawat Bi Sijah senenge njaluk sega Padang lawuhe tetelan atawa daging rendang karo mirong sindikan atawa pregedel.

Anjog RSI labas maring ruang IGD, daning dokter jaga Bi Sijah dikonkong rawat inap. Man Damin iya-iya bae sing penting kamare kamar klas siji eben ora tombok. Soalae BPJS e klas siji dadi adong nang klas vip kudu tombok. Wis kaya kuwe obate luwih larang, doktere ya luwih larang.

Gelise crita Bi Sijah dirawat nang kamar Tulip IB, Man Damin bingung sore kiye ana undangan walihaman. “Jah primen yah, sore kiye ana uleman walimahan nang Kaji Amad,“ kandane Man Damin. “Ya mangkat oh Kang, nyong ditinggal ora papa, ana suster sing jaga ikih, “ semaure Bi Sijah. Sida kamar Tulip bakale isine berkat walimahan, tapiken pancen adong olih uleman walimah kuwe hukume wajib ditekani.

Wulan Juli-Agustus akeh wong duwe gawe dadi sedina-dina mangane sega berkat ora esuk ora bengi, ana benere Bi Sijah ora usah ngliwet. Wong arane bae sega berkat segane pera ora empuk sing kaya bisane dong Bi Sijah ngliwet. Ora ilok adong segane ora dipangan, untunge bae lawuhe ana iwak karo daging, endoge ya merem (maksude wutuh ora sigaran). Sega berkat kuwe sega slametan sing digawa balik toli wis didongani mendah berkah. Dadi mangan sega berkat eben berkah.

Balik maring RSI Man Damin weruh Bi Sijah lagi mangan berkat, “Ish Jah, bisane bubur jatah sing RSI ora dipangan malah mangane berkat,“ jare Man Damin.“Eben lha Kang mangan bubur laka tenagane, toli berkate Kiki enak ka,“ semaure Bi Sijah.

Man Damin ora semaur, ben bae apa sing dikarepna Bi Sijah didelengna eben atine bombong. Bi Sijah kuwe adong atine ora bombong ndadak setres toli ana mumet ana wetenge enek apa keding. Dong wis kaya kuwe njaluke dipijeti.

Wis rong dina Man Damin klakon turu nang RSI, nggelar klasa awake pada lara. Tangi turu dina sing ketelu Man Damin poyan maring Bi Sijah,“Jah nyong mengko jam 10 an ana walimahan maning, priben,“ kandane Man Damin.“Ya mangkat bae oh Kang,” semaure Bi Sijah. Walimahan laka mandege awit Bi Sijah dirawat nang RSI. Segurunge walimahan Man Damin balik maring umah ndisit nang umah ketemu Bu Joko sing dadi RT.

“Man Damin, kae benderane rika olih masang aja miring oh,“ kandane Bu Joko karo nuding bendera sing dipasang nang rajeg ngarep umahe Man Damin.“ Dijejegna ben katon gagah,“ Bu Joko nerusna. Man Damin nurut bae apa sing diomongna Bu Joko wong arane bae ketua RT dadi kudu dituruti.

Sawise walimahan, Man Damin pan balik maning maring RSI, berkat sing wadahe “ember plastik” dicangking gagange protol berkate mawur, sing ngarep kucing telu nubrug berkat sing tumplek, Man Damin mung mlongo.Anjog RSI Bi Sijah takon berkate Man Damin kur mesem. “Ya wis ora papa, dokter wis ngomong nyong olih balik dadi engko ngliwet sing tanek empuk, megin ana daging kurban ikih ya Kang,” Wong loro mesem bungah.

KATA-KATA KHAS TEGAL
berkat = makanan kenduri yang dibawa pulang
dijejegna = ditegakkan
gantar = galah
gilig = bulat panjang
ikih = toh
pera = tidak empuk sekali
protol = lepas
tanek = matang

BERITA LAINNYA