Take a fresh look at your lifestyle.

Saur Manuk

Daning : Maufur

NANG dina kamis tanggal loro wulan Agustus 2018 malem Jumat kliwon wingi, ana acara peluncuran buku judule Telik Sandi Sastra Tegalan. Buku ditulis keroyokan daning komonitas sastrawan tegalan, kaya tah ; Lanang Setiawan, Maufur, Tambari Gustam, Atmo Tan Sidik, Dwi Ery Santoso, Yono Daryono, lan liya-liyane. Bar kuwe diterusna acara jed-jed antar presiden wangsalan saka telung daerah; Tegal, Banyumas, lan Brebes.

Isi buku nyeritakena perjalanan, perjuangan, lan perkembangan basa tegalan sing sangsaya mene tambah moncer utawa adigung adiluhung, digandrungi wong “endi-endi ora” . Jare Kaji Tambari, “Endi-endi ora, angger dibasa Indonesia kena, artine mana-mana tidak. Kayong angel temen. Buktine saka endi-endi ora, kecaba penulis saka Tegal, uga ana Dr Tri Mulyono saka Pemalang, Dr Dina Nurmalisa Dosen Unikal saka Pekalongan, lan Agung Pranoto MSi Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pada nguri-uri utawa ngrumat basa tegalan.

Buku diluncurna daning Walikota Tegal, Bapak Drs Nursholeh, M MPd sing luwih dikenal lan sering diundang Kang Nur. Nang sambutane, Walikota ngaku seneng lan ngregani nemen kekarepe komonitas sastrawan tegalan nganakena acara bengi Jumat kliwon nang paran mburi umah dinas walikota. Sing teka nang acara mau para seniman, sastrawan, birokrasi, ustad, santri, aktor, sing gaweane nyipta tembang, pengusaha lan liya-liyane.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Peluncuran buku pragat, acara jed-jedan presiden wangsalan saka telung daerah tak moang-na. Saka Ajibarang Banyumas, arane Wanto Tirta. Sing saka Ketanggungan Brebes, arane Abu Makmur. Lan sing saka Tegal arane Kang Kaji Tambari Gustam. Enyong miwiti ngomong, “Wis teka anjog kene telung wong sing paling terkenal nang keluargane dewek-dewek.” Penonton ger er gemuyu. Ana sing moni, “Pak Maufur ngece iss.” Tapi enyong ya apen-apen ora krungu, terus bae nyebut arane wong telu, tak kongkon maju, njagong nang kursi sing wis disediakena nduwur panggung.

Sauwise wong telu pada njagong nang ngarep enyong mulai dadi kaya moderator. Terus Enyong nyapa karo nyebut, “Hai penonton!” Para penonton langsung bareng-bareng nyemauri, “Haaiii.” Enyong ngomong maning, “Saiki acara jed-jedan wangsalan pan tak mulai. Didisiti para presiden pan ngenalna.” Bar kuwe enyong nyawang telung presiden karo takon. Takone bae nganggo wangsalan. “Mangan klepon campur beton wadahe cepon. Malam jumat kliwon kumpul pinggir pawon, sampeyan kabeh kuwe donge sapa? Tulung dijawab nganggo wangsalan maning. Yen ora bisa nganggo wangsalan, ya apike sampeyan wangsul mawon.” Geerr, penonton gemuyu maning. Aduh gurung apa-apa wis rahat.

Kenalan diwiwiti saka Kota Tegal. Jare Kaji Tambari, “Suwe ora jamu, jamu pisan godong turi. Suwe ora ketemu, ketemu pisan karo kang Tambari.” Penonton ana sing nyemauri lan suarane banter, “Oyeee.” Enyong njawil tangane Wanto Tirta, kamben ngomong, “Lanjut!” Langsung kang Wanto ngomong, “Sirah ngelu durung medang, gurung medang Teh Tegal. Njagong klasa hawane panas, kulo nika asma Wanto Tirta, asale saka ndesa nang Banyumas.”

Bar Kang Wanto, gantian enyong nyenggol Abu Makmur. “Giliran sampeyan owh kenalan, aja apen-apeen klalen. ”Langsung Abu Makmur gagiyan ngomong, “Ganyong campur Tebu, dicemplungna nang sumur, enyong sing arane Abu Makmur.” Ana salah sijine penonton sing nerusna, “Dadi tanggane Pak Maufur.”
Sauwise pada ngenalna, diterusna jed-jedan wangsalane. Sing diwangsalna soal pembangunan daerah, bubare pilkada bareng-bareng, soal pilihan calon legislatif, kearifan lokal, lan liya-liyane. Siji karo liyane gentenan, saut-sautan kaya saur manuk. Kalimate kudu nyambung. Yen ana sing ora nyambung, langsung disoraki penonton, “Huuuhhhhh.”

Penonton sing pan protes merga umpamane wangsalane presiden ora nyambung, ora peta, lan ora pakra, ya olih maju. Tapi protese kudu nganggo wangsalan uga. Yen penonton wis maju, api wangsalane ora nyambung, utawa deweke meneng sadelat merga klalen, langsung penonton liyane nggembor, “Huuhhhhh.”

Rahat tah rahate poor, kayonge nembe ana sing arane jed-jedan utawa lomba ka wangsalan. Yen gudu tegal laka-laka ya ora nana lah. Enyong ya takon kang Wanto Tirta, “Nang daerah liya ana sing arane jed-jedan wangsalan?” Jawabe Wanto, “Laka jeh pak. Kayonge nembe nang kene tok. Tegal pancen hebat, seniman, sastrawan, karo walikotane kompak.” Enyong takon Abu Makmur, ya jawabe pada, “Gurung analah pak, nembe bengi kiye, bengi jumat kliwon sing bersejarah kanggone enyong.”

Tihale arane jare jed-jedan, tapi anjog jam sepuluh luwih nembe bubar, laka juarane, ora pada ngarti sing menang sapa, apa maning ka nampani hadiah. Untunge wektu kuwe, walikota nganakena badekan, “Diobati apa supaya sing nduwe darah tinggi bisa mudun?” Abu Makmur sing ditakoni, suwe njawabe. Tapi akhire bisa mbadek, “Obate diuwur-uwur nganggo jagung pak. Mengko dara-ne bisa mudun ngisor.” Jare pak wali, “Pinter sampeyan. Donge pan tak hadiahi sejuta, tapi merga mau sampeyan krungu bocoran saka penonton, dadi satus ewu bae ya.”

Tihale peluncuran buku lan jed-jedan wangsalan, tapi nang sanjerone ya ana organ tunggale kang Moyo, Balo-balone kang Tambari, baca puisi saka Gus Fauzi Robani sang penyair sufi, malah ana sulapane uga. Terakhire, matane enyong disebul pesulap, “Fuuaahh!” Eh mata bisa angel melek, radan perih, metu banyu matane. Jare pesuslape, “Kuwe arane gurah mata pak, dijamin tambah terang kanggone ndeleng-ndeleng.” Sauwise seperapat jam, nembe mata bisa dibuka lan ndeleng kahanan tambah padang. Sauwise mata ndeleng kayonge luwih padang, enyok pamit balik. Anjog umah jam sawelas pas. Truss…..leesss!

BERITA LAINNYA