Take a fresh look at your lifestyle.

Sandale Selen

Daning : Yono Daryono

KABEH-KABEH adong sing dilakoni gugupan akeh ngemprane mentah tur gawe wirang. Gadi adong ngaloni apa-apa sing tumaninah, jenak ora kemrungsung, Insya Allah apa sing dilakoni pragate tata.

Kang Bunasir, kuwe salah sijine batire Man Damin sing wonge kalem adong nyambet gawe ora gemrungsung toli titenan. Senggane ndeleng pit Landa kaya Fongres, Simplex atawa Gazelle olih mandeng metengteng ora kedep. Nganti mur baut bae ngarti kuwe ori apa ora (maksude impor apa lokal). Ya sar-ser karo Kang Tomi adong mandeng pit ana mertua liwat ora nglirik-nglirik acan. Sedelat-delat ngeleg idu, dehem toli cekelan batuk ngeling-ngelingna apa sing dideleng mbandingna karo apa sing dingarteni, sadak rem mure gepeng apa bunder bisa ngarti kuwe digawe taun pira. Ajib ah.

Kang Bunasir ngajak Man Damin ngolet pit Fongres, merga pit sing saiki deweke duwe kayong kurang sreg, Relight tur Relight mblutuk toli akeh ora orine. Ajakha batir-batire akehe pite gazelle, lha ka deweke pite relight. Regane karo regane sadele pite Kang Tomi larang sadele Kang Tomi. Kayong kewirangan adong jejeran karo Kang Tomi pite akeh sing ngalem. Pit Gazelle seri 6 kayong 90 persen ori, kalahe mung krininge monine prek-prek, mereke tah gazelle tapiken mung nduwurane sing ori, ngingsore gawean Jepang dadi ora pas.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Megin jelas Kang Ubaidilah, kriningane cap wong gawa teken mboran tapiken ori, monine kriiing landung. Regane tah murah mung seket ewu tuku nang klitikan Slawi wektu taun 2014 an. Ujude ya nyambung karo pit simpleke sing cete wis ilang. Mung bae Kang Ubaidilah lagi kenang musibah ora idep ora weruh sadel Lepper e suwek. Sing megin ayem-ayem tah Kang Lukman, pite cap Mister heren tur duwur dadi adong ngepit Kang Lukman egat-egot endah nyandug pedale.

“ Kang sida maring Faozan Pagongan ndeleng pit Fongres, “ Kang Bunasir kirim SMS maring Man Damin. “ Sida yah, nyong stand by nang umah ya, saiki oh “ Man Damin nyemauri SMS e Kang Bunasir kayong yah yakha, ana basa Inggrise ana keding.

Let ora suwe Kang Bunasir nganggo jip abang anjog nang ngarep umahe Man Damin. Suarane gemrebeg, meningan jip kuna solar maning, toli jip nggo off road nang alas dudu nggo mider-mider nang kota.

Man Damin setel kenceng, melu numpak mobile Kang Bunasir, kaya Landa biasane nganggo pit kiye nganggo jip abang mlonang. Man Damin lingak-linguk nggoleti panjatan nggo manjat maring mobil. Weruh Man Damin lingak-linguk nggoleti panjatan, Kang Bunasir nudukna pipa dawa sing mlagrang nang ngisor lawange jip. Man Damin krekelan tangane gatolan spion, panjatane duwur mergane ban jip ora mupakat duwure por. Karo rengosan Man Damin nyemplak njagong nang iring kiwane Kang Bunasir.

Let ora suwe numpak, Kang Bunasir ngomong.“ Kang maring umahe nyong tuli ya ana sing ketinggalan, kae boncengan gazelle pan tak tawakna Kang Doyo Slawi, “ kandane Bunasir karo mlakukna mobil.

“ Oh ya,” semaure Man Damin. Kang Bunasir balik maning maring umahe metune nggawa bongceng gazelle sing krum-kruman. Seuwise ndalah boncengan nang mborine jok supir Kang Bunasir mlakukna mobile. Man Damin ontak-antuk ora biasa numpak mobil, numpak pisan kalah mobil jip sang pir-pirane atos dadi adong ana gili ora rata jeglag-jegluk kaya wong kesandung.

Anjog prapatan Maya, Kang Bunasir ngomong sandele selen. Man Damin nglirik sakilie Kang Bunasir, ora kuwat ndeleng sandele Kang Bunasir selen Man Damin ngakak gemuyu. Pada bae sandal jepitan mung bae sing kiwa merek Lily bahane plastik kelire soklat, sing tengen sandal kulit kelire semu ijo. “ Kang, enggo nang Tirus mandeg ya nyong pan tuku sandal gapit, “ kandane Kang Bunasir. “ Wis ngonong bae, engko anjog bengkele Kang Faozan rika ngodok bae ora usah nganggo sandal, “ jare Man Damin.

Kang Bunasir nurut apa sing domongna Man Damin, ora sida tuku sandal. Dadi tetep nganggo sandal selen. Anjog bengkele Kang Faozan Kang Bunasir weruh ana Kang Doyo, padahal niate enggo dong kas sing Kang Faozan tembe maring Kang Doyo nang Slawi, gadi kebeneran ana Kang Doyo.

Saking bungahe ana Kang Doyo, Kang Bunasir labas mlopat metu sing jip ora kemutan sandal. Man Damin ora kober ngelingna sandele sing selen. Nang umahe Kang Faozan orang mung Kang Doyo, ana betir-batire Kang Faozan uga wong sing lagi dandan pit. Weruh Kang Bunasir karo Man Damin mudun sing jip, wong-wong pada nglinguk ndeleng sing anjog. Ujug-ujug Kang Faozan nylemong: “ Ish sandale selen, “ Kang Faozan nylemong suarane atas. Sontak sing nang bengkel pada gemuyu ngakak. Kang Bunasir clingukan kisinen. Man Damin ngedem-ngedemi, gigire Kang Bunasir dielus-elus.

KATA-KATA KHAS TEGAL
jenak = tenang
kas = sehabis
keding = juga
krekelan = naik
mlagrang = menghalangi
mlonang = merah sekali
ngodok = tidak pakai alas kaki
selen = lain sebelah (sandal)

BERITA LAINNYA