Take a fresh look at your lifestyle.

Salah Obat

Daning : Yono Daryono

WIS rong dina Bi Sijah ora tangi, turu sedawan-dawan, digugah mung mulet matane melek sedelat ora suwe merem maning. Man Damin bingung wong kenang apa bisane rong dina ora tangi-tangi, paribasane Bi Sijah mung ”mangan” inpus, weteng ora acan-acan klebon sega. Bakuten ora ngelih ora pengin nguyuh apa liyane. Ngaplang-ngaplang, ora ngorok tapiken cangkeme mlongo.

Man Damin takon maring dokter sing ngrawat, doktere mung semaur jarene Bi Sijah kesel. Meningan segurunge rong dina ora turu, hawane kemrungsung atine ora jenjem, kayong ana wong sing ngudag-ngudag. Awite Bi Sijah digawa maring RSI Harapan Anda merga wetenge mules, enek mutah terus, toli dreg, tensine duwur nganti 200 luwih. Maring RSI nggawa obat sing biasa dinung, nang RSI dirawat ganing dokter langganane yakuwe dr. Rokhman Edi Santoso. Dadi doktere wis paham apa penyakit karo obatae Bi Sijah. Mung bae manjing rumah sakit awit bledeng nganti rong dina ora bisa turu. Bi Sijah nginung obat sing digawa dewek, Sing digawa Bi Sijah ora liya mung telung obat yakuwe obat, tensi, obat ngurangi enek karo obat endah bisa turu.

Sore kuwe Bi Sijah nginung obat segurunge olih obat sing dokter, obat ngurangi weteng enek ben ora mutah, merga wetenge mules nenem. Bar nginung obat let ora suwe suster ngirim obat sing dokter rong iji, siji obat sing nggo turu karo obat ngurangi enek. “ Mba nyong kas nginung obat kiye siji,” Bi Sijah nuding obat sing ngurangi weteng enek. “ Oh, ya rika nginung kiye bae wis, “ sustere nyerahna obat sing bisa nggo turu. Bar sustere lunga Bi Sijah nginung obat eben bisa turu. Esuk-esuk ana wong dodog-dodog toli manjing karo nggawa sarapan esuk. Sarapan esuk nang RSI biasane pas adzan subuh. Man Damin ndeleng Bi Sijah megin ngleker, pan digugah melas wong tembe bisa turu.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Man Damin ketap-ketip dewekan nungguni wong mriang ngleker turu. Pan metu tuku sarapan nggo dewekke mbokan Bi Sijah tangi. Adate Bi Sijah adong melek kudu ana sing nungguni toli dikongkon mrupus, crita apa bae sing penting crita. Padahal ora kabeh uwong bisa crita, contone Man Dargo, ora nang endi-endi dong ana kumpul-kumpul apa mung wong loroan ora tau cemroet, meneng kaya entung. Dong mertamu ya ngomong seanane apa sing dikarepna, ora nganggo srepat-srepet, basa-basi, sing penting apa sing dikarepna dingerteni dadi langsung toktel.

Adong Wa Kamid tah pancen dasare seneng crita, apa bae dicritakna apa maning weruh apa ngarti dewek digawe jare sing gurung mesti bener olih crita kayong yahyaha, ibarate ana wong tabrakan kayong ngarti sabete. Ngomong ora nana pedoten apa maning adong ana teh poci ne, olih ngromed luged.

Dong anuk Bi Sijah nganggo mrengut apa keding adong Man Damin mung tenger-tenger ora crita apa-apa mung ngomong seprelune, pan crita apa kayane kabeh wis dicritakna, kepokoh Bi Sijah takon tembe Man Damin semaur nrocos sedawan-dawan.

Wayahe adzan dhuhur Man Damin ndeleng Bi Sijah megin ngleker. Ndeleng wetenge katon kempis-kempis Man Damin bombong egin ana ambekane, dioyag-oyag ben tangi mung nglenguh matane ora melek. Inpus wis ambal-ambalan ganti anyar, sustere ditakoni semaure jare megin kesel dadi megin turu bae.

Kiye dina keloro Bi Sijah gurung tangi, awan-awan segurunge dhuhur Bi Sijah mulet, Man Damin gagiyan merek maring Bi Sijah. “ Kang ngelih!” Bi Sijah tangi, raine pucet. Man Damin gagiyan nggawa sega jatah sing rumah sakit, weruh menune rumah sakit Bi Sijah gedeg ora gelem. “ Tuku bonggol bae Kang, kae nang kantin rumah sakit, “ jare Bi Sijah. Man Damin ora semaur mung gagiyan lunga tuku ponggol sing dikarepna Bi Sijah..

Man Damin nggawa ponggol rong pincuk, siji nggo dewek sijine nggo Bi Sijah. Weruh penggol pincukan Bi Sijah ora sranta. Mangan ponggol kayong log-logan Man Damin melu-melu mangan ponggol dicomot bae ora nganggo sendok. Ora suwe ponggol sepincuk laka turahe bar nginung wong loro kuwe andog. “ Jah, kowen ngarti pirang dina olih turu ora tangi-tangi, tangi pisan ngomong ngelih, “ Man Damin penasaran takon maring Bi Sijah. “ Turu mau sore bleh, “ semaure Bi Sijah. “ Mau sore priben, kowen turu wis rong dina ngarti, “ kandane Man Damin. “ Ader Kang, sih bisane.”

Bi Sijah njukut tas sing nggo ndokon obat, gorek-gorek nggoleti obat sing endah bisa turu. “ Obat tidur gari siji nang endi ya Kang, engko lha… “ Bi Sijah takon. “ Engko lha priben Jah. “Kayame nyong nginung obate kliru Kang, sing dianggep obat ngurange enek jebule obat sing endah bisa turu, berarti nyong wingi nginung obat tidur rong iji, Kang.”Man Damin ora bisa ngomong mung kecrek, gemremet. Olih-olihe amak-amak obat tidur dadi kenang tulah.

KATA-KATA KHAS TEGAL

acan-acan = sama sekali
dioyag-oyag = digoyang-goyang
log-logan = lahap
ngleker = tidur lelap sampai mendengkur
pincuk = wadah dengan daun pisang derekatkan dengan lidi
sabete = melihat ketika kejadian itu berlangsung
tenger-tenger = diam membatu
toktel = bicara tegas tanpa basa-basi

BERITA LAINNYA