Take a fresh look at your lifestyle.

Pulo Kodok

Daning : Yono Daryono

KRUNGU ana aran Pulo Kodok Bi Sijah ndadak nggedros njaluk maring pesisir Pulo Kodok. Dumane Kang Syarif Hafawi kanda adong Yu Wati Bojone sering kungkum, nglangi, dong-dongan inggek nang Pulo Kodok saiki penyakite dadi mending. Maune Yu Wati duwe penyakit gula sing duwure ora mupakat nganti 400 mg/dL malahan matane semadan blabur. Barang sering inggek nang Pulo Kodok dadi warase. Nang kono ora mung sing gulane duwur pada kungkum, wong sing krasa duwe penyakit akeh sing pada mono. Akehe wong tua sing pada kungkum. Bi Sijah sing duwe penyakit ginjal pengin cepet waras, pengin ora usah ngumbah getih. Obat apa bae atawa jamu apa bae sing jare batire Bi Sijah mandi wis dicacak, pijet model apa bae maring endi-endi ora ya diparani nganti anjog Pekalongan. Tapiken tembe kiye krungu ana wong pada kungkum nang segara dadi warase.

Bar sholat shubuh Bi Sijah wis paes, Man Damin balik sing masjid ora kober sarapan mangkat ngater Bi Sijah maring Pulo Kodok. Mergane jare Kang Syarif Hafawi sing apik lamon inggek nang Pulo Kodok esuk-esuk mruput segurunge srengenge plenong megin remeng-remeng hawane seger. Jare ora kaya pesisir liyane sing ana nang kota Tegal, Pulo Kodok bresih ombake ora gede, paribasane dong bocah cilik kecehan ya ora watir kegawa ombak, apa klelep.

Ora nyana anjog Pulo Kodok jebule wis akeh wong kungkum, toli panggonane nggo kungkum glutekan nang kono tok, sakale laute amba akeh sing cetek tapiken pada ngumpul nang kono ora adoh sing gili mlebune maring Pulo Kodok. Bi Sijah lingak-linguk nggoleti Yu Wati jare kayong ben dina kungkum. Madan suwe matane mandeng kiwa-tengen ora nana Yu Wati, mlaku ngulon mbokan lagi mlaku-mlaku luruh hawa ya ora ketemu. Ujug-ujug ana wong lanang wuda klambi ngaweh-ngaweh Man Damin. Nang Batine Man Damin ngomong: “ Lha kae Kang Syarif Hafawi.”

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Man Damin ngenjeg karo nggandeng Bi Sijah marani Kang Syarif Hafawi. “ Yu Watine endi Kang, “ Bi Sijah takon maring Kang Syarif Hafawi.“ Ora melu,” semaure Kang Syarif. Bi Sijah mesem, nang batine ngomong : “ Jare Yu Wati ben dina kungkum nang Pulo Kodok, engko dong ketemu tak ledek.” “ Yuh nyemplung, kae Kang Hendro mantan anggota DPRD kota Tegal be wis kungkum ka, “ kandane Kang Syarif Hawafi.

Man Damin karo Bi Sijah ndeleng wong sing pada kungkum, mak klentab weruh Kang Hendro lagi kungkum karo bojone.“Ileng-ileng ndisit Kang, megin aras-arasen, insya Allah ngesuk dong ana Yu Wati nyong tak kungkum, “ jare Bi Sijah. “Iya Kang, “ Man Damin nyrandu. “Dina kiye tak mlaku-mlaku ndisit bae karo luruh hawa.”

Wis suwe akeh wong pada kungkum nang Pulo Kodok mung bae saiki tambah rame. Jare tah tembe nem wulan kiye dong dina Ahad ramene pol. Dong dina seliyane Ahad ora sol-solan, tapiken dong dina Ahad ramene kayong pan ngluwihi PAI apa maning Muarareja. Toli ndadak akeh wong dodol toli pada markiri mongtor karo mobil. Dadi dong dina Ahad wong kono akeh sing rejeh.

Sing nggo eram Man damin, bisane darani Pulo Kodok wong laka pulone. Kang Syarif Hafawi ora bisa semaur. Malah kon takon maring wong SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah). Man Damin kemutan batire sing mulang nang SUPM, kang Ubaidillah.

Jare Kang Ubaidillah, maune ana Pulo Kodok nggo pemancingan Kaji Mahmud sing saiki nggo busmetik (kolam urang nganggo plastik). Lagi pan gawe kolam sing nggo pranti mancing nang tengah-tengah kolam kuwe ana lemah kaya pulo cilik. Neng lemah sing kaya pulo cilik mau akeh kodoke. Sejege kuwe Pulo Kodok nggo aran panggonan sing nggo pranti mancing mau. Lha pesisir sing akeh wong pada inggek panggonane ora adoh sing pulo kodok. Gampangne aran Pulo Kodok dadi mbabrah ngalor anjog segara.

Adong repan pada maring Pulo Kodok maringa SUPM Jl. Martoloyo ngalor. Perumahan nelayan karo tukang becak Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur terus ngalor, nganti anjog balongane SUPM ngalor setitik anjog segara. Pinggir kulone muara kali Ketiwon.

Pulo Kodok seliyane nggo pranti kungkum ngobati, uga akeh tumpukan watu sing modod maring segara nggo mecah ombak, nang kene akeh wong pada mancing iwak kakap. Ajibe maning pemandangane apik, apa maning adong ndeleng srengenge mencungul apa srengenge mingslep. Adong pengin weruh srengenge mingslep sing apik kuwe dong wulan April nganti Juni atawa lamon cuacane lagi bersih, cerah. Bunder kluwere srengenge kelire abang mlonang ,segarane kinclong kemerlab kaya emas, langit dideleng katon mrengangah.

Segarane megin alami, resik akeh wit bako (mangrove) pinggir segara, wit cemarane iyub. Mung bae aja nggoleti pasilitas kaya tempat wisata umume, nang kana gurung ana apa-apa paling-paling warung cilik-cilik. Panggonan nggo bilas bae megin setitik paling nggo pranti ganti klambi, merga banyune sing nggo bilas ora akeh.

KATA-KATA KHAS TEGAL
dumane = karena
glutekan = beraktifitas dalam satu tempat
inggek = menyelam
nggedros = minta dengan menghiba
nglangi = berenang
mandi = mujarab
paes = berhias
sakale = padahal

BERITA LAINNYA