Take a fresh look at your lifestyle.

Potret

Daning : Maufur

DINANE Jumat, wayahe sore, tanggale klalen, nang wulan Juni 2014, artine wis telung taun luwih, tapi kayonge nembe wingi bae. Kaya biasane utawa seringe, enyong tenis nang lapangan tenis kompleks Balaikota. Nembe dog anjog, enyong ketemune Mas Herviy. Jare Mas Herviy, “Pak, saiki nang peringgitan, kahanane wis beda ora kaya wingi-wingi. Apa maning karo gemiyen.” Enyong takon maring deweke, “Sih beda priben mas?” Mas Herviy ora njawab pitakonane enyong, tapi semaure malah, “Monggo njenengan pirsani piyambek mawon.”

Sauwise enyong solat asar nang musolah sanjerone komplek Balaikota, enyong sengaja marani maring peringgitan. Sing langsung kedeleng, nang peringgitan wis langka meja kursi sing biasane nggo tamu-tamu yen nunggu pan ketemu walikota. Bar kuwe, enyong kaget. Merga potrete enyong sing nempel nang tembok peringgitan wis langka, embuh maring endi. Merga pancen ora dinein weruh, dadi ora ngarti. Enyong takon maring satpol PP sing tugas jaga, jawabe, “Mboten ngertos pak.” Iyah yah, percuma bae enyong takon, merga ya ora bakal weruh yen ora dinein weruh. Kudune maring bagian umum utawa rumah tangga. Tapi laka wonge.

Let pirang minggu, wektu enyong nekani uleman rapat pramuka sing tempate nang ruang rapat rumah dinas Wakil Walikota, enyong weruh potrete enyong gemeletak nang pojokan, ditumpuk karo embuh barang apa bae, ndean klebu potrete Pak Habib Ali. Batine enyong, dih melasaken temen laka sing ngopeni. Bar kuwe enyog usul maring Kang Nursoleh. “Pak kuwe potret para mantan pasang bae nang ruangan kiye ora papa.” Jawabe Kang Nursoleh, “Insya Allah, siap. Mengko yen sampeyan mene maning, bakale potrete wis ningkring nang duwur.” Enyong mung nyemauri, “Ya wis, suwun.”

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Sauwise telung wulan, enyong pancen teka maning nang ruangan rapat umah dinas Wakil Walikota, merga ana uleman saka pramuka. Manjing ruangan mau, sing tak sawang disit tembok njero. Jare Kang Nursoleh, “Mangga Kak Maufur, sampeyan njagonge nang ngisore potret sampeyan.” Enyong langsung krungu, kanca batir pengurus pramuka pada ngguyu, merga kayong lucu. Pancen maksude Kang Nur uga guyon lan ngelucu, gadi enyong ya melu mesam-mesem, lan ati radan bombong.

Sauwise kuwe, ndilalah, sung ora sengaja, saben enyong olih uleman saka Kang Nur, tur tempate nang ruang rapat, enyonge njagonge nang ngisore potret sing wis ningkring nan duwur. Jare Kang Nur, “Yen Pak Maufur tah biasa, senenge manggone sangisore potrete.” Kaya biasane, liyane pada ndengak ndeleng potret, terus pada gemuyu. Enyong ya mung mbatin, alhamdulillah enyong karo potrete bisa ndadekena wong liya pada ngguyu, bisa nggo bahan hiburan.

Menekena setahun luwih, enyong wis klalen babagan potret sing dimudunna merga sebab sing ora dingertine. Ujug-ujug ana kabar, yen Walikota Tegal dicekel karo KPK nang Kantor Pemerintah Kota Tegal. Wong-wong pada ribut liwat SMS, liwat WA, lan media liyane. Ana sing ora percaya, ana sing percaya, ana sing weruh dewek. Ana sing masa bodo, ana sing priatin, ana sing deg-degan, ana sing suker, ana sing seneng, lan embuh ana rasa apa maning.

Bengine enyong dikirimi poret liwat WA grup Enyong Rika, sing bisa kedeleng karo enyong, potrete Ibu Walikota diudunna saka endi embuh, trus bar kuwe diwalik endase nang ngisor, awake nang nduwur. Sing ngedunna sapa, sing malik sapa, enyong ora weruh, merga nang potret sing dikirim ora katon, tur enyong ya pancen ora pengin ngarti sapa ewonge.

Esuke, enyong olih kiriman potret maning, kayonge gambare Novel, karo ana tulisane. “Kyeh enyong lagi sweeping, nang kantor-kantor sekolah, mbokan egin ana potret walikota, enyong pan usul supaya diudunna bae, supaya bocah sekolah aja digawe bingung kamben kelakuan walikotane.” Batine enyong, his awit kapan Novel dadi petugas Satpol PP. Enyong mauneng pan takon, tapi tak pikir maning, lah nggo apa. Arane gen Novel, dadi ya pan belih temen, ben sakerepe.

Sorene, enyong maca nang WA Grup Enyong Rika. Isine, “Enyong usul supaya potret nang spanduk, nang bener, nang papan, sing gambare Sintren, apa maning karo Mirza supaya dicopoti kabeh, dikukudi anjog bersih.” Enyong mbatin, wuaduh padahal jumlahe potret yen se-Kota Tegal akeh nemen. Deleng bae saka kantor balekota, alun-alun, nang dalan-dalan gede, dalan-dalan cilik, anjog gang-gang nang endi bae ana. Dina esuke pancen kayong wis bersih. Enyong ora ngarti sing mbredeli potrete kye sapa.

Dina Rebo tanggal enem September, enyong dikirimi poret liwat WA saka Grup Gorong. Sauwise tak deleng jebule potrete bu Siti. Mung bae, nang poteret sing tak deleng, raine bu Siti ora kaya biasane. Trus deweke tangan loro-lorone nyekeli pipa wesi, jebule kuwe potret nang jendela penjara sing nganggo teralis wesi. Sauwise nyawang, enyong mikir. Iyah yah, ana tembang judule sewu kuto, nah kiye potret, sewu misteri lan sewu makna. Yen saka nduwur diurut tekan mengisor, nembe soal potret bae, Gusti Allah nein pelajaran melimpah ruah alias akehe ora karu-karuan. Semoga.

BERITA LAINNYA