Take a fresh look at your lifestyle.

Pitulasan

Daning : Maufur

DINA Kamis, Jumat, lan Sabtu, enyong ana acara rapat nang Hotel Grage Sangkan Hurip Kuningan. Wektu acara nang dina ping telune nembe pan pragat, enyong ditelpon Pak Edi Praptono. “Pak, engko esuk dina minggu ana acara pertandingan tenes peseduluran, bisa melu beleh?”

Rumangsa dina Jumate ora tenes, enyong kepengine langsung njawab iya. Tapi tak pikir maning, tempate nang endi disit. Enyong gagiyan takon, “Tempate nang endi pak?” Jawabe Pak Edi, “Nang Purwokerto.” Batine enyong, aduuuh, adoh nemen. Nggo perjalanane bae wis kesel, tambah maine ora cukup mung sapisan.

Enyong egin takon maning, “Kye dalam rangka apa, trus nganggo aran apa?” Jawabe Pak Edi, “Universitas Pancasakti Tegal, dalam rangka Agustusanlah.” Krungu ukoro agustusan, enyong nganggo semangat kemerdekaan, langsung njawab, “Iya wis bisa.” Jare Pak Edi, “Ok esuk jam lima telung puluh menit tak ampiri.” Wektu enyong ngabari bojo, mung disemauri “Diih hebat temen, kayong laka kesele. Telung dina acara lan kurang turu, eh esuke malah langsung acara maning, pertandingan pisan.”

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Dina minggu tanggal 6 Agustus 2017 esuk jam lima, Pak Edi wis SMS. “Wis siap?” Enyong semaure, “Wis, kari mberesi tas isi raket, sepatu, kaos, anduk, lan liya-liyane.” Jam enem wis anjog GOR Wisanggeni. Nang kene wis kumpul mas Didit, Sunardi, Rudi, Karyoto, Triswanto, Purwanto, Agung, Iing, lan Triyono. Pak Muntoha jarene mangkat dewek nyusul. Gadi kabehane ana wong sewelas, rata-rata umure oversex, sanduwure seket taun.

Jam enem telung puluh menit rombongan rong mobil mangkat. Nembe anjog Lebaksiu, pak Muntoha ngabari. “Aja liwat Bumiayu, akeh dalan sing lagi didandani. Liwat Moga trus Pulosari bae. Akhire anjog Nyomani mbelok ngidul, tekan Tuwel kanca-kanca pada ribut takon. “Kye sarapan nang endi?” Maklum, mauneng pan mandeg sarapan nang Prupuk. Lah tapi saiki liwate beda. Angger liwat mene durung pada paham warung sing bisa diampiri wong telulas ( karo supir owh).

Awit ngeliwati Tuwel, saben ana desa katon radan rame, sing dideleng mbokan ana warung mangan lumayan gede. Pada pengin gagiyan sarapan. Anjog nang sanjerone kelebon Kecamatan Pulosari, nang salah sijine desa, embuh desa apa arane, kanca-kanca pada eram. Merga saka batas desa nang lor, anjog batas nang kidul, sadawan-dawan dalan, dipasangi berdera abang putih, bendera umbul-umbul akeh nemen. Kayonge jarake saben-saben limang meter bendera karo umbul-umbul. Kuwe dudu mung nang ngarep umah tok, tapi nang pekarangan, lan nang sawah, ana bendera lan umbul-umbule.

Kejaba kuwe, nang wit-witan ngarep umahe penduduk akeh plastik sing isine banyu warna warni. Ana sing gedene sa-bal pingpong, bal tenes, lan se-balon. Ana sing bentuke bunder dawa, bunder cindek, lan liya-lyane. Ditata ana sing nggrombol, uga ana sing dewek-dewek. Disawang esuk-esuk kenang padange srengenge, kayong apik nemen. Saingan karo lampu warna warni sing dipasang nang menara EFEL Paris Prancis, wektu ngrayakena nggabunge pemain bal-balan Zlatan Ibrahimovic utawa Neymar Yunior maring PSG. Jare Rudi, “Wuih apik yah. Nang Kota Tegal sing kaya kiye laka.” Karyoto ya nyambung. “Kiye ora pere-pere tenaga lan duite. Coba wis pirang kilo meter dawane. Ndean kiye sing nggerakena para veteran, utawa para pahlawan sing egin urip nang desa kene” Jare pak Tris, “Muga-muga dudu duit dana desa sing bisa ndadekan perkara.” Kanca-kanca pada njawab, “Amiin’”

Enyong ya dadi melu-melu ngomong. “Kye sing arane wong-wong desa sing ora tau gembar-gembor soal pendidikan karakter. Ndeleng kahanan kaya kiye bae wis katon yen desa kiye pirang-pirang wargane nduwe karakter. Ikhlas gotong royong kanggo ngormati para pahlawan, negara, lan mensyukuri nikmat saka Gusti Allah. Kejaba kuwe kuwe, angger perayaan agustusan saben taune bisa rame merga, ora Muhammadiyah, ora Nahdlatul Ulama, uga agama-agama liyane wis pada sepakat yen peringatan pitulasan kuwe engko anane nang tanggal pitulas Agustus.” Krungu omongan enyong kaya kuwe, nembe kanca-kanca ngomentari, “Tak kira serius, eh malah rong rius.” Tapi kanggone enyong, sing penting kanca-kanca kayong wis pada klalen yen wetenge ngelih, wis mandeg endase clingak-clinguk nggoleti warung panganan.

Akhire jam sanga anjog Purbalingga, nembe ana warung sing radan gede. “Warung Makan Ayam Kampung Goreng.” Rombongan mandeg, manjing warung, pesen, lan let sadelat wis siap disantap. Ajibe maning, wektu nyantap ayam goreng pada klalen karo tempe tahu sing wis dipesen, laka sing mangan. Enyong nyawang sing dodol kayong seneng nemen, sebab sega pirang-pirang ceting enteng. Ndean nang batine, sega ceting lan ayam goreng warunge enyong enak nemen yah. Padahal merga kanca-kanca wis ngelih awit jam pitu esuk, jam sanga nembe klakon.

Ajibe maning, nembe mangan log-logan, wetenge wareg, main tenese tetep bisa apik-apik. Sing akhire UPS Tegal bisa ngalahna pemain-pemain Purwokerto, etungane 8-4. Kambe guyon Pak Edi ngomonge, “Kye nembe pemain-pemain kelas telu loh, sing kelas sijine ora tak gawa. Merga pancen laka Sesuk aja klalen, saka Purwokerto gantian maring Tegal. Angger gurung mana, berarti egin tetep nduwe utang.” Jare sing wakili tuan rumah. “Percaya wong-wong Tegal main tenise luwih apik-apik ditinimbang wong-wong Banyumas. Diapa-apakena, diwolak walik, ya enyong tetep kalah. Sing penting semangat pitulasan, pantang mundur, Merdeka!!!”

 

BERITA LAINNYA