Take a fresh look at your lifestyle.

Pit = Fiet

Daning : Yono Daryono

OLAH RAGA sing bisa dilakoni ganing Man Damin mung pitpitan. Kuwe bae kudu lendekan ora bisa kebat atawa ngebut, ala-alane tok ser. Apa maning playon, digawe mlaku bae tembe selawe meter wis rengosan. Mugane pit kanggone Man Damin barang sing diopeni nemen, senajan pit kuna tapiken ora pere-pere pit kuwe asli sing Landa, mereke ya ora ngilang-ngilangna “ Gazelle” seri pitu. Jarene tah seri pit kuwe gawean taun patang puluhan.

Paling ora sependak sepisan klintang-klingtong karo batir-batire kaya Kang Sulis, Kang Didit, Kang Syarif sing dijuluki “Bule”, Kang Bunasir, Kang Tomi, Kang Lukman, Kang Jatno dong anuk ya Nok Nopi sering melu, sokane ya Kang Ubed. Lagi cilik tah Man Damin seringe karo Wa Kamid, Wa Yasik, Wa Kemung boncengan anjog Kalibakung. Barang wis tua pol-pole anjog Slawi, dong anu anjog Kalisoka mampir maring pesareane Ki Gede Hogowono sing jarene anake Ki Gede Sebayu, sesepuh Tetegal cikal-bakale Kota Tegal, Ki Gede Sebayu sering kasebut sing miwiti mbabat alang-alang dadi tegalan ngantiken dadi pedukuhan. Karo Kang Ubed, toli Kang Lukman ya tau muter awit sing ngarep Marina-Kejambon ngetan maring Mejasem muter Kemantran, Benjaran nganti dengkule umeb, toli engko ngebrok nang pesareane Amangkurat..

Selek mene selek perek, paling-paling anjog Benjaran muter ngulon maring Singkil balik liren nang alun-alun mangan lengko karo slonjor lesahan ngarepe Bank BRI. Adong loronan karo Kang Bunasir ibarate layangan sing perekan atawa perekan sing umah liwat Jalingkut maring alun-alun. Nang alun-alun ketemu batir-batir sing pada ngontel dong ketemu critane laka liya mung pit. Bab pit gazelle anyaran, pit lawas pit sing regane larang senajan ujude wis teyengen laka cete kaya linggis. Wong arane bae seneng ora ndeleng rega, dideleng katon apik adong duwe duwit ya dituku adong ora duwe duwit paling nglamir atawa nyawang tok.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Sing pada kumpul ben esuk nang ngarepe bekas bioskop dewa, saiki arane Gedong Mulya Dana. Pite macem-macem, ana Fongers, Simplex, Gazelle, Batapus, Burgers, Raleigh ana sing caca ruca. Maksude caca ruca kuwe laka mereke tapiken campur-aduk njukut onderdile pit liya. Sing penting katon pit onthel, katon kuna ora pit lanang (heren) apa pit wadon (demes) ana uga pit banci atawa jengki. Kayong saben model pit sing kumpul nang alun-alun saben esuk pan ana kabeh. Sampeken pit modekl saiki, ana Polygon, United Bike, pit gunung kaya Rocke Mountain Bicycles, Santa Cruz lan liya-liyane.

Kanggone Man Damin ning ora pit kuna ora sreg, sing nggo nyetile omongane Kang Agus Wijanarko. Deweke kuwe seringe nanggo pit balap pit-pitane ya adoh, anjog gunung paling ora anjog kampunge dewek yakuwe Ajibarang. Adong ketemu gonggomane nyong sing pada bae numpak pit onthel, ngomonge : “ Nggo pit onthel saben ana warung mampir, dudu olah raga tapi mung luruh sarapan atawa piknik kuliner. “

“ Brisik … bleh ngarti perekkan bae rengosan, “ semaure Man Damin.
Kang Agus Wijanarko ora salah, gonggomane Man Damin adong pit-pitan maring Slawit, anjog Karanganyar mangan kacang ijo ndisit, jare nggo tenaga ben mancale pedal kuat, engko anjog Procot apen-apen potret-potren nang tugu poci padahal ning cetakha liren ngunjal ambekan.

Pit-pitan kuwe kanggo olah raga sehat, sing penting aja kosi kesel engko malah dadi penyakit awake pada lara. Kejaba olah raga sing nggo jed-jedan, kaya balapan, badminton, bal-balan, kuwe lugune nggo wong tua ora pas. Sing pas nggo wong tua ya pit-pitan sante-santenan. Dadi pit kuwe siji-sijine alat olah raga nggo wong tua sing cocok, apa maning dong wis jantungen.

Mugane saiki akeh wong tua pada nggo pit, mung bae gili nang kota Tegal ora ramah maring wong numpak pit. Kang Bunasir ping pira bae pan kesrembet truk gede. Lamon nglewati pantura kayong deg-degan, kudune mlipir maring kampung eben numpak pite anyem. Dong mlebu kampung paling bocah-bocah cilik pada gemboran : “ Ish pite apik nemen…awas ana pit kebat, pite apik sung…” kandane bocah cilik. Meningan pite gonggomane nyong kuwe pit impor sing Landa, arang-arang ana.

“ Kang, kiye bisane arane pit sih, “ Kang Jatno ora idep ora weruh takon maring Man Damin. “ Lah embu, nyong ya ora ngarti ka, “ semaure Man Damin. “Takon karo kang Tomi sing pinter basa Landa.” “ Eh iya kang Tomi, bisane arane pit ya, “ kandane Kang Jatno maring Kang Tomi.

“ Pit kuwe basa Indonesiane sepeda, dong wong Sunda ngomonge sepedah, dong wong Jawa monine pit. Tembung pit kuwe asale sing basa Landa, yakuwe fiet sing arti Indonesiane sepeda, ana sing ngomong kereta angin. Tapiken nang Jawa uga ana sing ngarani onthel. Artine onthel kuwe puter, kayuh, genjot, pit genjot. Merga ana cirine dewek, ujud lan karakteristike ana uga sing ngarani pit kebo, pit onta,” kandane kang Tomi.

KATA-KATA KHAS TEGAL
dong anuk = kadang kala
jed-jedan = pertandingan tahan lama
klintang-klintong = pergi mencari angin
ora pere-pere = tidak sembarangan
ning ora = kalau tidak
ngebrok = berhenti untuk istirahat
selek mene = semakin kesini
teyengen = berkarat

BERITA LAINNYA