Take a fresh look at your lifestyle.

Piknik

Daning : Yono Daryono

<B>WONG<P> saiki apa apa njaluke kudu cepet, gampangan ora gelem sing angel-angel. Adong lagi kumpul-kumpul kaya ora lagi kumpul bereng, delat-delat mbuka handphone (hp) sing ora tau keri mesti digawa maring endi bae, nganti maring jumbleng bae digawa. Sing nggo nyetili sakale perek-perakan tapiken omong-omongane karo sing adoh. Wong sing nang jejere ora direken kaya patung ora direwes. Nang umah ya kaya kuwe anak sa broyot pada kumpul ora pada omong-omong malah pada sibuk dewek-dewek omong-omongane karo wong adoh. Adep-adepan tah iya tapike pikirane ora nang kono. Saiki istilahe phubbing (basa Inggris anyar) yakuwe prilakune wong sing sibuk dewek-dewek nganggo gadget (hp) nang tangane, dadi ora preduli maring wong liya sing ana nang pereke, basa Tegal e ning cetakha tangane nggratil.

Semono uga wayahe bada wingi, angkohe dong wis kirim pandonga atawa njaluk maap liwat WA atawa SMS dianggepe wis nglakoni apa sing dikarepna. Dong anuk ya akehe pada turun-turunan istilahe “copy paste” sing batir-batire kayong yah-yaha ana puisine apa keding atawa gambar idul fitri sing ditempeli fotone deweke istilah saiki foto selfi. Padahal kuwe wis editan ora asline, nggo mbodoni sisan ben dewe darani pentolan. Mung bae apike puisi kuwe atawa gambar kuwe sing dikirim maring batir-batire ora nana balesane sing batire, mergane wis dianggepe biasa.

Jare Kang Wowok Legowo tah “ lagi kebanjiran poto keluarga sakinan mawadah warahmah.” Akeh wong pamer poto keluarga, bagjane kongkongnan wong sing lagi liwat kon motokna nganggo hp, toli gagiyan dikirim maring batir-batire, ben darani rukun-rukun bae wong arane bae bada. Selugune tah njaluk maap ora usah nunggu bada. Lucune maning ana istilah O – O ya, kaya bal-balan. Intine mutu karo berkah wis nggeser maring apa-apa kudu gampangan toli cepet.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Wulan puasa ndekem bae nang umah kekepan hp, mbuka facebook, WA nan maring endi-endi ora. Sing hobi pit kuna ya golet pit apik tur murah, apa klitikan ora ketang sadel bodol sing penting ori luruhe nang facebook . Tetuku apa bae ora maring toko apa warung serba liwat on line, tuku sega Padang lawuhe kikil apa rendang ora usah maring marung Padang mung koling Gojeg sega kikil, atawa rendange anjog umah. Semana uga dong pengin mangan KFC (Kentucky Fried Chicken) ora usah yagyagan maring tokone, istilahe bisa deliver. Gari ngomong bae liwat hp pesen apa sing penting alamate jelas barange anjog bayar, toli aja ngayang.

Nang meja wis ana jajan apa bae sing serba roti, ana roti teles ana roti garing ora gawe dewek kabeh wis kalengan. Bada wis ora nan jajan gawean dewek, laka jipang, laka opak, laka sogol, laka sagon, geplak. Panganan saiki serba wis dadi mateng ora usa repot-repot gawe dewek mentakan glopot.
Lagi sholat riyaya, kayong pan kabeh masjid atawa lapangan sing nggo sholat ied melep-melep, pada ibadah taunan. Ana sing ibadahe pancen niat ibadah, ana uga sing tuntung grumyung, melu-melunan tok nggo ato-atok. Lagi wektune khutbah pada pating sliwer sibuk motone keluargane, batir-batire karo pemandangan wong-wong sing pada ngrongokna khutbah, deweke pincilakan toli ngirim poto liwat FB, WA lan media sosial liyane ben dikira deweke kuwe dianggep wong sholeh tekun ibadahe.

Wong mudik bae saiki sejen maknane. Lamon gemiyen mudik kuwe niate ketemu keluarga lan silaturahmi nyambung pesedeluran, dadi megin bisa darani “sakral” . lamon saiki nitane pengin ndeleng suasana sing anyar, ben ora sumbeg. Nang rantau sibuk nyambet gawe, gadi prelu piknik.
Digawe Bi Sijah bae sing kocape jare dokter kudu akeh istirahate, angkohe pengine mider-mider. Sawise salaman silaturahmi karo keluarga besan, karo adi-adene dewe, njaluk maring ngrestor, mangan enak nang warung, paling ora sate bar kuwe maring Brebes mubeng Kauman.

“ Nyong tah ora elom dong duwite enteng Jah, Lha kowen mlaku bae kudu dituntun mbokan ngglewang ka njaluk mider-mider maning alesan pengin sate apa keding, “ kandane Man Damin maring Bi Sijah bojone.
“ Kapan maning Kang, mumpung bada kaya sisan ngenalna mantune oh, priben sih donge rika dadi wong aja sokan nugel tali silaturahmi. Nyambung silaturahmi kuwe salah sijine amalan sing mulya Kang,” semaure Bi Sijah.

“ Tapi ya ora kabeh dianggep kaya kuwe, jare ustad Kusen sing dimaksud silaturahmi kuwe : Lan sira pada menebahan Allah, lan aja nyekutukna Allah kelawan barang liyane. Lan pada gawea apik maring wong tuwa loro, lan para sedulur, lan para bocah yatim, lan wong miskin, lan tangga perek sing esih keluarga, lan tangga sing adoh lan batir sing raket, lan wong kang pinuju lelungan, rewange. Satemene Allah iku ora demen karo wong sing gemede lan ngunggul-ngunggulna awake dewek, (QS. An Nisa: 36).

Muga-muga kabeh sing mau bisa dadi bahan renungan nggo awake dewek kabeh, khususe nggo nyong dewek , kiye pan pada lebaran apa pan piknik, “ jare Man Damin.

KATA-KATA KHAS TEGAL
angkohe = keinginannya
direken = dianggap
direwes = diperhatikan
jumbleng = kakus/WC
melep-melep = penuh sekali
nggratil = tangannya ngak mau diam
sogol = jenis makanan lalapan dibuat dari tauge panjang
tuntung grumyung = ikut-ikutan yang ramai

BERITA LAINNYA