Take a fresh look at your lifestyle.

Onggrongan

Daning : Yono Daryono

WULAN Agustus tembe plenong wis akeh wong pada masang bendera abang putih. Agustus taun kiye madan kangelan masang umbul-umbul merga wis kedisitan karo gambare sing pan nyalon dadi Walikota karo Wakile. Gambar bakal calon kayong jor-joran pating tremplem nang leneng, wiwitan, tembok keliling nganti bak runtah. Kayong langka panggonan lowong.
Kuwe sing ujude kretas gurung baliho gede apa maning sing cilikan kayong njeprah. Wong ampunge Man Damin pada ora wani nyopot apa nyuwek gambar bakal calon Walikota karo akile mbuh merga apa pada keweden. Jare gambar-gambar kuwe dumane ana sing mentelengi toli wonge galak-galak. au salah sijine gili nang Tegal Selatan wong Sat Pol PP nyopoti gambar sing pating planteng nang leneng nang pinggir gili spanduk mlagrang. Tapi let dinane anan maning. Mbuh kuwe gambar sing wingi dicopot apa gambar anyar, sing jelas panggonan sing maune wis laka gambar pating tremplek pating planteng ana maning.

“ Wis copot bae, “ kandane Wa Kamid maring Man Kuncung. Man Kuncung mang-mang yopot spanduk gambar bakol calon Walikota sing mlagrang nang gada-gada gang kampung. . “ Luwih penting endi karo bendera abang putih, “ jare Wa Kamid. “ Iya bener Kang, pitulasan kyeh aja gawe reg, “ Wa Yasik nimpali. Man Damin ora nana abane, deweke mung plonga-plongo ora eling nang umah wis pasang bendera apa gurung. Nang batine tah kayonge Bi Sijah bojone gurung masang bendera nang ngarep umah. Dong durung pasang aja-aja wong kampung nuduh lamon deweke kuwe anti NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bisa blaine.

Ora ponyan karo batir-batire sing lagi kerja bakti pasang rewa-rewa pitulasan, Man Damin nylintis balik. Man Damin manjing sing mburi umah, nang pawon Bi Sijah lagi usreg. “ Jah…wis pasang bendera gurung, “ Man Damin takon. “ Dilongok dewek mana oh, bagjane duwit sing donge nggo nempur nggo tuku bendera ka,” kandane Bi Sijah.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

“ Sih bisane tengkulah tuku anyar, wong bendera taun wingi megin apik ka“ semaure Man Damin. “ Apik apane, wis rodal-radil Kang, ngiras ngirus tuku lambang Garuda Pancasila kae wis tak pasang nang nduwur jrumpul lawang ngarep ngarti, kurang NKRI apa ndelen. Mulad-mulad kyeh demi NKRI,” semaure Bi Sijah. Man Damin ora semaur, nang batine takon bisane ujug-ujug bojone kanda NKRI.

Kayane bab NKRI kuwe wis dadi omongan kabeh uwong, mugane akeh gambar bakal calon Walikota karo Wakile seliyane njaluk donge uga ana tulisan NKRI, sing serem maning ana tulisan NKRI harga mati, tapiken mbuh kuwe spanduke sapa. Intine kabeh bakal calon kuwe ngaku pantes dadi Walikota apa Wakil. Paling ora yakin luwih sing seket persen lamon deweke bakal menang nang pemilihan padahal dicalona bae gurung karuan.

Sing ajiben maning saiki ana istilah sangang puluh sanga koma sanga, mesti dadi bakal calon, bakal olih dukungan partai politik, lan bakal menang. Ora nganggo ba bi bu, insya Allah atawa ngomong paling ora luwih sing seket persen. Tapiken yakin seyakine sangang puluh sangan koma sanga positip menang toli dadi.

Man Damin krungu omongan kuwe sing Wanyad ana percaya ana ora percayane. Soale biasane Wanyad sokan ndopok, kulak jare andol ndean. Engkolah lah Wanyad dadi tim suksenya wong sing ngomong kuwe. “ Nyad, kowen kuwe sebener dan tim suksese sapa, “ Man Damin takon maring Wanyad. “ Dadi tim suksese sing duwite akeh Kang, “ semaure Wanyad. “ Ish aja kaya kuwe oh, kuwe arane Money Politics bisa dilandrat, “ jare Man Damin. “ Landrat kepriben, dilandrat soten dong konangan, “ semaure Wanyad.

“ Lha genah kowen olih duwit sing bakal calon, “ jare Man Damin. “ Gurung ana pendaptaran pilkada Kang, gurung ana kampanye Kang. Angger iya wong aku ndukung sing sangang puluh sanga koma sanga mesti menang sih priben, engkone aman bleh. Walikota tah pentol deleng oh Walikota sing saiki, dong liwat metu aring gili bae akeh sing ngiringi, sirinene ora mandeg-mandek, Sat Pol PP ne prat-prit prat-prit nyingkir-nyingkirna karo ngandegi kendaran sing dianggepe ngalang-ngalangi.

Digawe Presiden Jokowi bae dong blusukan ora onggrongan kaya kuwe,“kandane Man Damin. “ Wis lah Kang aja kanda wong kuwe, crita sing lumrah bae ora usah makha-makha, “Wanyad ngedem-ngedemi. “ Rika kayong olih mbelani temenanan sih. Ora onggrongan priben kae nang baliho-baliho akeh tulisan sing genah onggrongan, jare olih penghargaan. Donge tah sing diregani wargane dudu deweke, tirigan ka, “ Man Damin ngosog. Wanyad peh toli maen ora krungu, selugune apa sing domongna Man Damin ana benere, kuwe penghargaan ader laka regane.

 

KATA-KATA KHAS TEGAL

mulad-mulad = berkobar-kobar
dumane = karena
njeprah = ada dimana-mana
onggrongan = manja,suka dipuji
peh = lemah semangat
planteng = melintang kuat
tirigan = berbakat tidak sopan
usreg = banyak gerak

BERITA LAINNYA