Take a fresh look at your lifestyle.

Nunggak PBB

Daning : Yono Daryono

ORA idep ora weruh Bi Sijah balik sing kumpulan PKK raine mrengut, ndalah sandal ya dibanting, ngeblag lawang karo nendang, Man Damin sing lagi nyruput teh poci kaget, nang atine mbatin : “Kae wong kesambet nang Balai Warga apa yah. Sendakala ka gawe prekara.”

“ Jah kowen kenang apa sih, teka-teka ka kedubragan ana lawang ditendang ana mbanting sandal ana apa, wis raine besem balik-balik ora assalamualaikum ora apa , kesambet nang endi sih, “ Man Damin negur. “ Kesambet… sampeyan maning, kye lagi dugale mulad-mulad ka, “ semaure Bi Sijah. “ Lha sih dugal maring sapa, wong nyong ora ika-ikih ka, “ jare Man Damin.

“ Dudu dugal maring sampeyan Kang, tapiken maring pemretah sing nuduh awake dewek nunggak PBB ( Pajak Bumi Dan Bangunan) , “ kandane Bi Sijah.
Man Damin sing maune ningkring sikil kiwane manjat krosi nyruput teh poci pacetane boled dadi liren ngganyemi boled godoge, menyat ngadeg toli malangkerik. Bi Sijah sing maune ngadege madan perek Man Damin mundur setindak wedi mbokan sikile kesarig.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

“ Sapa sing ngomong awake dewek nunggak PBB Jah. Kurang ajar bagjane dong gurung jatuh tempone diperlukna maring BPD nang Kecamatan mbayar PBB ka, dipitnah nunggak. Toli taun pira bae sing dituduh nunggak, “ Man Damin ngodor, Bi Sijah sing maune ngomonge gemboran atas dadi madan lembek.
“ Taun 2003 karo 2004 Kang, “ jare Bi Sijah.

“ Lha ajib maning kepungkur pat belas taun lha ka tembe ditagih. Lamon iya awake dewek nunggak taun kuwe kenang apa ora ditagih taun ngarepe, bisane tengkulah nunggu pat belas taun. Ngenteni wong klalen apa yah, kuwe arane ngempra. Wis kowen nggoleti bukti adong taun kuwe wis mbayar PBB, “ jare Man Damin.

“ Toli nyong kon maring Kecamatan atawa Balaikota ndodokna iwir-iwir bukti wis mbayar PBB, sungkan temen,” semaure Bi Sijah. “ Ya ora, goleti bae toli stiker sing ana tulisane Lunas PBB ditemplekna nang crumpul ;lawang ngarep ben petugas ciplose weruh adong awake dewek wis lunas PBB,” kandane Man Damin.

“ Taun kuwe umehe dewek diruwag oh Kang, berkas-berkase pating slesep mbuh nang endi, “ Bi Sijah ngrundel. Karo mrengut manjing kamar mbuka lemari sing nggo ndokon berkas-berkas kaya ijazahe bocah-bocah, SK pegawe nggo pranti utang nang bank, Kartu Keluarga karo liya-liyane.

Man Damin njagong maning nang krosi nyruput teh poci, Bi Sijah suwe olih gratakan nggoleti tandane lunas bayar PBB taun 2003 karo taun 2004 gurung ketemu-ketemu. Ujug-ujug ana wong dodog-dodog kula nuwun assalamualaikum. Man Damin ngeblag lawang, jebule Kang Boled. Bar nggongkon Kang Boled manjing Man Damin njagongna Kang Boled nang rusbang.

“ Priben kiye ana apa Kang, “ Man Damin takon maring Kang Boled.
“ Kuwe Kang, rika olih surat tunggakan PBB sing Badan Keuangan Daerah?” Kang Boled takon. “ Lha ya kuwe, miki bojone nyong tembe kanda adong nyong kuwe duwe tunggakan PBB rong taun, taun 2003 karo 2004. Kuwe jelas pitnah Kang, ngawag ka,” jare Man Damin, ngomonge atas raine mrekabak.
“ Pada bae Kang, nyong ya jarene nunggak telung taun. Wong-wong nang kampunge dewek kayong pan kabeh olih surat tagihan tunggakan PBB. Donge priben sih administrasine Pemretah kota Tegal, ngablu yah. Aja-aja akal-akalan luruh duwit pajek, kaya pasangkala lah loken wong sekapung laka sing apes, “ kandane Kang Boled.

“ Dudu se kapung Kang, tapiken se Kota Tegal, ” Bi Sijah metu sing kamar nyrandu. “ Nyong tembe bae WA nan karo batir-batire sing nang kecamatan Tegal Selatan, Margadana, Tegal Timur ya pada olih surat tunggakan PBB. Kyeh Kang bukti awake dewek wis mbayar PBB taun 2003 karo 2004, “ Bi Sijah nodokna iwir-iwir surat Lunas Bayar PBB.

“ Compong ka, lha kuwe rika wis mbayar ganing dipitnah nunggak. Bu Maman ya lagi nggoleti bukti Lunas PBB, jare tembe ketemu sing taun 2004, taun 2003 ne gurung ketemu meningan wis pat belas taun. Bojone nyong ya lagi gratakan nggoleti iwir-iwir Lunas PBB, nggo teteg-teteg tok ora pan maring Balaikota nodokna iwir-iwir, sungkan temen. Kiye nandakna administrasine Pemrentahan bab PBB semrawud ya Kang, awake dewek dipitnah nunggak payah ka, “ jare Kang Boled.

Bab tunggakan PBB nang kampunge Man Damin dadi viral nang WA karo FB. Dadi rasan-rasan nang kumpulan arisan lan PKK atawa dasa wisma. Umume pada ngomong ngempra, compong, akal-akalan, gogoh duwite rayat ana-ana bae. Malah Kang Ratmo jere pan protes maring balaikota mergane dipitnah tunggakane akeh.

KATA-KATA KHAS TEGAL
boled = ketela rambat
ciplos = mata
ika-ikih = apa- apa
kesambet = diganggu roh halus
mulad-mulad = berkobar-kobar
ngganyemi = menguyah
ngempra = tidak membawa hasil
viral ( bahasa Ingris) = suatu informasi, kejadian, berita dan lainnya yang menyebar luas dan secara cepat seperti virus.

BERITA LAINNYA