Take a fresh look at your lifestyle.

Njaluke Rakyat

Daning : Maufur

DINA ahad tanggal 3 September wulan wingi, esuk-esuk bar subuhan nang mesjid, enyong dicegat lan dijak salaman karo Pak Hadi. Langsung deweke takon. Enyong ya padahal wis mbatin, kye ana nang mesjid tapi kayonge takone ora beda karo liyane sing uwis-uwis. Soal pilkada lan soal calon walikota utawa calon bupati. Jebule bener. Takone, “Pak, miturut sampeyan, kayonge bakale sing kepilih dadi Walikota Tegal sapa?” Enyong njawab, “Waduh, gurung bisa ngira-ngira pak. Soale pancen gurung jelas kabeh.” Enyong gagiyan ganti takon. “Yen miturut sampeyan sapa?” Ganti ditakoni, deweke meneng, katone kayong mikir. Enyong ya meneng, ngenteni jawabane.

Ora let sedelat, deweke ngomong. “Enyong ora lagi mikiri sapa sing bakale dadi pak, tapi enyong lagi nduwe pikiran, sapa bae wonge sing nyalon, toli wani sumpah sadurunge pilihan, kuwe enyong pan ngerewangi.” Krungu omongan kaya kuwe, gantian enyong sing mikir, terus langsung tak takoni. “Maksud sampeyan sumpah priben pak?” Jawabe, “Sumpah nang ngarepe wong akeh, yen perlu nang alun-alun, yen deweke ora tau lan ora bakal korupsi. Paling ora selawas dipercaya masyarakat dadi wali kota ora pan korupsi.”

Batine enyong, kuwe ya ana apike, malah bisa dadi tradisi anyar. Terus enyong takon maning. “Owh ya pak, ndean bae sampeyan nduwe usulan, pembangunane sing penting digarap nang Kota Tegal kiye apa bae?” Jare pak Hadi, “Kyeh pak, yen mbangun trotoar, ngapiki alun-alun, lampu murub padang jimbrang tah gampang. Kayonge pejabate sapa mbuh sapa, ndean bae mesti bisane. Enyong pengine, dalan jalingkut kuwe mbuh priben carane bisa difungsikena, manfaate akeh. Kaping lorone, Tangkreban sepur nang pertamina, sing saiki ari ngantri dawane ngulon anjog dalan kartini lan ngetane anjog dalan Perintis Kemerdekaan, sing jelas-jelas ngganggu masyarakat, priben bisa diatasi.”

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Waduh, enyong mbatin maning. Sebab sing diomongna Pak Hadi sebenere sing wis tak tulis nang koran Suara Merdeka kiye ping pirang-pirang. Khususe tangkreban sepur, merga sepur pertamina maju mundur-maju mundur suwe, dadi macet lan kendaraan runtung dawa nemen. Tapi anjog saiki ora oyag ora apa, ajeg bae. Jakwire enyong sing aran Om Dinhas, malah tau nduwe odo-odo, “Kuwe apike paling ora komonitas warung poci demo pak, aja nang Tegal, tapi nang semarang bae sisan. Coba kaya apa. Lah wong jarene arep pindah-arep pindah, anjog saiki ka ajeg bae.”

Sauwise kuwe, let pirang dina, enyong karo Kang Atmo lan Mas Aji balik saka acara nang Hotel Pesona dalan Gajah Mada Tegal numpak mobil, dipeloni karo pak Darmadi. Jare Pak Darmadi, “Pak Enyong melu numpang ya, anjog jalan Jati.” Enyong ya njawab, “Monggo pak.” Nembe manjing mobil, srog njagong, deweke langsung ngomong. “Pak, enyong usul kyeh.” Enyong ya langsung takon. “Usul apa pak?” Jare deweke, “

Enyong pengine, Walikota Tegal sing pan teka, aja mung pinter ndandani trotoar dalan bolak-balik. Tapi pinter uga ngatur priben supaya trotoar kuwe mung nggo dalane wong mlaku. Lah trotoar ka isine nggo barang dagangan, parkir sepeda motor, lan grobak nggo dodolan.” Enyong langsung nyegat omongane, “Kuwe kudune sampeyan usule maring walikota, ora maring enyong pak.” Jare Pak Darmadine, “Ya kiye tah enyong lagi ngomong dewek disit.”

Krungu omongan Pak Darmadi kaya kuwe, gadi enyong langsung semaur. “Eh sampeyan lagi ngomong dewek? Tak kira ngejak ngomong enyong. Tiwas enyong nanggapi. Ngarti kaya kuwe tah enyong meneng bae.” Langsung deweke gemuyu. “He…he…he… Iya ngomong karo sampeyan, tapi usule nggo walikota sing pan teka.” Jare enyonge, “Lah walikota tekane kapan, teka saka endi? Saiki bae, karo PLT oh.” Jawabe Pak Darmadi, “Lah PLT maning, walikota sing wis tetep bae kangelan. Gemiyen lagi jaman Pak Zakir lah liku. Tret… tet… tet… beres. Bar kuwe diterusna karo Pak Adi Winarso.”

Enyong takon maning. “Pak trotoar sing salah kanggone nang dalan apa bae sih?” Jawabe pak Darmadi, “Kuwe tah satpol PP wis ngarti. Dalan Veteran, dalan Ahmad Yani lurus ngidul anjog AR Hakim, lan nang dalan liya-line.” Wektu enyong pan takon maning, eh deweke ujug-ujug ngomong, “Pak…pak… mandeg-mandeg nang kene bae, wis anjog. Enyong mudun, suwun ya pak.”

Nah let pirang dinane, nang dina Selasa tanggal telu Oktober wingi, Lanang Setiawan kirim SMS maring enyong, kaya kiye: “Pak kiye primen, saiaki karo gemyen ganing laka bedane.” Merga gurung paham apa maksude Lanang, enyong takon. “Kiye soal apa kang, ganing gurung ana juntrunge.” Sauwise rong jam tak enteni, nembe nongol maning SMSe. Tapi kawujud kaya sajak. Judule “Sami Mawon.” Isine, “Gemiyen moyoki, saiki ngoyok. Gemiyen kebek pocokan, saiki ya egin gemeriyek. Gemiyen kebek pemimpin ngrangkep, saiki sami mawon pada bae, sisan penguasane ya penguasa pocokan.” Maksude Lanang ndean yen gemiyen ana pitulas PLT saiki egin ana wolung pejabat PLT, lan tambahane malah walikotane ya egin PLT. Dadi PLT saka walikota, sekda, lan wolu pejabat sangisore.

Enyong gadi kemutan gemiyen tau nulis yen Kota Tegal kiye pancen kota PLT, kateges isine pelaksana tugas karo pemandu lagu tegal. Muga-muga bar kiye, sebutan kota PLT ora ningkring nang aran Kota Tegal. Insya Allah. Amiin.

BERITA LAINNYA