Take a fresh look at your lifestyle.

Ngoloh Jentik

Daning : Maufur

GEMIYEN, wektu enyong egin cilik, angger ana kanca sing bagi-bagi jajan, trus ana sing ora keduman diarani njatis, alias ora kebagian. Trus deweke nglebokena salah sijine jentik nang cangkem, karo radan dicokot, diarani “ngoloh jentik”. Nah yen jare Lanang, wektu ketemu bengi-bengi jagongan nang lincak ngisor wit pelem ngarep umah, ngomonge, “Kuwe uga arane kapiran pak.” Trus enyong semaure, “Iya sih, tapi angger kapiran, mboka ndarani kapir merga murtad. Wis ngoloh jentik bae.”

Saiki wis manjing nang taun 2018, sing karo sebagian wong diarani kelebu taun politik, merga pan ana pilkada serentak sing gurung serentak temenanan. Lah wektu-wektu saiki akeh uga parte sing syarate ora pepek, lan wong-wong sing pan pada nyalon kepala daerah, tapi ora kepilih alias ora olih rekomendasi saka Dewan Pengurus Pusat parte sing diandelna, dadine pada ngoloh jentik. Pancen ya ana sing ora masalah, yongan arane gen coba-coba, eh mbokan bae nasib lagi apik, Gusti Allah ngijabahi. Yen ora, ya ora papa.

Tapi uga akeh wong sing elome ora jamak, ora karu-karuan, merga wis usaha nemen, ngetokena duit pirang-pirang, pikiran jalan-jalan terus, wektu sing diliwati ora sadelat, lan tenaga sing wis metu (embuh nang endi bae). Ehhh jebule maksude ora ngejebul. Yah kuwe kabeh, resiko politik pancen ora setitik. Sing elom ora mung calone tok, tapi ya tim sukses, keluargane, sadulure, lan liya-liyane sing ana kaitane.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Saiki pendaftaran parte sing pengin melu pilihan umum taun ngarep, pilihan anggota DPR utawa pemilihan Presiden taun 2019 wis ditutup. Ana pirang parte sing wis nyiapna ube rampe, ananging anjog wektune ora bisa pepek sarate. Dadine ya ditolak, ora bisa didaftar, alias ngoloh jentik. Samono uga pendaftaran calon Walikota lan Wakil Walikota nang Tegal wis ditutup pirang dina sing wis keliwat nang tanggal 10-01-2018.

Enyong dina Jumat tanggal 12 Januari jam 14.00 takon maring Sekretariat KPU ya pancen wis ditutup. Enyong takon. “Laka perpanjangan kaya pendaftaran parte mas?” Dijawab, Laka perpanjangan oh pak. Saiki bae para calon lagi pada tes kesehatan nang Rumah Sakit Karyadi Semarang.” Enyong karo guyon ngomong, “Idih, dadi enyong yen pan ndaftar ya wis ora bisa yah. Wis ditutup. Ya uwislah, kapan-kapan maning bae.” Bar kuwe enyong pamitan, metu saka kantor KPU Kota Tegal.

Nang pilkada Walikota lan Wakil Walikota Tegal ya akeh wong sing pada ngoloh jentik. Merga wis siap-siap ube rampe, tapi laka parte sing milih, utawa laka calon walikota sing nggandeng. Pasadahal wis ngetokena duit nggo macem-macem, lumayan akehlah. Ya arane gen nduwe niat lan usaha. Tapi kabeh-kabeh tetep bae Gusti Allah sing wis ngatur perkara-perkara kaya kiye. Dadi resiko politik, gelem ora gelem kudu ditampani.

Wis setaun lawih akeh wong sing pengin nyalon dadi walikota utawa wakil walikota, pada masang gambar nang endi-endi ora. Ana sing cilik, sedengan, lan ora setitik sing gede nemen. Sing tujuane ngenalna maring masyarakat Kota Tegal, kanggone wong sing gurung terkenal. Angger sing wis terkenal, ya nudukena yen deweke kiye nduwe karep pan nyalon dadi kepala daerah. Eh sapa weruh bisa dadi. Gadi nang ngisor fotone, ditulisi kecaba aran bakal calon, uga akeh sing ditulisi kekarepane.

Awite, gambare calon sing aran Tanti Prasetyoningrum ana tulisane, “Siji ukoro siji ati, pasti Tanti. Bakal calon walikota.” Sauwise jebule mung bisa dicalonaken dadi wakil walikota, digandengna karo Habib Ali, tulisane melu dadi, “Maring Tegal sing aman lan sentosa.” Samono uga kocape kang Uyip, “Mumpuni lan gawe bungah.” Bar kuwe laka gandengan lan uga dipotol karo partene, gadi ora nerusna, mung bisa dadi bakal calon ora anjog dadi calon. Nah angger nang gambare Letkol laut Ari Sutrisno, ana tulisane, “Njejegna maning jati diri Kota Tegal.” Ndean sebab tegal wis kaya sengon (kayu sengon) diri, dadi mentiung, wia ora jejeg.

Sejen maning tulisane Kang Ery Sujono sing gandengane karo kang Miftah. Kalimate cindek. “Kanggo Tegal Maju.” Luwih pendek maning, eh malah laka tulisan liyane nang gambare Kang Amirudddin. Sing radan anyar nang gambare Dedi Yon kambe Jumadi. Monine tulisan, “Maring Kota Tegal sing sugih inovasi.” Sebabe ndean saiki Kota Tegal lagi mlarat inovasi.

Jare calon sing saiki lagi dadi YMT Walikota Tegal, Nursholeh, “Pemilukada Kota Tegal bisa dame, mergo pada seneng bersholawat.” Enyong takon, “Kuwe sing dame nembe pemilukadane, nah angger masyarakat lan kotane priben?” Jawabe, Kang Nur, “Ya angger wong-wong pada milih bersholawat, ya insyaa Allah masyarakat lan kotane melu dame oh kang.”

Nah sing paling lawas calon saka jalur perorangan, mergo ora ngenteni
rekomendasi saka parte, gadi langsung tancep gas. Ghautsun karo Muslih, lawas gambare, lawas pasangane, lan lawas pengarepane. Jarene sing penting, “Mbangun Tegal kye ya nganggo cara Tegal, dudu cara liyane. Saka rakyat, bareng rakyat, kanggo rakyat.”

Sedulur, dadi kewajiban warga Tegal kabeh, ya Kota ya Kabupaten Teal, sing wis nduwe hak suara, kudu melu nyuksesna. Sukses kampanye, sukses, coblosan, lan syukur sukses jagone, ya kuwe wong-wong sing pinter, bener, kober ngurus masyarakat sing milih uga sing ora milih deweke.

 

BERITA LAINNYA