Take a fresh look at your lifestyle.

Nggawe Buku

Daning : Maufur

DINA Senin tanggal limalas April 2019, enyong kamben Pak Hadi Utomo, Mohamad Taufik Hidayat, Akhmad Ramdhan, Darmanto, Rini, Taufik Rohadi, lan Agus Budiyono nekuni mbiji patbelas buku tegalan non teks karangan guru-guru SD negeri lan swasta Kabupaten Tegal nang ruang rapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten Tegal.

Buku-buku sing dibiji mau kudu memenuhi syarat kelayakan kanggo sumber sinau murid-murid sing egin sekolah nang sekolah endep, ya kuwe SD lan SLTP. Gunane kanggo nyugihna pengetahuan sing sifate kearifan lokal. Kabeh isi buku nyretikena crita sing ana nang desa-desa, sing sering diomongna masyarakat, sing sering kanggo ndongeng wong tua maring anak-anake, sing ana nang sanjerone wilayah Kabupaten Tegal.

Acara mulai jam 09.00, diwiwiti sambutan Kepala Dinas Pendidikan lan Kebudayaan, Ibu Retno Suprobowati, mewakili Bupati Umi Azizah. Njelasna maksud lan tujuan anane mbiji buku. Kiye merga kudu melu sing wis ditentukena aturan, yen buku-buku sing pan diwaca bocah-bocah sekolah kye kudu dipriksa kanti teliti. Mulai saka judul, sampul ngarep lan mburi, isi buku, maksud isi, anjog nang gegere buku bae kudu ana tulisane.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Tegal awit taun wingi wis nganakena gerakan sing diarani gerakan Sagu-Sabu. Maksude saguru-sabuku, guru siji kudu nggawe buku paling orane siji, syukur luwih sing siji, lan nyatane pancen ana sing anjog telung buku. Nang batine enyong, angger saguru sabuku, trus angger sados sapira, siji dosen kudu buku pira? Padahal enyong ngerti dosen bae akeh sing ora nduwe karya sing aran buku. Kudune para dosen lawas sing gurung nduwe karya buku, isin maring para guru Kabupaten Tegal.

Hebate maning, awit pelatihan, survey lapangan, nulis, nyetak, peluncuran, anjog penilaian, kabeh nganggo duite dewek. Ora ngandelna bantuan pemerintah daerah, apa maning ngarep-ngarep bantuan hibah saka pemerintah pusat liwat Departemen Pendidikan lan Kebudayaan. Enyong ya krasa kalah. Sebabe enyong angger nggawe buku, kejaba duite dewek sokan dibantu UPS lan Bank Jateng. Angger peluncuran buku, dibantu saka Pemkot lan DPRD Kota Tegal.

Enyong dadi kemutan omongan Lanang Setiawan. Miturut deweke, nggawe buku kuwe penting kanggone para sastrawan, guru, apa maning akademisi. Kandane deweke, Kyeh kowen kabeh, ngomonge kaya apa pintere, nulisa kaya apa akehe, yen gurung dadi buku kuwe arane gurung karya. Kasebut karya kuwe yen wis kawujud buku. Enyong ya paham, deweke angger nggawe buku nganggo duite dewek. Padahal bukune wis pirang-pirang. Malah ana sing ngomong maring enyong, Lanang tah nggawe buku dewek, cetak dewek, trus dol dewek. Mider-mider maring umahe kanca-kancane sing gelem nuku utawa nyumbang. Miturut deweke, Sing penting yaheerrr!

Nah enyong sing uga paham pentinge buku, lagi nduwe program sing ndean nembe ana. Saiki lagi ngumpulna buku-buku sing ditulis nganggo basa tegalan. Kejaba kuwe, ngumpulna buku-buku karyane wong Tegal sing pating semelebar ngendi-ngendi ora. Sing wis ngumpul atusan buku. Kacaba karya-karyane Republik Tegalan, Komonitas Sastrawan Tegal, guru-guru Kabupaten Tegal, uga tokoh-tokoh kaya dene Abu Suud, Suharsono Sagir, Budi S. Piek Ardiyanto, Suciningrat, KH Aziz Fadil, Suswono, lan liya-liyane.

Enyong ya wis ngomong maring Kepala Perpustakaan Pusat UPS lan Rektor UPS yen enyong pan nyumbang buku-buku tegalan lan buku-buku karya wong Tegal. Trus usul supaya nang perpustakaane disediakena ruang utawa lemari khusus. Dadi, mengkone yen ana para peneliti tentang tegalan cukup maring Pojok Tegalan lan Karya Wong-Wong Tegal nang perpustakaan UPS. Alhamdulillah Pak Burhan EP selaku rektor setuju. Muga-muga klakon, Insyaa Allah.

 

 

BERITA LAINNYA