Take a fresh look at your lifestyle.

Mirong

Daning : Yono Daryono

BATIR-BATIRE Man Damin sing biasa pit-pitan bareng, ora mandeg-mandeg crita mironge Yu Darojah. Jarene mironge Yu Tar kalah adoh karo mironge Yu Darojah. Warunge Yu Darojah sing ana nang totogan kulon kuburan cleret, lugune pada bae karo warunge Yu Tar, ana jangan asem, aduk-aduk tempe, lengko karo liya-liyane. Batir-batire Man Damin dong ngrestor nang warunge Yu Darojah pesene jangan asem, pecak tempe karo ora keri mirong. Sing ngangeni mironge gede toli amba paribasane kena nggo iliran. Mung bae urange arang-arang sing amba glepungane.
Man Damin penasaran merga wis rong minggu kiye ora tau melu pit-pitan dadi gurung klakon mangan mirong nang warunge Yu Darojah. Ora pit-pitan rong minggu bae ketinggalan istilah, ana moni mirong kaya ilir, ana moni dewan syuroh. Man Damin diistilahe Ketua Dewan Syuro grup pit-pitan pangsiunan, kuwe bae lamon Kang Si Hang ora kanda Man Damin ora ngarti.

Pas dina minggu wingine Man Damin ora bisa pit-pitan maning merga Bi Sijah bojone awake lagi ora enak. Malagen lagi dina Rebu tanggal 5 Desember dadi panitia Kongres II Bahasa Tegal nang hotel Pesona, ora nganti tutug merga bojone kirim WA adong deweke mutah-mutah. Tapiken bengine Man Damin olih wara-wara adong Kongres II Bahasa Tegal kesimpulan utame, Bahasa Tegal direkomendasikan manjing muatan lokal (mulok) nang sekolahan, awit Sekolah Dasar nganti SLTA. Seliyane kuwe pan gawe Raperdane ben diajukna maring DPRD Kota Tegal endah dadi Perda (Peraturan Daerah) bab bahasa lan budaya Tegal.

Dina senene ketemu batir-batir grup pit-pitan, Kang Edi, Kang Sulis karo Kang Jatno, wong telu kuwe crita maning bab mirong amba, apa bae sing apik karo enak kuwe pada bae mirong. Man Damin gurung ngarti warung mirong amba kuwe mbang endi gadi Man Damin kur ngrongokna tok, soale adong takon malah diguyu ketinggalan info. Kang Jatno kayong ora enak ndelengna Man Damin raine katon melasi. Kang Jatno misiki Man Damin sing dicritakna kuwe warung Yu Darojah.Tembe Man Damin mantuk-mantuk tapiken apen-apen ora ngarti eben Kang Edi Pranowo karo Kang Sulis bungah.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Bab mirong amba gegeran nang grup WA, gadi Kang Edi Subechi, Kang Syarif Hafawi, Kang Abunasor, lan batir-batir pengsiunan Bank Pembangunan Daerah liyane pada penasaran. Kang Edi Subechi sing dasare wonge ora gelem kalah intim-intim kudu bisa ngalahna apa sing dikandakna Kang Sulis, Kang Edi Pranowo karo Kang Jatno.

Jemuah wingi, ora idep ora weruh pada njaluk pit-pitan, Man Damin melu, mung Kang Bunasir ora bisa melu merga ngeter putune mangkat sekolah. Kang Abunasor ngajak maring balongane nang mburine Lingkungan Industri Kecil (LIK) Dampyak. Ana wong rolas sing melu pit-pitan Man Damin takon maring Kang Jatno : “ Kang sing pada pit-pitan semene akehe wis pirang minggu?” “ Rong minggu kiye, Kang.”

Man Damin gedeg-gedeg biasane akeh-akehe mung wong lima, ajibe maning kabeh nganggo pit gunung, Man Damin tok sing nganggo pit onthel. Mung bae Man Damin ora isin merga pite luwih larang timbange pit-pit gunung kuwe, mereke bae Gazelle, Gazelle Tour Populair.

Pit-pitan liwat gili kampung, maring Mejasem ngalor toli ngetan, mlegok ngalor maning ketemu gili pantura pas ngarep LIK nyebrang ngalor. Man Damin ngeden, ketepolan ngindangi pit gunung sing gigine bisa oper-oper ora mung telu, bisa enteng nemen sedengan bisa anteb toli kebat. Anjog balongan Man Damin rengosan, nang balongan ana banyu putih nang gendul aqua ditenggak. Bar kuwe njagong nang padung, wetenge ngelih gemboran maring kang Edi Subechi.

“ Kang Edi Subechi, kiye adoh kane- kene tuku ponggole priben, “ kandane Man Damin. Meningan gurung sarapan mangkat sing umah jam 05.30 anjog balongan jam 07.00. “ Aja watir Kang, delat maning ponggol teka, bojone Kang Abunasor sing nggawa, “ semaure Kang Edi Subechi. Let ora suwe ponggol teka karo krupuk, toli ana lawuh nang tas kresek ireng. Man Damin mbuka kresek ireng barang dibuka mirong amba. Ora mung amba urange akeh toli rapet.

Man Damin labas notol ponggol ora kober takon bab balongan sing amba dekene Kang Abunasor. Kang Sulis kalah awu, mirong Yu Darojah sing diagul-agulna kalah breg, tapike dasare kang Sulis pinter nylimpangna deweke ngomong : “Ajib ah, mirong urange peped-pepedan. “

Bar antog wareg Man Damin tembe kelingan balongan, deweke takon karo sing duwe balongan : “ Kang balongane amba ya, isine apa? “ Man Damin takon maring Kang Abunasor.“ Iya kang, telung bau isi urang, wingi tembe panen anjog 18 ton Kang, “ jare Kang Abunasor. Man Damin mlongo, urang semo akehe sengggane digawe mirong amba sepira ya…

KATA-KATA KHAS TEGAL

antog = serdawa
agul-agulna = dibanggakan/sombong
gendul = botol
padung = bangku panjang
kebat = cepat
ngeden = mengejan
njagong = duduk
senggane = seumpama

BERITA LAINNYA