Take a fresh look at your lifestyle.

Luruh Sore Maring Pasar Sore

Daning : Yono Daryono

LUBAR sholat asar nang wulam puasa akeh wong pada luruh sore, kuwe istilahe wong gemiyen saiki tah ungsume ngabuburit sing selugunge basa Sunda. Luruh sore ning cetaha timbang tengak-tenguk nang umah mikiri weteng ngelih timbang dlaper sukaha metu klintong-klintong blaja, nglakoni apa endah klalen ngelih ujug-ujug wis enggal maghrib. Lugune tah sore ora usah diluruh wong mengkone ya teka dewek, kuwe tah istilahe bae. Ning bisakha tah nderes.

Apa maning adong puasa tembe sedina angkohe pengine lunga toli mangan nang warung. Sejen maning adong Bi Sijah, buka puasa lawuhe ning ora iwak ora gelem bagjane tuku maring Pasar Sore sing gemiyen manggoni nang prapatan jalan Letjen Soeprapto. Nang kono sing gemiyen mula pasare bukane dong sore toli adole iwak laut merga pasare perek karo panggonan sing nggo pranti lelang iwak laut. Dong anuk ya sokan ana iwak lele atawa keting, iwak kutuk sing dudu iwak laut.

Luruh sore ana uga sing senenge maring alun-alun karo ngemong bocah dolanan motor-motoran, gledegan, otopet atawa slurukan. Lamon gemiyen tah ana mercon dung nang ngarepe Masjid Agung dadi luruh sorene nunggu wong nabuh mercon dung. Mercon dung saiki wis ora olih wong kuwe pada baene bom. Mercon dung suwarane se kota Tegal krungu kabeh. Wis kaya kuwe ana swara sirine sing water ledeng , adong wayah buka puasa nang kota Tegal kayong rahat.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Siki ora pasar sore ora mercon dung laka kabeh, mercon wis ora olih, Pasar Sore sejege tahun 90 an pindah nang Jalan Cinde Kencana. Pada baene nang Kelurahan Kraton tapi panggonane mblesek kampung ngarep kuburan Cinde. Pasar Sore dadi Pasar Cinde adong sore akeh wong adol iwak pindahan sing Pasar Sore. Iwak laut apa bae ana pihi, kakap, bandeng, krapu, urang, blekutak, sontong dong anuk ya ana kepiting, sembilang lan liya-liyane. Iwake megin seger-seger dadi adong adang sore toli nggodog atawa nggoreng iwak nggo buka puasa iwake ora bonto, toli ora usah didokon nag kulkas megin seger. Nang kene kiye adong wulan puasa akeh wong pada luruh sore karo ngayang iwak.

Wis setahun luwih Pasar Cinde diruwag, dirubuhna rata karo lemah jare pan diapiki istilahe direvitalisasi. Mung bae mbuh mbangkanane wis dilelang tapi wis luwih setahun gurung ana sing wani. Taun wingi jare bar bada saiki pan bada maning megin bae pasar pating cruwag. Kang Yayat Hidayat Amir tau yakon maring Man Damin,

“Kang kuwe Pasar Cinde wis dibenerna, “ Kang Yayat takon.“ Benerna apane Kang,” semaure Man Damin. “ Pasare oh Kang, sih apane.” “Ader mbokan sih pan nggo lapangan minto.” “ Aduh rika dong anuk sokan ngawag.” “ Sih ngawag priben, wong wis pan rong taun diruwag megin kaya kuwe bae ka.” “ Dilah…, njlehi ya Kang.

Kiye wis wulan puasa maning dong anuk tah kena nggo ngabuburit karo milih iwan seger. Awit jamane Walikotane Siti Masitha Soeparno awal-awalan wis dobongkar bareng karo Pasar Kejambon nganti saiki megin kentang-kentang, “ kandane Kang Yayat. Kang Yayat ngeleg idu pan ngomong kayong wetenge krasa enek. Timbange klolode sukaha meneng Man Damin ngarti apa karepe Kang Yayat, ning cetakha bisane nganti kentang-ketang, dong sore pan tuku iwak nang endi.

“ Kyeh Kang, rika megin bisa tuku iwak karo ngabuburit, kae sing dodol iwak pada gawe bedeng nang pinggir gili Cinde Kencana. Dadi mbuh mbangkanane pasar wis diruwag sing adol iwak megin ana mung bae panggonane kaya kuwe ora pakrak, toli nang pinggir gili dong anuk sering sol-solan karo motor liwat atawa mobil, gadi sesek.”

“ Krungu-krungu jare rapat segurunge lelang wis dilakoni. Tapiken gurung ana sing menang, mbuh kenang apa kuwe. Janjine bar bada taun wingi lha kiye wis pan bada maning laka gresenge, muga-muga Walikota sing anyar kiye gelis ngragati aja dang dutan bae.” Man Damin katon ngosog, paribasane bungah-bungah prengatan ngadege Kota Tegal olih-olih bae mung aja kesuwen. Gagiyan jeg meg endah genah apa sing dikandakna jare “Berdedikasi Untuk Rakyat.”

Pasar Cinde wis suwe gurung ana kabare kapan direvitalisasi sing jarene wis ana duwit Rp. 4 miliar nggo pasar sing ora tumpuk. Mestine dadine luwih apik istilahe representative, pentolan lah. Saiki Pasar Cinde adong esuk nang pinggir gili akeh wong dodolan, ora mung wong dodol sega-bubur tapiken dodolan nggo kulakan blaja, dadi kaya pasar dadakan. Ana sing dodol sayuran nang mobil, nggelar lapak, ana sing megin karungan sing gunumg kaya kol, bodin, godong bawang, terong, waluh, kangkung lan liya-liyane.

Dadi anane Pasar Cinde kentang-kentang megin ana bae sing nggolet rejeki dodolan blanja. Bar subuh nang kompleks Pasar Cinde wis rame wong pada blanja. Sorene mbang kulone akeh bakul iwak tapuke jam loronan.

 

KATA-KATA KHAS TEGAL
adang = menanak nasi
angkohe = maunya
dilah = kata seru
diruwag = dirobohkan
gelis = cepat
kloloden = tertelan makanan
mbangkanane = untung-untungan
ndlaper = bergunjing ke tempat tentangga

BERITA LAINNYA