Take a fresh look at your lifestyle.

Jigo

Daning : Yono Daryono

LUMRAHE wong Tegal adong darani Jigo kuwe mesti dugal. Man Damin cilik tau duwe batir matane picek siji, bocah kuwe diwadani jigo. Karta sing sikile diyeg siji diwadani Karta dengklek. Lamon Karta diwadani Karta dengklek tah ora patia dugal, tapiken dong sing jigo dugale poret. Deweke njukut watu nggo nyamplong Man Damin karo batir-batire sing pada ngledek. Man Damin karo batir-batire mlayu ngenturit, bocah sing diwadani jigo mleter mlayune sipat kuping. Wektu semono nang kampunge Man Damin megin akeh kebon, dadi bisa nggo umpetan nganti ora konangan, Jigone balik karo mewek nangis gemboran ngundang manene.

Jigo atawa jileng, kuwe sebutan nggo wong sing matane picek siji. Wis picek siji bae kayong sengsara, wirang, lha ka malah nggo ledekan, dasare bocah cilik sering ora nalar. Mung bae ngesuke bala maning dolanan bareng maning. Engko dong ana prekara setitik, kaya kalah patahan, glatik, simbar atawa ha a pada ledek-ledekan maning. Nang kene sing nggo sasaran ning ora Karta dengklek ya bocah sing jigo. Dadi bocah loro kuwe nggo sasaran ledekan. Ladana dong dolanan kalah Jigo kayong ames.

Lamon rok umpet dilalah Jigo ya sering kondor atawa ora tau weruh panggonane bacah sing umpetan. Deweke mesti dadinan, bocah sing umpetan sing kudu digoleti dong konangan pada balapan cembelong nang bentenge, yakuwe wit-witan sing nggo tetenger. Dasare Jigo mlayune paling lendek dadine dong mlayu sering keci. Alamat Jigo dadi maning, dumane saking kesele nggoleti batir-batir sing pada umpetan ora ketemu-ketemu, Jigo mutung balik. Batir-batire pada nungul toli bareng-bareng ngledek, Jigo kondor… Jigo kondor. Jigo ora ngrewes karo ngguguk nangis balik gemboran ngundang manene, sing eman nemen maring Jigo.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Nang kampunge Man Damin Jigo kuwe kondang, ngantiken batir-batir akeh sing ora ngarti sapa sebenere arane Jigo. Adong krungu aran Jigo genahe bocah sing umahe madep ngidul pinggir got perek plowotan pring, jejeren umahe Man Kuncung. Jigo cilik ganing batir-batire kasebut bocah sing cengeng tapiken sekolahe pinter, ora tau kawak, toli bijine ora tau ana abange. Cengenge Jigo kuwe isin merga eling deweke duwe cacat. Selugune batir-batire Man Damin seneng dolan karo Jigo bocahe loman, seneng mbantu dong batire lagi kesusahan, toli bocahe jag-jeg.

Temakene gede, Man Damin wis ora tau krungu aran Jigo, malahan batir-batire kayong ora enak adong ngomong, takon apa ngrasani Jigo, kayong pamali nyebut Jigo, mung bae megin ora ngarti sapa donge aran sebenere Jigo, dadi wong kampunge Man Damin kami Jigonen. Lagi kangen-kangen maring Jigo ujug-ujug nang kodrahan walikota Tegal nunggul aran Jigo, deweke dadi calon independen. Senajan dudu Jigo batire Man Damin lagi cilik, tapiken aran kuwe ndadekna Man Damin kaya nemu maning wayah cilike dolan karo batir-batire lagi mangsa bungah-bungahe karo Man Kuncung, Man Dargo, Man Sayan, Wa Yasik, Wa Kamid, Wa Kemung lan liya-liyane.

Man Damin eram, bisane aran sing lagi cilik nggo ledekan malah dadi aran sing dibanggakna nggo mancing ben pada milih nang kodrahan walikota Tegal, dadi calon sing independen. Pinter-tah pinter, aran sing sebenere Kaji Ghautsun dadi Jigo, dadi gampang dieling-eling. Kandane Kang Agus Wijanarko, Ketua KPU Kota Tegal Kaji A Ghautsun-dokter Muslih Dahlan sauwise dicocokna saka tingkat kelurahan, kecamatan, lan tingkat kota, jumlah dukungan maring calon independen syarate wis kebek. Jumlahe nganti selawe ewu sawidak telu.” Padahal syarat paling satitike calon saka independen kuwe mung rongpuluh ewu rolas wong. Dadi megin ana turahan limang ewu, sing kaya kuwe megin ana poto kopy KTP sing gurung diserahna maring KPU.

Cetane Kaji A Ghautsun sing pasangane karo dokter Muslih Dahlan, calon independen sing lolos verifikasi bisa melu kodrah, gelaran Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Tegal 2018. Man Damin melu bungah bakale ana calon independen melu kodrahan walikota. Jare Kaji Ghautsun: “kiye tah sing ngein rekomendasi rayat Tegal liwat KPUD Kota Tegal Kang, adong rayat bersatu laka sing bisa ngalahna.” “Tapiken bisane nganggo aran Jigo, kuwe tah aran ledekan bleh,” kandane Man Damin. “Ya tah iya, tapiken jare wong tuwa jigo matane siji, jileng. Matane nyong siji, nggo deleng rakyat, ora pan maen mata, merga jigo,” semaure Kaji Ghautsun sing selugune matane ora jigo.

Ghautsun- Muslih jarene tah dong olih kepercayaan toli dipilih dadi pemimpin kota Tegal repan gawe terobosan macem-macem mbangun kota Tegal nganggo cara wong Tegal blag-blagan ora KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) toli pegawene (PNS) pan ditata jita. Pancen dong saiki kayane Jigo paling moncer, mbuh tah engko dong parte politik pada nyodorna calon-calonne nang kodrahan walikota karo wakile. Ke lorone nyong kuwatir dong coblosan mengko akeh wong pada bingung merga laka aran Jigo anane A Ghautsun – Muslih Dahlan, dadi pada wurung noblos, Jinggo…Jinggo….Jigo…

KATA-KATA KHAS TEGAL
dengklek = pincang
diwadani = sebutan untuk menghina
jag-jeg = cekatan
kondor = tidak bisa melanjutkan permainan
ladana = apalagi
loman = suka memberi
mleter = mengejar sangat kencang
plowotan = jembatan kecil

BERITA LAINNYA