Take a fresh look at your lifestyle.

Halal Bi Halal NK

Daning : Maufur

<B>WIS<P> dadi kebiasaane awit gemiyen mula, saban taune, angger sauwise bada liwat, nang Indoesia, kelebu uga nang Tegal-Brebes kiye egin terus ana rame-rame. Rame-rame nabuh mercon tah saiki arang-arang. Tapi rame merga akeh wong sing wis pragat mudik, pada balik maning maring kota utawa nang panggonan sing saiki. Kejaba kuwe, uga rame pada nganakena halal bi halal. Ana halal bi halal sa-RT/RW, sadesa, sakota, sekantor, sa-sekolahan utawa se-kampus, sa-organisasi, sa-sekeluarga besar, malah ana sing sa-group WA utawa facebook, lan saliya-liyane.

Dina Saptu tanggal wolu bengi jam wolu, enyong nekani uleman halal bi halal sa-RT 006/ RW 014 Desa Mejasem Kramat Kabupaten Tegal. Tempate nang ngarepe Masjid AL-Barokah Jalan Pala Barat papat Mejasem Tegal. Tihale sa-RT tapi RT gede, wargane akeh nemen, dadi sing teka ya akeh , sa-lapangan badminton lan volly kebek bleg. Acara mulai jam wolu, lan pragat jam sepuluh.
Dina Ahad esuke tanggal sanga wulan Juli 2017, jam sepuluh, enyong nekani undangan halal bi halal nang umah dinas wakil walikota Kang Nursoleh. Anjog kana akeh wong sing wis pada kumpul, saka endi-endi ora, lan saka komonitas apa bae embuh. Ora jelas sapa sing nein tosiah, tapi sing jelas enyong melu-melu mangan kupat blengong sing wis disediakena. Pas adan duhur, acara gurung pragat, enyong pamitan, merga ana acara liyane.

Nang dina Selasa tanggal sawelase jam sanga, enyong nekani uleman halal bi halal nang Auditorium Daryoen Senoatmodjo Universitas Pancasakti Tegal. Nang tembok ngarep audit, ana tulisan hadirilah….Halal bi Halal Keluarga Besar Universitas Pansakti Tegal. Trus ana fotone Habib Tohir Al-Kaff. Tapi neng sing nein taosiyah jebule Ustad Syeh Ahmad Basalamah saka Jatibarang Brebes. Pak Imawan nang sambutane ngomong, “Njaluk pangapurane sing akeh pak Ustad, njenengan nang arepan laka fotone. Soale pancen maune Habib Tohir, gadi dipasang fotone beliau. Jebule beliaune ana acara liya, trus nugasi njenengan.”

Dina Jumat esuk tanggal telulas, enyong olih kiriman foto saka Pak Ghautsun. Nang foto ana tulisane Halal Bi Halal Keluarga Besar Muhamadiyah lan Nahdatul Ulama Kota Tegal. Bar kuwe dikirimi maning fotone Pak Nadirin Meska lan Pak Abdal Hakim selaku Ketua Muhamadiyah lan Ketua NU lagi nein sambutan nang mimbar. Kecaba kuwe ana fotone Habib Tohir AL-Kaff lagi nein tausiyah. Gadi nang UPS, Habib Tohir ana fotone tapineng laka wonge, nang gedung Mulya Dana laka fotone tapi ana wonge. Nang ngisor foto-foto mau ana tulisane Pak Ghautsun, “Beda tapi bareng, kanggo nguataken NKRI.” Enyong ngomentari, “Kuwe hebate Muhamadiyah lan NU Kota Tegal.”

Sadurunge nekani Halal bi Halal nang pirang-pirang panggonan, paling wiwitan enyong nekani Halal bi Halal sing dianakena karo grup WA NK. NK kuwe dawane “Ndopok Ketanggungan”. Tempate nang umaha Pak Camat Tohir, jalan Jendral Sudirman embuh nomer pira. Enyong kemutan wektu egin enom lan urip nang Ketanggungan umah kuwe pancen panggonan pak Camat Tohir. Nah saiki kayonge ndekene anake sing aran Guntoro, sing kebeneran dadi camat nang wilayah Suradadi Kabupaten Tegal.

Sing ngisi tausiyah arane ustad Abdul Kholik. Monine, “Wong-wong wadon angger pengin manjing sorga, gampang. Lakoni bae lima rukun Islam, trus taat maring sing lanange.” Enyong takon Mas Ibnu Hajar, sing dadi Ketua NK, “Abdul Kholik kuwe saka endi mas”? Jare Mas Ibnu, “Ya saka Ketanggungan. Biasane tah sing ngisi enyong. Saiki gantian lyane”. Nang halal bi halal kuwe, Enyong ya dikongkon ngomong nein sambutan, merga dianggep sesepuh, paling ora rambute paling wis putih kabeh, dadi kesepuhane mantep.

Sedulur, group kiye anggotane anjog rongatus luwih, wong asal Ketanggungan sing wis pating sebar tekan endi-endi. Ora mung sanjerone pulo jawa, tapi ana sing saka Denpasar, Bengkulu, Kendari, lan liya-liyane. Ana keturunan utawa Bani Mahbub, Bani Maliki, Bani Sanur, Bani Rusdi, Bani Chariri, Bani Saenah Sukadirana, Bani Abah Bedi, lan liya-liyane. Jare Mas Dulloh, “Paling akeh Bani Jubang.” Maksude wong Ketanggungan keturunan saka Desa Jubang Kecamatan Larangan.

Nang WA group kiye diwajibaken ngomong utawa nulise kudu nagnggo basa manene, dadi nang acara halal bi halal gen pada ngomonge basa Ketanggunganan kabeh. Kuwe sing nggo cocok karo Warung Poci Suara Merdeka. Basa manene kudu dilestarikena. Batine enyong, “Hidup Ndopok Ketangungan. Njaluk pangapurane ya.”

 

 

BERITA LAINNYA