Take a fresh look at your lifestyle.

Gurung Rendeng Wis Banjir

Daning : Yono Daryono

LAKA bledek laka trilap ujug-ujug bres udan gede. Banyu udan kaya mluntrah sing langit. Akeh bocah cilik ndadak udan-udanan, gemerah, guyon pada kecehan. Banyu udan nggo ciprat-cipratan, kemutan lagi umur-umuran semono Man Damin karo batir-batire adong udan luruh keting jajahan, keting sing metune dong pas panas ujug-ujug udan toli ketinge pada ngendog. Dipikir-pikir ajib nemen lagi wayah ketiga keting kuwe pada umpetan nang endi, tekane udan kayong kebeh kali akeh keting jajahan pada pating tongol. Ora usah ditawu, Man Damin kur nganggo tangan jag-jeg saking akehe gampang nyekele. Keting jajahan digoreng enak gurih ana endoge, adong diontok ya ora kalah gurihe.

Man Damin melu bungah ana udan gede meningan wis suwe nemen laka udan, hawane semromong dong awan panas semelet nganti pinggir tlapakan sikil pada pecah-pecah. Gigire kringet buncreten merga kringeten laka pudate. Digawae dong turu bengi nganggo kitiran- kipas angin bae tetep kringeten. Paribasane adus sedina ping telu nggo ngguwang hawa panans megin bae krasa semromong. Biasane dong awan nganggo kaos oblong nganti kaose klomoh kringet, saiki digawe wuda klambi bae ana kipasan ana keding.

Bleduge kemerab ora kena ana lawang ngeblag. Lha kae Wa Kamid adong bar dhuhur ora klalen nyirami gili ngarep umahe nganggo banyu got. Kecaba eben hawane madan adem ngiras-ngirus eben bleduge ora kemerab. Man Damin adong liwat ngarep umahe Wa Kamid seringe mlipir mbokan kecipretan banyu got. Wong arane bae banyu got, ora mung mambu baleng tapiken uga glopot, dong anuk ana sing nggandel endute comberan ndelengna krasa gigu.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Adong Wa Yasik tah bar asar nang lincak ngisore wit kersem sendehan ngetehel karo kipat-kipit iliran kaya mbakar sate.“ Mendah garing Kang,” Man Damin aruh-aruh maring Wa yasik. Cetane tah guyon ndeleng Wa Yasik kipat-kipit kaya mbakar sate, ora weruh Wa Yasik malah ngosog. “ Brisik, wong genah semromonge por ka, garing kepriben bakuten ngepe intip apa priben, aja gawe rusia. ““ Ya ora, tak sawang kayong anyem.” Man Damin melu njagong jejere Wa Yasik. Padahal cetane Man Damin kur liwat, pan maring umahe Kang Bunasir. Ndeleng Wa Yasik katon dugal apen-apen mbatiri Wa Yasik njagong nang lincak. Kocape Wa Yasik kuwe pancen wonge dugalan, wateke kaku angel ngeluke. Sing dadi tanggane kude ngarti selahe, adong diladeni tah melu-melu kegawa ngodor. Bar weruh Wa Yasik gemuyu merga Man Damin crita lagi cilik sering luruh keting jajahan, Man Damin pamit.

Let ora suwe Man Damin menyat sing lincake Wa Yasik maring umahe Kang Bunasir. Gili megin teles udan tembe bae terang. Got-got nang kampunge Man Damin katon melep-melep. Anjog umahe Kang Bunasir Man Damin meruh Kang Bunasir lagi nyogok-nyogok got nganggo pring dawa. “ Kenang apa Kang, bisane gote melep-melep, mampet apa priben, “ Man Damin takon. “ Lha kuwe Man Damin, tembe udan sepisan miki banjir nganti mlebu mburi, gote mampet toli kaline banyune munggah,’ jare Kan Bunasir karo nyogok-nyokok got ben banyu mili.

“ Ana rob apa yah,” Man Damin takon. Wis telung taun kiya kampunge Man Damin kelebon banyu rob laut. Laut sing kocape megin adoh sing kampunge Man Damin wis mleber ngidul anjog telung kilo meteran sing laut. “ Kiye dudu rob Kang, kali Siwatu mbang sisih lor lagi digawe tembok, talud nggo tanggul, eben banyune ora mluntrah maring kampung. Mung bae pemboronge ngablu, kaline dipepet atawa dibendung sedawane garapan tembok kuwe. Pas udan ya banyu mluntrah oh, wong kaline ora mili. Kiye tembe udan sepisan makane dideleng garapane megin suwe langite pirang-pirang dina kelire wis klawu terus, mendung. Wis kaya kuwe kali diambani tapiken plowotane tetep, ora diduwuri ora diambani. Dadi banyu mengkone ngendong nang sing pan mlebu plowotan.Wong saiki bae runtah kebebeng nang plowotan. Jare sampeyan sing ngablu sapa, DPU ne apa pemboronge.

“Kang Bunasir kuwe paham nemen bab bangunan wong deweke kuwe pemborong tapiken dudu pemborong pemerintah. Sing ngadang-ngadangi duwite APBD, Kang Bunasir gelem ngarap bangunan sing dekene swasta atawa wonge dewek sing njaluk tulung. Dadi Kang Bunasir ora ngarti apa kuwe komisi apa kuwe fee atawa persenan. Nyambut gawene ora srang-srangan luruh gampangane. Lah kiye nggawe talud tengkulah mepet kali, wayahe udan kampung banjir oh, gurung rendeng wis banjir, ngempra ka primen donge.

KATA – KATA KHAS TEGAL
apen-apen = pura-pura
diontok = dikukus
gigu = jijik
iliran = menggunakan kipas bambu
ngablu = tidak serius
ngeluk = meluruskan
plowotan = jembatan
rusia = rusuh

BERITA LAINNYA