Take a fresh look at your lifestyle.

Gurung Bada Wis Nganyari

Daning : Yono Daryono

DARA notoli pari gurung bada wis nganyari, omongan kuwe kayange saiki ora tau krungu maning. Gemiyen omongan kuwe dilagukna adong ana bocah nganggo klambi anyar gurung wayahe bada. Meningan jaman seprana batir-batire Man Damin adong nganggo klambi anyar kuwe adong bada tok. Semana uga Man Damin ora tau nganggo klambi anyar seliyane dong bada. Dadi bada kuwe paribasana pada bae klambi anyar, lamon klabine ora anyar arane gurung bada. Biasane klambi anyare kuwe dienggo mangkat sekolah bar preinan dawa. Jaman gemiyen bocah sekolah saben wulan puasa preine sewulan nutug, mangkat sekolahe bar bada kupat atawa seminggu sewise bada.
Pokoke dong bada senenge pol adong nganggo klambi anyar apa maning mbobok celengane olih akeh, bisa nggo piknik gaplek-gaplekan numpak truk maring Brebes atawa numpak sepur maring Prupuk, sangune lontong karo endog asin. Klambi anyare dipamer-pamerna ora mung modele tapike uga bahane, ana teteron, udan grimis, trepal, famatex lan liyane seprana gurung ungsum bahan jin sing saiki apa bae bahan jin, ana sing model luntur-lunturan, ana sing model disuwek-suwek nang dengkul nang pupu pating sruwidil.

Manene Man Damin seringe ngokon Man Damin sore sedina segurunge bada kon nganggo klambi anyar. Bar asar klambi anyar bada olih dienggo merga bar asar kuwe wis klebon ganti dina. Umpamane badane dina jemuah, kemis sore Man Damin wis ngggo klambi anyar. Karo petengtang-petengteng pamer maring batir-batire kaya Wa Kamid, Man Sayan. Wa Yasik, Man Kuncung. Batir-batire pada ngledek, dara notoli pari gurung bada wis nganyari, dilagukna karo nuding-nuding. Man Damin kisinen nglius ngenturit lunga tapiken batir-batire ngoyok ngintili. “ Dara notoli pari !!!” “Gurung bada wis nganyai!!!“

Suarane tambah atas karo keprok-keprok Man Damin mlakune tambah kebat karo dong anuk nglinguk mburi. Anjog mburine umahe Wa Kamid Man Damin ora kelingan ana comberan, saking gugupe keblosok comberan nganti kejengkang, untunge bae pinggir comberan ana wit-witan combrang Man Damin gatolan combrang menyat sing comberan. Batir-batire pada ngakak, toli mlayu ngindari Man Damin karo gemboran : “ Man Damin keceblung comberan, puas ladas klambi badane glopot.” Man Damin nangis sedawana gili Manene ngomong, “Ciplose ora ndeleng ana comberan apa priben?” “ Batir-batir pada ngledek Ma, “ semaure Man Damin.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

“ Ya ngledek wong kowen kaya kebo jerum nang sawah, “ kandane Manene.
“ Dudu kaya kuwe, jare nyong dara notoli pari, gurung bada wis nganyari, “ semaure Man Damin karo sesenggukan. “ Wis gagiyan ganti klambi aja mewek bae, “ kandane Manene.

Ana maning sing gurung dadi wis nganyari. Monine dara notoli pari gurung dadi wis nganyari yakuwe apa sing dilakoni wong sing pada balik kampung, atawa mudik. Wong-wong pada numpak mobil liwat gili tol sing guru dadi tapiken olih dilewati, pemretah olih ngarani monine gili tol fungsional. Gurung dadi mboran wong arane bada ben ora macet olih diliwati. Gili tol sing gurung dadi tapiken olih dilewati kuwe awit sing Kaligangsa Brebes nganti Semarang mulai jemuah esuk wingi resmi tit olih mudik liwat gili kuwe. Mung bae gili kuwe kendaran sing kulon tok, sing wetan gurung olih diliwati, kuwe bae ora olih kebat-kebat paling kebat 40 kilo meter ben jame.

Awit dina jemuah esuk sing pada balik kampung kedimaha mulai gembrudug abong-abonge ora mbayar. Jarene tah gili kuwe dibukan 24 jam, ora mung dong awan. Nggo sing pada mudik kudu ati-ati nemen wong arane bae gurung dadi 100 persen apa maning senggane mlaku bengi rambu-rambune gurung pepek toli laka lampu gili babar blas.

Kena dibadek, engko bakale Kaligangsa atawa lawang metu gili tol Brebes Wetan ora sol-solan maning kaya taun-taun wingi, runtunge dawa akeh wong pada pating klekar nang gili ngenteni gili lega. Tapiken mbuh nang Pemalang, aja-aja macete pindah maring Pemalang. Krungu-krungu tah badan kurang rong dina gili fungsional ditutup maning, wedi rusak. Muga-muga sih tetep dibuka eben kota Tegal ora kebebeng macet. Mung bae sing biasane dong bada bisa panen adol banyu putih atawa warung dadakan nang pinggir gili pada kapiran sing tuku ora akeh kaya taun wingi.

Nang Jawa Tengah sing digratisna seliyane tol Pantura Kaligangsa – Semarang uga Salatiga-Kartasura, maksude digratisna eben ora nana runtung-runtung bayar sing akibate macet sedawan-dawan.

Gurung dadi wis nganyari, engko anjog bada gili rusak, kaya Man Damin ora sida badana merga klambi anyare dienggo segurunge plenong bada toli keceblung comberan. Pan riyaya sidane nganggo klambi lawas, ora papa lha sing penting klambi sing apik esih duwe ora usah klambi anyar.

KATA-KATA KHAS TEGAL
atas = keras
ciplose = matanya
glopot = kotor
jerum = menderum
kedimaha = sengaja
keprok = tepuk tangang
ngenturit = pergi dengan cepat-cepat
senggane = kalau

BERITA LAINNYA