Take a fresh look at your lifestyle.

Garasi Mobil

Daning : Yono Daryono

NOK Novie Sumardi tau kanda : “ Adate wonge dewek pada duwe mobil tapiken ora pada duwe garasi.” Tak pikir-pikir amongane Nok Novie ana benere, paling ora nang kampunge Man Damin. Kampunge Man Damin sing kocapae Perumahan kuwe akeh sing duwe mobil tapiken ora pada duwe garasi, dadi dong bengi mobil pating jlentrek nang gang-gang (pan moni gili wong ambane mung telung meter kurang,toli umahe adep-adepan). Adong balike kewengen nggawa mobil, ngarep umahe uwis ana mobil sing nongkrong. Kudu dodok-dodok maring umahe sing duwe mobil kon nyingkirna mobile.

Kang Edy Boled tau ngresula bengi-bengi kepaksane mlagrangna mobile nang ngarep umahe, mergane mobile ora bisa mlebu garasi. Mobil tangga ngarep umah parkire nang ngarep umahe, Kang Edy Boled dadi ora bisa mlegokna mobile maring garasine. Esuk-esuk wong-wong sing pan subuhan pada ngrasani Kang Edy Boled. “ Kang Edy Boled ala temen sih, mobil ka diplagrangna nutupi gili, “ jare Wa Kamid. “ Wonge durung tangi Kang,” semaure Man Damin. “ Megin ngringkel ndean, “ jare Wa Kamid.

Let ora suwe sing umahe Kang Edy Boled ana suwara wong ngeblag lawang, Wa Kamid karo Man Damin ngenteni wong sing pan metu umahe Kang Edy Boled. Jenggogos sing metu laka liya Kang Edy Boled wis sarungan karo nganggo kupluk kaji, weruh Man Damin Karo Wa Kamid nang ngarep umahe Kang Edy Boled nyapa: “ Assalamu’alaikum. ““ Wa’alaikumussalam, “ Wa Kamid karo Man Damin semaur bareng. “ Priben Kang, pada ora bisa liwat, mlipir kene nang terase nyong, “ kandane Kang Edy Boled. “ Rika weruh dewek oh ya, kae mobile Kang Suga parkire seenake dewek. Kadiran mobile telu dijentrek sedawane gili nutupi umahe tanggane, lha nyong pan manjing garasi angel.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Sih nyong kon semingkir maring wong sing duwe sewanan garasi. Pada duwe mobil laka garasine, donge ya nyewa kae nang Kang Nyoto sewulan 300 ewu aja gili nggo garasi. Lawange tanggane ketutup mobile, meningan kaya Kang Dargo pan ngetokna pit bae kangelan. Laka sopan santune ka, apa maning poyan, dong parkir mesem bae ora”

Kang Edy Boled terus ngromyah, Man Damin karo Wa Kamid poyan maring masjid, Kang Edy Boled lereb melu mlaku maring masjid. Nang ngarep masjid akeh wong rubung-rubung pada ngrasani mobil sing mlagrang nang ngarep umahe Kang Edy Boled. Weruh kang Edy Boled teka pada sirep, gagiyan pada manjing masjid.

Bar sholat subuh, RT ne karo Wa Kamid, Man Damin, lan liyane pada maring umahe Kang Edy Boled. Njejeri RT ne Kang Edy Boled terus ngromyah. “ Kaya kuwe ora pisan ora ping dong, Kang, “ kandane Kang Edy Boled maring RT ne, RT ne kur mantuk-mantuk.

Anjog umahe Kang Edy Boled Kang Suga wis malang kerik, raine mangar-marang, weruh ketua RT ne melu Kang Suga ngeculna tangane sing malang kerik. Pan dugal ora sida merga sing teka wong akeh. RT ne ndeleng mobile Kang Edy Boled sing mlagrang nutupi gili sing ambane mung telung meter kurang, wis kaya kuwe ana mobile Kang Suga. Pancen sih mobile Kang Edy Boled ora bisa nekuk manjing garasi. Tapiken tengkulah maksa pan mlebu garasi. Dadi posisi mobile Kang Edy Boled malang nutupi gili.

“ Dadi kaya kiye Kang Suga, eben pada bombonge tulung mobile rika disingkir-singkirna ndisit eben mobile Kang Edy Boled bisa mlebu garasi, toli tulung dong anuk parkire ndeleng tanggane, “ kandane Pak RT. “ Kiye gili umum Pak RT, “ semaure Kang Suga. “ Bener gili umum tapiken rika ora umum, mobil telu dijentrek nutupi lawang umahe tanggane. Ngonong bae kiye lagi ungsung wong panas-panasan pan Pemilu, engko dong rika dituduh gawe rusia disrembed-srembed na karo urasan politik priben, “ Ketua RT ngegras Kang Suga. “ Kaya kuwe Pak RT. “Ya iya yah, arane bae taun politik.”

Let ora suwe Kang Suga nyingkirna mobile ngadohi umahe. Kang Edy Boled gagiyan nglebokna mobile manjing garasi. Sawise kuwe RT ne ngomong :“ Kayane nang kampunge dewek prelu ana himbauan, sapa sing pan duwe mobil kudu duwe garasi. Dadi segurunge duwe mobil gawe garasi tuli.”Krungu omongne RT ne, wong-wong pada pandeng-pandengan bar kuwe pada nglius balik.

Anjog umah Man Damin ditakoni Bi Sijah bojone;“ Priben Kang, Kang Edy Boled beres apa. “Beres mung bae RT ne ngomong sapa sing pan duwe mobil, kudu gawe garasi tuli.”Lah kae bocahe dewek pan kridit mobil primen. Bakuten awake dewek kudu duwe garasi tuli.“ Ya iya oh, tuli mbariken kridit mobil nggo apa, umah bae megin melu wong tuane ka.”Bi Sijah ora wani nerusna bab mobil, bula-bula mobil nggo pranti luruh duwit tah mending kaya melu Go-Car atawa apa, lha kiye mung nggo onggrongan tok, kaya landa.

KATA-KATA KHAS TEGAL
bakuten = memang
bula-bula = bila saja/kalau
kupluk = tutup kepala
mlagrangna = melintang menghalangi jalan
mlegok = berbelok
onggrongan = berlagak
poyan = ijin
sih = kata seru

BERITA LAINNYA