Take a fresh look at your lifestyle.

Embung

Daning : Yono Daryono

<B>BI SIJAH<P> nggedros pengin pindah umah, omongan kuwe ora pisan ora pindo. Saben mangsa rendeng wayahe banjir Bi Sijah ndremimil. Umahe klebon banyu udan nganti sepolok, nang gili ngarep umah duwure sedengkul. Gadi dong mangsa rendeng Bi Sijah mblenger ngepel.

Mrenekna kayong wis sepuluh taun umah maning- maning klebon banyu udan. Wis ping telu nduwurna umah prengasane ora bakal diregoni banyu udan maning jebule megin klebon. Mergane dong anuk ana banyu rob manjing kali Siwatu dadi banyu mluntrah maring kampung wis kaya kuwe udane gede.

Saiki Man Damin nduwurna jogan ngarep kaya bendungan duwure sedengkul soale dong ana mobil liwat banyu sing gili kaya ombak manjing maring umah. Wis kaya kuwe lontrong sing notog umahe diduwurna, duwure ngluwihi jogan ngarep.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

“ Wis ge Kang, pindah bae, “ Bi Sijah ngromyah karo riwa-riwi maring pawon, Man Damin njagong nang rusbang karo nyruput teh poci.

“ Sabar Jah…kowen kayong duwe duwit nggo tuku umah, “ kandane Man Damin.

“ Ya umah kiye didol bae oh, wong ben rendeng maning-maning banjir, loken ben rendeng nguras, ngepel, nyong rekasa Kang tenaga-tenaga wis tua kon koyang-koyong ngunjali banyu udan nganggo ember. “

“ Kalem Jah, kiye nyong lagi pendaminan karo Kang Ikamudin pan niliki proyek, “ kandane Man Damin.

“ Kayong duwe proyek tilik ana keding, “ Bi Sijah motong omongane Man Damin.

“ Adong ana wong ngomong aja giri-giri dipotong, nyong ngomong gurung pragat Jah,” Man Damin ngosog dumane Bi Sijah nrocos bae. “ Enyong pan niliki proyek embung nang Kelurahan Tegalsari. Jarene proyek kuwe bakale bisa nyedot banjir sing ana nang kampung kene. “ Bi Sijah meneng ora semaur, deweke nerusna adang nang pawon.

Kang Ikamudin anjog, Man Damin poyan pan metu maring proyek embung, Bi Sijah ora semaur. Nganggo mongtor wong lora maring proyek embung liwat gili jalingkut (jalan lingkar utara). Ora suwe Man Damin karo Kang Ikamudin anjog lokasi proyek embung, jare sing nyambut gawe nang kono kuwe arane proyek kolam retensi.

Kolam retensi kuwe kolam gawean dudu kolam alami, ndadag gawe nggo nampung banyu udan. Mengkone adong kali Siwatu melep-melep lawange kolam diblag eben banyu sing kali mlebu kolam. Dadi mengkone banyu sing komplek perumahan Nanas uga jalan Rambutan dong ana udan ora suwe banyune asat. Dadi istilahe embung kuwe nggo nampung banyu sing fungsine ngadang-ngadangi ben ora banjir.

Embung digawe nang pinggiri kali Siwatu mbang lor mlebune kelurahan Tegalsari. Sawise kali mlegok ngulon nang jalingkut pinggir kidul digawe embung sing ambane se hektar.

Lokasi embung dimantepna awit taun 2011 toli direncanakna awit taun 2012. Jare Kang Sutari, SH sing saiki dadi anggota DPRD kota Tegal maning biaya gawe embung ngati 20 milyar luwih, toli embung kuwe bisa nampung banyu 45.000 meter kubik.

Kang Sutari, SH njaluk maring pemrentah embung kiye gagiyan dirampungna paling ora akhir taun kiye toli kudu ana panggonan nggo mancing dadi kena nggo pakansinan atawa piknik. Kang Sisdiono Ahmad sing uga saiki dadi anggota DPRD maning biayane embung ana sokongan sing Propinsi. Deweke njaluk tulung karo warga pada ngawasi proyek kuwe eben ora ngiwar toli garapane apik.

Man Damin mbatin kuwe embung apa ngangkir ngadang-ngadangi rob sing dong anuk bareng karo udan barat. Kang Haryo Guritno uga ngomong kaya kuwe, embung ciliken. Ora bisa nampung limpahan banyu sing Tegalsari apa maning dong ana rob.

Srengenge wis nang nduwure ubun-ubun delat maning bedug nang lokasi proyek embung krasa panas. Embung sing digawe kiwa tengen balongan kuwe laka wit-witan duwur anane wit-witan sing urip nang balongan yakuwe bakao atawa mangrove toli megin endep-endep dadi hawane semromong. Man Damin karo Kang Ikamudin balik nang atine kayong bombong bakale kampunge ora banjir, paling ora ngendong banyune ora suwe. Sing uwis-uwis anjog telung dina gili nang ngarep umah ngendong banyu udan.

Tangga-tanggane pada pindah, umahe didol toli dituku ganing juragan nelayan Trowongan. Kuwe sing dong anuk Bi Sijah nggedros pengin pindah umah kaya tangga-tangga liyane.

Anjog umah Man Damin njaluk gawekna wedang teh poci, Bi Sijah gagiyan nuangi poci Man Damin pesam-pesem.

“ Jah dadi kowen ora usah nggedros umahe didol ya, “ kandane Man Damin.

“ Sih kenang apa Kang.”

Kae embung sing nang Tegalsari delat maning dadi, insya Allah kampunge dewek ora banjir maning, banyu udan ora ngendong nang gili ngarep umahe dewek. Dadi kowen dong mangsa rendeng ora nguras karo ngepel maning, “ jare Man Damin.

“ Iloke Kang…? Iya-iyah dong pindah repot ana ganti alamat umah ana keding engko mbah google bingung.”

 

KATA-KATA KHAS TEGAL

giri-giri = terburu-buru

ngiwar = ngrubah arah

koyang-koyong = hilir mudik ngangkuti barang

melep-melep = penuh sekali

mblenger = rasa yang membosankan/muak

ndremimil = komat-kamit

nggedros = mendesak minta

ngendong = mengandung air

BERITA LAINNYA