Take a fresh look at your lifestyle.

Dalang Inggris Manggung Nang Tegal

Daning : Yono Daryono

DINA Selasa bengi wingi, atis-atis Man Damin nguja maring alun-alun. Wulan Agustus taun kiye pancen dong bengi atise nemen, apamaning adong wayahe subuh biasane labas adus, wis pirang-pirang dina bar tangi medang teh anget ndisit tembe wani adus. Atise ora mupakat digawe nganggo jaket bae semripiten angin bengi nang alun-alun krasa nang balung. Swara gamelan sing ndadekna Man Damin terus ngenjeg maring tengah alun-alun, krasa atise dadi ilang.

Kang Dinar Wisanggeni wis kanda suwe adong selasa bengi nang alun-alun ana pentas wayang kulit gagrak Cirebonan, ajibe maning dalange wong Inggris, malah ana telung pengrawite sing Inggris uga, asistenen bocah wadon enom anake dalange dewek. Dalange umur-umuran 52 taun, arane Matthew Isaac Cohen.

Jaman bisa bae brobah, sing lawas diganti sing anyar, tapiken seni tradisi sing wis ngakar nang nadine atawa dadi polahe urip ora bisa ndadak bisa dipedot. Seni tradisi tetep ana mbuh mbangkanane ora gemebyar kaya gemiyen.
Sing kaya kuwe katon nemen nang profesor sing uga dalang, Matthew Isaac Cohen maring wayang kulit gagrak Cirebonan. Deweke genau wayang awit taun 90 an, wong kiye uga dadi guru gede nang Royal Holloway University Of London. Deweke pancen saikine manggon nang London Inggris, asline tah wong Amerika Serikat. Matthew Isaac Cohen megin percaya adong masyarakat Cirebon kuwe megin ngruwati crita wayang.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Deweke ndalang keliling nang 10 titik sing digelar ganing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia awit 27 Juli sampeken 10 Agustus 2018. 7 Agustus wingi jatahe manggung nang kota Tegal. Jare Walikota Tegal, Kang Nursholeh, pergelaran kiye ngiras-ngirus nggo mringati Agustusan, dina merdekane Republik Indonesia sing ke pitung puluh telu taun.

Jare Matthew, wayang nggo wong Cirebon megin akeh sing seneng. Deweke sing tau urip nang Cirebon 8 taun nggo nliti karo genau wayang, kesenian kiye megin disenengi khususe nang desa-desa. Apamaning lagi musime panen pari, berkah nang laut, syukuran atawa ruwatan.

Segurunge wayange maen, ana grup rebana balo-balo kampung Tirang karo grup tarine Bu Endang Supadmi melu pentas. Grup tari nyuguhna tari kreasine Bu Endang Supadmi yakuwe tari Retno Tanjung, jare Bu Endang Supadmi tarian kiye nggo pranti mapag tamu.

Bengi kuwe Matthew ngelar lakon “ Palgunadi” atawa “Bambnag Ekalaya Pralaya.” Bambang Ekalaya kuwe siji-sijine satria sing bisa mateni Arjuna sing sakti mandraguna. Critane Bambang Ekalaya kuwe duwe bojo arane Dewi Anggraini, satria sakti kiye duwe ali-ali Mustika Ampal sing dinggo nang jempol tangan tengen. Bambang Ekalaya pingin meguru maring Resi Drona merga Resi Drona duwe aji Danurwenda. Mung bae Sang Resi wis janji ora pan ngajarna ilmu kuwe maring wong liya kejaba maring Pandawa lan Kurawa tok.

Ekalaya njaluk tulung maring Resi Drona eben dadi muride tapiken ditolak, sidane Ekalaya genau dewek, carane nggawe patung Drona nganti deweke dadi pentol manah, toli bisa olih ilmu sing dikarepna yakuwe aji Danurwenda.
Bojone Ekalaya, Anggraini kuwe ayu nemen sampeken Arjuna demene pol, deweke ngrayu Anggraini ben gelem dadi bojone. Dewi Anggraini wadul maring bojone. Ekalaya dugal Arjuna ditantang gelut, Arjuna kalah toli seda. Mung bae daning Prabu Sri Krena Arjuna diuripna maning.

Ekalaya ditipu eben rela jempol tangan tengene dipotong. Merga sing ngongkon Resi Drona, Ekalaya gelem bae. Tugele jempol tangan tengen ndadekna Ekalaya seda. Nonton pentase Matthew, Man Damin dadi kayong juwet. Wong Inggris bisa ndalang wayang Cirebonan toli basane paseh. Adong ora ndeleng raine, ora percaya dong dalange kuwe wong Inggris, ngartine wong Cirebon asli. Sing nggo juwete maning donge wong Tegal bisa ndalang nganggo gagrak Tegalan. Wong Cirebon bae bisa gawe gagrak dewek ora model Sunda. Basane jelas basa Jawa medok Cirebon, ora beda karo basa Tegal. Malah lagu-lagune atawa sindene ngemutna adong nontong Tarling.

Wayang Tegalane wis ana malah saiki disimpen nang Taman Budaya Tegal, gamelane ya wis ana. Tinggal dalange bae sing gurung ana dalang Tegal gelem ndalang gaya Tegalan, tembange, gendinge, basane kabeh basa Tegal. Apa merga ora bisa, ganing ka Matthew wong Inggris bisa tekun genau nganti bisa ndalang Cirebonan, deweke kuwe mestine genau basa Indonesia disit tembe basa Cirebon. Toli kae sing pada kiyeng gawe jogedan, coba gawe tari Tegal tembange ya nganggo basa Tegal. Retno Tanjung e Bu Endang Supadmi apik, adong tembange diganti nganggo basa Tegal priben, ajib ndean yah.

KATA-KATA KHAS TEGAL
donge = harusnya
dugal = marah
gagrak = model, gaya
genau = belajar
kiyeng = semangat
mapag = menjemput
paseh = faseh, pandai berbicara
raine = wajahnya

BERITA LAINNYA