Take a fresh look at your lifestyle.

Buka Puasa Nang Restoran

Daning : Yono Daryono

<B>BI SIJAH<P> puasa pungkasan taun kiye pengin mangan nang restoran. Eben kaya wong wadon liyane ngrasakna mangan enak, aja amak-amak tahu karo tempe toli jangan asem. Paling ora iwak krapu bakar ning bisa tah sate wedus. Paes ben katon ayu toli biasane nganggo kudung pengin nganggo jilbab kaya lumrahe wong wadon saiki tukune jilbab sing larang-larang nang mall dudu tuku nang toko klontong.

Man Damin krungu Bi Sijah duwe karep kaya kuwe, mung gemuyu. “ Njelehi temen Jah, wong wis tua bae ka tengkulah reka-reka, “jarene Man Damin. “ Ya nggo tau-tau oh Kang, kapan maning mumpung kas olih THR (Tunjangan Hari Raya),” semaure Bi Sijah. “Lha THR wis nggo tuku jilbab karo klambi gamis loro ya, merlukna nggo riyaya oh, “ jare Man Damin. “ Ader wis enteng prasakua megin akeh, wong tuku pulsa listrik bae nganggo duwit enyong,” semaure Bi Sijah. “ Dilah genah duwit dicekel kowen kabeh ka yah, ader nyong tau nyekel duwit pangsiunan,” jare Man Damin.

Bi Sijah klekep meneng, lugune dudu mung pingin buka puasa nang restoran, tapiken pingin uga poto-poto nang panggonan sing mentereng kaya wong liyane. Poto sing ana nang HP laka liya nang umahe dewek, pol-pole nang jogan ngarep. Dadi ora bisa ngirim maring WA grup SMP gambar poto liyane. Ana batire sing sa grup kanda adong Bi Sijah kuwe melasi paribasane metu maring pasar bae ora tau apa maning mangan nang restoran. Blanja ya nang tukang sayur langganan dewek. Tukang sayure malah teka nang umahe.

“ Wis aja digugu Jah, deweke sing ngrasani kuwe ora ngarti adong bayaran pangsiuan wulanan SK ne wis di “sekolahna “ nang bank. Dadi bada awake dewek mung duwe duwit THR, kuwe bae ora nokokna klambi nggo putune. Kowen dewek merlukna tuku pulsa HP ora mung nggo SMS tok tapiken nggo WA nan, pirang-pirang grup maning. Ana grup SMP, pengajian bae ana telu ana Aziziyah ana Nurul Nisa ana pengajian kampung ana keding. Wis ana pengajian kampung ana grup dasawisma, kayong makha-makha.”

“ Sampeyan priben sih Kang, WA prelu oh Kang. Jaman saiki ora WA nan ketinggalan informasi oh,”

Man Damin ora semaur, adate Bi Sijah adong dilaruhi dugal engko malah mbabrah-mbabrah. Ora mung prengat prengut tapiken ndadak melehna kabeh adong uripe deweke kuwe wis sengsara nemen. Lara taunan ora waras-waras ben minggu ping pindo kudu ngumbah getih. Ngaplang-ngaplang patang jam nang kamar HD (hemodialisa) lengen kiwane dicucus dom rong panggonan eben getih sing nang awak metu liwat toler cilik toli digumbah nganggo mesin.

Man Damin mikir gorek gorek nang endi eben Bi Sijah bisa mangan nang restoran toli poto-potonan selfie. Bengi-bengi lagi Bi Sijah turu ngleker, Man Damin nyopot berko pit gazellene pan didol maring Kang Slamet Kupu. Kletak-kletik tang karo kunci pas suarane nggentawang, Bi Sijah krungu nglilir tangi.

“ Ana apa Kang, “ jare Bi Sijah. “Ora… kiye sikil nyandung tang, “ semaure Man Damin. Bi Sijah turu maning Man Damin nerusna nyopot berko, bar berkone wis kecopot, berko diumpetna nang tas rangsel. Bar saur Man Damin ketap-ketip nyawang plapon delat maning subuhan, nang angen-angen pengin age-age esuk pan maring Slamet Kupu.

Man Damin ngajak Bi Sijah buka puasa nang restoran,ora nyana dadi Bi Sijah klakon buka puasa pungkasan kaya wong sugih sing mlastar mangan nang restoran. Bi Sijah ora takon duwit olih sing endi. Sing penting ngrestor mangan enak poto-poto selfie mbuka WA kirim maring batir-batire pamer adong deweke klakon mangan nang restoran.

Man Damin kemutan sedulur-sedulure, kakang adine, maghrib kiye pada buka puasa mangan apa. Dadi kemutan sing ora-ora. “Kang wis oh yuh, bisane ngetenggeng,” Bi Sijah mbuyarna nglamune Man Damin. Wong loro tutak-tutuk balik nganggo becak, anjog umah Bi Sijah ndeleng pit gazellene laka berkone. Ilang ileng ndelengna pit nang ngisor nang iringane, laka berko nggletak. “ Kang kiye pit daning laka berkone, “ Bi Sijah takon. “ Lha berkone wis maring restoran Jah,’ semaure Man Damin.

Bi Sijah ora semaur deweke mbatin dadi mau bengi kletak-kletik nyopot berko. Man Damin…Man Damin . Taqobballhu Mina Waminku-Minal Aidin Wal Faidzin. Ya wis yuh Badanan.

KATA-KATA KHAS TEGAL
adate = kebiasaan
age-age = harap cepat
jogan = pelataran teras
mlastar = royal
ngetenggeng = diam melamun
ngleker = tidur nyenyak
njelehi = memuakkan
nyana = sangka

BERITA LAINNYA