Take a fresh look at your lifestyle.

Awet Nom

Daning : Maufur

ENYONG olih pirang-pirang macem nasehat lan tip liwat WA, omongan, siaran TV, tulisan artikel nang koran, uga nang HP, lan media liya-liyane, soal tata cara priben endah menungsa kuwe bisa awet nom. Ana sing ngandani nganggo cara kudu rajin nginung jamu gendong, ana uga sing nein weruh kudu ngombe obat-obatan ben sehat lan bregas, lan sing ngongkon olah raga teratur ya ana. Ana maning sing nganggo cara percaya sering-seringa nglakoni silaturahim maring sedulur, kanca lawas, tetangga perek lan tetangga adoh.

Malah ana sing nein saran kon nemoni sahabat-sahabate wong tuane utawa bocah-bocahe. Sing nyaranna kon adus nang sendang saka banyu tuk ngisore wit-witan daerah pegunungan ya ana, lan embuh apa maning saking akehe gadi klalen.

Sebenere wong awet enom sing ora nganggo cara-cara kaya sing tak sebut nang duwur ya pancen ana. Yakuwe wong sing awit cilik anjog gede, malah anjog tuwa, tetep bae katon enom. Merga deweke nduwe rai imut-imut, malah kaya rai bayi. Barang wis gede, tetep rai katon enom terus. Malah sauwise tua seumur kakek nenek ya tetep katon egin enom. Sering wong sing nyawang rai kaya kuwe trus ngomong, Dih wong ka kayong ora nduwe dosa, lan ora nduwe utang. Raine kayong polos, kalem, katon ayem, lan sreseh karo sapa bae.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Lah yen Enyong dewek wis nglakoni awit jaman sekolah gemiyen nganti saiki, lan buktine nyata belih bisa dibantah. Umur enyong wis sewidak telu, nduwe bocah telu, putu wis pitu, tapi laka wong sing ngundang enyong kakek utawa eyang, malahan putune enyong ya laka sing ngundang seumpama eyang kung. Merga anak-anake enyong pada ngundange abah. Bahasa arab saka tembung abi, artine bapak. Sauwise anak-anake enyong nduwe anak, alias putu kanggone enyong, pada ngundange enjid.

Wektu enyong jalan-jalan nang Kaligua Bumiayu Brebes, toli numpak kendaran umum sing kaya odong-odong maring salah sijine sing aran Gua Jepang, pas wayahe mudun ana sing ngomong, Mbah sampeyan mudun nang kene? Enyong ya kaget. Merga saumur-umur nembe ana wong ngundang enyong mbah. Yen ndeleng umur lan nduwe putu akeh, pancen pantes nemen diundang mbah. Nanging merga ora tau krungu ukoro kuwe nang kuping, gadi radan ngrajuk. Nang batin, iya yah, enyong pancen asline wis dadi simbah. Kenang apa wektu diundang karo bocah enom kasebut simbah dadi kaget. Nang batin ngomong, Apa uga merga penampilan sing gurung pantes? Ah rumangsa apa rumangsani? Aja nganti ora rumangsa loh.

Dina Senin tanggal telu likur jam sanga nang wulan September wingi, enyong nekani uleman saka Kwarcab Pramuka Kota Tegal nang pendopo . Acarane pelantikan Majlis Bimbingan Cabang (Mabicab), lan pengurus kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal masa bakti tahun 2019-2024.. Enyong olih SK dadi salahsijine anggota mabicab, dadi ya diulemi lan dialantik. Mabicab dilantik Ketua Kwartir Daerah (Kakwarda) Jateng, lan pengurus kwarcab dilantik Kamabicab Kota Tegal.

Nang acara pelantikan, enyong njagong jejeran kambe pak Khaerul Huda lan bu Herlin Utami. Enyong ngomong maring wong loro. Kak Khaerul, kak Herlin, awake dewek yen nang acara kaya kiye, krasa nemen yen egin enom utawa awet enom. Bu Herlin sing wis ngerti maksude omongane enyong, tapi kanggo pantes-pantese tetep egin takon. Sih awet enom priben? Tak jawab, Lah sih ora awet nom priben, wong samene akehe, angger ngundang enyong lan sampeyan kabeh, nganggo sebutan “kakak”. Laka sing ngundang bapak-ibu, apa maning kakek-nenek.

Kak Khaerul Huda lan kak Herlin bareng-bareng semaur kambe gemuyu, Ha…ha…ha… iya betul…betul…betul! Batine enyong, Bisane betul…betul….betul, kaya Upin Ipin bae. Untunge ora moni, Berubah! Kaya nang film Satria Baja Hitam sing saiki wis ora tayang nang TV. Enyong nerusna ngomong, Mulane awake dewek egin bisa melu utawa dipelukena gerakan pramuka kudu sing akeh rasa syukure, merga uga nang pramuka ora nana batasan umur. Yen egin gelem melu-melu mbimbing bocah-bocah enom, ya tetep diolihna. Jare kak Khaerul, Tepuk Pramuka! Enyong karo kak Herlin apen-apene keprok, Prok…prok….prok…prok! Tapi suaraane alon-alon, eben ora ngganggu liyane. Sebab acara wis pan mulai.

Let sadelat, kak Dedy Yon sing walikota kambe kanca sebarisan Mabicab dilantik kak Hj. Siti Atiqoh Supriyanti, sing bojone Gubernur Ganjar Pranowo, sebage kak kwarda Jateng. Sauwise resmi dadi kamabicab, ka Dedy Yon Supriyono gantian ngelantik ka Muhamad Jumadi sebarisane sebage ketua lan pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal.

Sauwise pelantikan lan wejangan-wejangan pragat, enyong ndonga. Muga-muga kanca-kanca sing bar dilantik lan disumpah, sauwise pada sregep nyambet gawe kanggo kepentingan generasi enom Kota Tegal. Aja nganti bar dilantik, trus langsung kanclep, laka kabare babar blas. Aamiin ya Allah.

 

 

 

 

BERITA LAINNYA