Take a fresh look at your lifestyle.

Anjangsana Budaya

Daning : Maufur

DINA Minggu tanggal Pitu April 2019 enyong lan kanca-kanca Sastrawan Tegalan diulemi para Sastrawan Panginyongan, sing dipandegani karo Sastrawan kondang Ahmad Tohari. Kon nekani acara ulang tahun Majalah Panginyongan Ancas dan Peluncuran Buku Kumpulan Puisi Wulan Ndadari. Temapte nang Aula Kantor Kecamatan Ajibarang Banyumas.

Esuk jam pitu, enyong Kang Nur, Kang Atmo, Kang Lanang Setiawan, Kang Dwi Eri Santoso, lan Kang Budi Epi, janjian ketemu nang Warung Tuti, ngarep SMP Negeri 1 Kota Tegal. Jare Kang Nur, sadurunge mangkat, sarapan ndisit. Yen Kang Tri Mulyo, niate mangkat dewek saka Pemalang. Gampang engko ketemu nang Ajibarang. Jebule, Eri, Lanang, lan Budi wis mangkat ndisiti. Deweke kirim gambare wong telu liwat WA kamben ana tulisane, enyong wis mangkat ya. Batine enyong, ya wis kena, mana los, enyong ora pan ngganduli. Tapi jare Kang Nur, Donge ngomong owh, aja ujug-ujug mangkat sdisit. Lah deweke sing usul yen kumpule nang Tuti ka, malah deweke ora nepati.

Akhire, enyong, Kang Nur, lan Kang Atmo ora sida sarapan sega. Gantine tuku roti karo banyu nggo nang mobil kambe jalan. Wong telu mangkat numpak mobil, nyusul Lanang, maring Ajibarang. Anjog kana, merga mangkate radan telat, ditambah mubeng-mubeng merga nuruti petunjuk GPS sing nang HP, jebule nyasar-nyasarna. Untunge, akhire, anjog nggone.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Nang kono wis kumpul sastrawan saka Banyumas, Cilacap, Purbalinggga, Kebumen, lan Banjarnegara. Ditambah saka Brebes, Tegal, Pemalang. Uga ana mahasiswa saka Italia sing aran Daniel. Sing lagi sinau musik bambu nang Banjarnegara. Sambutan Bupati Banyumas, sing diwakili karo Kabag Humas, Joko Wiyono, ngarep-ngarep yen Majalah Ancas kiye aja nganti kandas, alias bubar. Kaya dene majalah lan koran lokal liyane, sing wis pada gulung tikar.
Sauwise Kang Ahmad Tohari nein sambutan, giliran lan gantian para sastrawan maju maca puisine dewek-dewek sing diterbina dadi siji nang buku Wulan Ndadari. Kejaba Kang Nursoleh sing beda dewek, merga sing diwaca wangsalan. Tapi tetep mantep madep maring para uleman lan ger-geran pada gemuyu kehibur atine.

Enyong ya maca puisine dewek sing judule Nasehat. Monine kaya kiye: Nok kowen ora usah mewek, ora bakal ana wong melas. Dalan urip kiye pancen dewek-dewek, sing penting atine kowen ikhlas. Nok kowen ora usah nangis, apa maning nganti mringis-mringis. Pancen akeh wong sing kelebon iblis, dadi lelakone pada bengis. Nok kowen urah usah melu mumet, apa maning nganti gemeremet. Jalani bae urip sing wis pancen njelimet, Muga-muga bae kowen slamet. Nok…nabi ora kongkon kowen sugih banda, ben yen pan manjing surga ora nganti ketunda.Tapi nabi ngongkon kuat iman, Ben urip kowen saiki lan mengkone tetep aman.

Krungu isi puisi kaya kuwe, Kang Ahmad Tohari ngomentar, wah pancen nasehat pak ustad maring krabat bener-bener mantep. Enyong mangsuli, Iya enyong guru sih kyai, dadi anggep bae lagi ngandani muride. Bar kuwe tak batin, mending bae angger duwe murid, bakale ana sing bakal nerusna lan ngamalna ilmune, gadi sesauk akeh sing pada ngirim pahalane. Aamiin…aamiin..ya Robbal aalamiin.

Pas krungu adan duhur saka masjid sing ora adoh saka pendapa kecamatan, acara ditutup. Para tamu uleman dikon mangan sega tumpeng lan prasmanan sing wis disediakena panitia. Sauwise kuwe pada solat duhur jamaah, salam, terus pada balik bareng-bareng.

BERITA LAINNYA