Take a fresh look at your lifestyle.

Adol Buku

Daning : Yono Daryono

BI SIJAH Sijah nang batine takon, “ Kae Man Damin bojone nyong, dengaren bar subuh ora turu maning, gratakan lemari nggoleti kemeja karo clana. Bi Sijah budegen ngrongokna bojone kecrak-kecrek glutak-glutuk lemari ora mandeg-mandeg sing digoleti ora ketemu-ketemu. Sing maune pan meneng bae dadi ora kuwat, juwet.

“ Gratakan nggoleti apa sih Kang, “ Bi Sijah gemremet. “ Kemeja putih karo clana ireng didokon ngendi, Jah, “ semaure Man Damin. “ Rika nggoleti kemeja putih karo clana ireng kaya wong kantoran. Bakuten pan nglembur apa pan ndlaper, kayong pan setel kenceng nemen, “ Bi Sijah ngomong karo mucu-mucu.

“ Ish kowen klalen apa Jah. Lha kae ana ulem-ulem dina Sabtu kiye 14 Januari 2017 sing Politeknik Harapan Bersama ora maca, “ semaure Man Damin. Bi Sijah dadi kemutan Man Damin olih ulem-ulem kon nekani acara Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Bahasa Tegal karo peluncuran buku Aja Kadiran. Kayane tah melu dadi pengurus lembaga kuwe, tapi embuh sida apa bleh.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Pan Takon mbokan tambah nyingkrak, Bi Sijah apen – apene turu maning. Tapiken ora kuwat matane ketap-ketip ora bisa merem. “ Lha sampeyan nekani acara kuwe ora isin Kang, raine crumut adus ping telu ya tetep bae crumut, “ kandane Bi Sijah. “ Aja pere-pere kaya kiye mboran batire wong pentol-pentol, wong acara mentereng kaya kiye bae nyong diulemi, len liyane nang kampung kene ana bleh sing olih ulum-ulem kaya nyong. Malah ora mung uleman tok tapiken melu dilantik, karo dadi panitia,” kandane Man Damin.

Kemeja karo clane sing digoleti Man Damin ora ketemu. Sampeken kemringet, tutug ora ketemu. Ana pisan kalah lengene kotor. Kemeja putih pada nlesep nang endi sih. Kiye ana siji tapiken lengene globot kuning-kuning kayane dikucek bae orang bisa ilang, “ jare Man Damin

“ Apa kudu kemeja putih Kang, pijara. Panitiane Kang Yeye bae ka gogoni apa, “ kandane Bi Sijah. “ Ish ora kaya kuwe Jah, malah kon nganggo dasi ka, soale sing teka penggede-penggede, apamaning nyong melu dilantik, “ jare Man Damin.

Bi Sijah krungu omongane Man Damin dadi melu-melu nggoleti kemeja karo clana sing dikarepna Man Damin. “ Kyeh, kemeja wis ora usah gemerah, ora usah gowokan, “ Bi Sijah njukut kemeja batik.

Man Damin weruh raine bojone wis katon abang-ireng ora wani semaur. Kemeja batik sawatan diterima labas dienggo. Clanane kelir soklat tua sing dipilih Bi Sijah ya labas ditrima. Ora tau-taune Man Damin nganggo lenga wangi. Prat-prot lenga wangi dekene bojone disemprotna maring kemeja batike, nganti kelek kemejane klomoh. Sawise pragat nyemprot kemeja Man Damin poyan maring bojone.

“ Nyong mangkat ya , Jah,” Man Damin poyan. “ Ish ganing ora nganggo peci, wis ngaji suwe ka, “ jare Bi Sijah. “ Gurung kaji bae ka tengkulah pecina, royal temen, “ semaure Man Damin. “ Ader sing pecinan mung kaji tok, Kang, “ jare Bi Sijah. “ Ora lha engko malah kon mandori ndonga lha sekarang-karang,“ kandane Man Damin.

Man Damin labas nglius lunga, ora nganggo peci. Anjoge nang Poltek Harapan Bersama, nemoni Humase Poltek, ibu Hesti Widianti Gunalan. Man Damin olih prentah sing Bu Hesti Widianti Gunalan sing undang-undangane Bu Wiwiet kon adol buku. Man Damin nggriap kayong pan ora nggugu apa sing diomongna Bu Wiwiet. “ Lha mengko nyong melu dilantik sih, priben Bu, “ jare Man Damin. “ Rika ora usah melu jejer dilantik mbariken ora katon soale wong sing dilantik akeh. Rika nonggoni buku bae, mbokatan ana sing tuku, “ kandane Bu Wiwiet.

Man Damin ora bisa semaur, nang batine ngomong, “ nyong wis dandan temenanan ka mung kon adol buku Aja Kadiran, kumpulan kolom dialek Tegal Yono Daryono sing tau dimuat nang koran Suara Merdeka – Suara Pantura. Ader megin ana wong pada kiyeng maca buku, wong sedina-dina wong saiki akehe pada ngandalna HP, ndeleng brita yang nang HP, maca apa bae ya nang HP, sampeken maring jumbleng bae nggawa HP. Buku mung nggo petetan nang rak buku eben darani wong sekolahan sing pinter. HP wis dadi berhala anyaran.

Kocape wong ngomong buku kuwe jedelane ilmu, saiki buku wis laka jendelane maning. Saiki amak-amak HP, internet, WA ana maning WA grup, BBM , FB atawa suwat-suwit twitter. Paling ora ya manteng ndelengna tipi.

KATA-KATA KHAS TEGAL
gemremet = marah
gowokan = teriak- teriak
jumbleng = tempat untuk buang air besar
juwet = gemas
kemeja = baju lengan panjang
len = coba
nyingkrak = tambah bergaya
tutug = selesai

BERITA LAINNYA