Take a fresh look at your lifestyle.

12 April 1580

Daning : Yono Daryono

ADONG pan tekane tanggal prengatan dina ngadege kota Tegal, ana bae sing pada ngudar rasa, rudu toli nyalahna. Taun kiye Kaji Tambari Gustam sing molai ngejak rembugan bab dina ngadega kota Tegal jarene goroh. Deweke takon sapa sing ngarti dina ngadege kota Tegal, merga tanggal 12 April 1580 dadi tetenger ngadege kota Tegal kuwe goroh.

Upacara dina ngadege kota Tegal kuwe goroh, mogane kabeh pejabat sing nggelar upacara dina ngadege kota Tegal kuwe tukang goroh. Len sapa sing bisa njelasna kapan dina ngadege kota Tegal. Kuwe sing ditulis kaji Tambari Gustam nang Facebook (FB). Kaji Tambari Gustam ngajak-ngajak Kang Lanang Setiawan, Kang Abdulah Sungkar, Man Damin, Kang Andi Riswanto, Yu Hamidah Abdurrachman karo batir- batir FB liyane, rembugan bab tanggal ngadege kota Tegal.

Gemberuduk pada nyemauri apa sing ditulis Kaji Tambari Gustam. Jare Yu Hamidah : “ Nyong karo batir-batir tau njaluk primen eben Perda sing netepna dina ngadege kota Tegal diowahi, diruwag, benerna tapiken ora nana jebabule. Yu Hamidah nglutik Man Damin sing melu-melu urun nulis nang buku sejarahe kota Tegal, hayo aja meneng bae”, jare Yu Hamidah.

BACA JUGA

Klambi Khas Tegal

Iwak Kutuk

Man Damin nang batine ngguyu, ditegasna daning Kaji Tambari primen rembugane mbesiki pas dina ngadege kota Tegal apa? Apa sing dikarepna Kaji Tambari brarti ngakoni apa sing kasebut goroh, deweke ngajak rembugan pas dina ngadege kota Tegal, 12 April. Kang Lanang ajib maning, deweke masang tulisan-tulisane sing tau dimuat nang koran bab dina ngadege kota Tegal sing pan diruwag malahan ana sing nggaku duwe data-data anyar sing bisa ngrubah dina ngadege kota Tegal. Tapiken ya ora nana jebabule, padahal wektu samana (2007) akeh anggota DPRD sing setuju Perda dina ngadege kota Tegal diowahi.

Waktu semana uga ana fraksi sing nolak melu acara prengatan dina ngadege kota Tegal adong ora diowahi, diruwag, diganti sing bener. Toli Kang Lanang ngajak nggawe acara jed-jedan maca puisi Tegalan maning. Semana uga Kang Surilai Andi Kustomo nodokna tulisane sing tau dimuat nang koran bab dina ngadege kota Tegal.

Jare Kang Dadi Bani Asmoro : “ Compong akh…dina ngadege Kota Tegal nggo dolanan, prelu dirembuk, dimusyawarahna maning. “ Adong ana sing palsu berarti ana sing asli, jare Kang Yusqon. Apa sing asli wis ketemu. Nyong sih positip bae pimpinna sing gemiyen olih nentukna tanggal wulan lan taun nganggo musyawarah olih mikir mateng temenanan. Ngisi kota Tegal ben maju lan diberdayakan luwih penting rembugane manjing intine ben Tegal berdaulat.

Disemauri ganing Yu Hamidah urip sing dinamis kuwe bener tapiken dudu mbenerna sing keliru. Kaji Enthieh Mudakir melu nyrandu : “Kae Man Damin kudu melu tanggungjawab. “ Man Damin sing maune mung nyimak dadi melu-melu semaur. “ Dina ngadege kota kuwe keputusan politik lan dasare rembugan, dadine Peraturan Daerah ( Perda) Nomer 5 taun 1988 . Sing gawe DPRD wektu sama jamane Pak Soekardjo Doelmadis, Ustad Abu chaer M Nur, Pak Munir, Pak Dawawi Kartadihardja karo liya-liyane, Ketua DPRD E Pak Woerjono. Walikotane Pak Samsuri Mastur.

Disemauri maning : “ seoran-ora rika melu urun politik waktu dadi PNS, “ jare kaji Enthieh Mudakir. “ Nyong tah kur nggawe crita Ki Gede Sebayu utak-atik sing Perda kuwe. Tapiken saiki wis pada ngakoni crita Sebayu kuwe karangene deweke, ajib,” jare Man Damin.

Kang Abdulah Sungkar tah olih komentar: “ Preduline nyong dudu kapan Tegal dilairna, tapiken preduline maring kayong apa wiwitane jongkote kota Tegal. Priben kota Tegal kiye mekar lan apa bae sing ngaruhi mekare. Nyong ora ketarik kapan Tegal lair. Monggo, saben wong duwe preduli lan pandengane sing beda-beda maring wacana. Kuwe sah-sah bae.

Selugune bab dina ngadege kota/kabupaten nang endi-endi akeh sing ngawag, wong intine mung nggo tetenger. Kota Tegal tetenger Ki Gede Sebayu diangkat dadi juru Demang daning Raden Benowo bupati Pemalang taun 1580. Lamon bener taun kuwe, Ki Gede Sebayu megin enom kleom, apa maning ditrepna karo perang Pajang sing bubarane taun 1586. Sing taune pan mirip karo umure Ki Gede Sebayu tah tanggal ngadege Kabupaten Tegal yakuwe 18 Mei 1601.

Bedane Sebayu dilantik daning Raja Mataram, Panembahan Senapati dudu Raden Benowo. Mung bae taun kuwe Panembahan Senapati wis seda.
Kapan bae tanggal ngedegen kota Tegal ditetepna, mesti ana sing ngomong ora trep, merga nentukna dina ngadege kota atawa kabupaten ora kaya netepna laire bocah. Wektu samana Man Damin ya tau rasan-rasan karo almarhum Pak Dawawi, bisane ora ngidep Staatsblad 1906 No. 123.

Taun 1906 Tegal dadi Gemeente (kota cilik) sing ditetepna tanggal 1 wulan April 1906, jelas taun karo tanggale. Kang Wijanarto Wijan wektu ketemu nang TBT ya ngomong kaya kuwe. Jare Pak Dawawi ana sing ngomong kuwe gaweane Landa. Engko tokoh ngadege kota Tegal wong Landa toli engko nggo panutan. Payahe maning nggoleti kuburane angel wong kerkhof e wis panting besasat.

KATA-KATA KHAS TEGAL
mbesiki = besok ini
demang = lurah
enom kleom = muda sekali
jebabul = penyelesaian
jed-jedan = pertandingan tahan lama
mogane = oleh karena itu
ngawag = tidak masuk akal
ngidep = memperhatikan

 

BERITA LAINNYA