Take a fresh look at your lifestyle.

Utang – Daning : Yono Daryono

WONG utang kuwe kudu nyaur dong ora nyaur arane njeblug. Mbuh kengapa diarani njeblug, tapiken adong ana omongan kuwe sing diwanadi keweden toli pirang-pirang wengi ora bisa turu kaya diudag-udag utang. Sejen bae adong wonge pancen ndableg niate pan ora nyaur. Sing kaya kuwe babar blas Gusti Allah ora ridlo. Tapiken adong niate pan nyaur mesti ana bae jalane nggo luruh sauran . Wong sing arane utang kuwe pada baene njukut hartane wong sing diutangi dadi wajibe ya kudu nyaur, kudu mbalakna.

Dong ana wong mati mesti ana omongan, “Adong jenete duwe utang tulung kanda maring keluargane mengko insya Allah pan disauri.’ Merga utang kuwe pancen kudu disauri eben ora njeblug.

Sejen maning adong Wa Kamid uwonge adil mbuh priben-priben ora gelem utang nganti Man Damin tau ngomongi, “ Rika ka adil temen utang paling sewu rong ewu bae ora gelem dumane tuku bubur nang Yu Tar kurang sewu bagjane balik njukut duwit kurangan bubure ditinggal,” kandane Man Damin. “ Wong ya ora mesti ben dina nyekel duwit dong anuk megin bae utang nggo bayar bocah sekolah, tuku pulsa listrik lan liyane. Saiki maning tuku mongtor bae kudu utang adong pan kontan malah diangel-angel. Wong pemrentah gawe gili tol bae duwite olih utang. Lha rika ka kayong sengit nemen maring utang.”

“Bleh kaya kuwe kang, sapa ngarti durung kober nyaur awake dewek klesek pek, priben len,” semaure Wa Kamid, “ nyong ora pengin mati nggawa utang”

Wa Kamid kuwe adong numpak becak bae bayar tuli, adong mangan nang warung ya segurunge mangan wis bayar tuli. Gadi adong dikandani mengko bae dong mangane wis pragat deweke ora gelem kudu bayar ndisit. Ana sih warung mangan sing mbayar ndisit segurunge mangan. Tapiken ora saben warung kaya kuwe lumrahe ya mbayare dong managane wis pragat. Toli ora bisa ngayang.

“ Iya tah iya,’ kandane Man Damin. “Nyong dadi kemutan Yu Lami batire Bi Sijah bojene nyong ngresula, dumane lagi deweke lara dirawat nang rumah sakit kuwe laka sing tilik. Ora sedulure ora batir-batir perek deweke kayong kelara-lara nganti ngomong, “ dong pan pada utang ndemimis ngruweceh nggedros, adong ana wong lara pada mencirat.”

“ Oh kaya kuwe, “ semamure Wa Kamid, “ kuwe mergane sedulur-sedulur atawa batir-batire isin durung kuwat nyaur dadi pan tilik isin toli wedi mbokan digranyami”

“ Ora kaya kuwe oh Kang, wong arane bae lagi lara butuh ongkos, wong BPJS kuwe ora kabeh obat bisa diganti akeh obat sing kudu tuku nang njaba. Kudune ngarti priben nyaur nggo enteng-enteng nyangga wong sing lagi lara malah pada mingslep. Utange sih ora akeh paling satus rong atus ewu tapiken lumayan nggo enteng-enteng oh”

“ Ngonong Kang,” semaure Wa Kamid, “ jare nyong tah adong Yu Lami lara pengin ditiliki sedulur-sedulure sing pada utang diikhlasna bae wong paling satus rong atus ewu gurung entik-entike karo zakat sing kudu dibayar. Sangartine nyong tah Yu Lami nduwe mobil loro gurung mongtore lima. Kebone ya saamban-amban, etung-etung sedekah wong zakat sing dilakoni bae paling zakat fitarh dong bada.

agi pengajian nang umahe Haji Novi ustade ngomong, lamon sholat, puasa, kaji, kuwe nggo awake dewek. Adong pengin darani wong Islam kuwe kudu sedekah. Mengin pangan maring wong liya endah wong liya bungah saapik-apike uwong kuwe bisa nyenengna wong liya.”

Man Damin kemutan Kang Wawan Hudiyanto, Kami Peduli Mari Berbagi karo batir-batire saben dina jumat mider-mider kota nganggo jeep ngein ponggol nggo wong-wong sing pancen butuh, kayong mulya temen yah. Malah dong anuk jeep tembe mandek nang alun-alun ngarep kantor polisi wis akeh wong pada ngrubung.

Saiki akeh gonggoman sing kaya kuwe istilahe jumat barokah kaya sing dilakoni daning gonggomane pit ontel Fajar Sehat nang alun-alun ora ketang megin nggo anggotane dewek.

Nang Karanganyar Jawa Tengah ajib maning ana warung mangan gratis saben dina warunge ana nang Perum Josroyo, Jaten. Sing mangan isine bocah balik sekolah, kuli bangunan, seles, wong sing liwat latane warga perekan . Saben dina bukane jam 14.00 nganti 17.00 nyediakna 200 porsi.

Apa sing dikandakna ganing Kang Abdul Kodir ana sing prelu dingarteni. Lamon duwe sedulur atawa batir sing lagi berobat nang RS Hasan Sadikin. RS Santosa latane RS Cicendo Bandung sing luar kota toli perlu panggonan nggo nginep selawase berobat bisa diampirna nang “Rumah Singgah Humanis” (Rangganis) nang Jl. Surya Kencana 73 ( Wastukencana) , gratis . Panggonane nyaman kontrol dokter riwa-riwi dianter.

Nang kota Tegal sa ngarteni nyong tah tembe ambulan gratis nganter maring rumah sakit mung telpon tok maring Dinas Kesehatan diter ora bengi ora awan, 24 jam laka mandege. (Wawan Hoed/Red1)

KATA-KATA KHAS TEGAL

diwadani = diejek

latane = terus, setelah itu

ndremimis = minta dengan menangis

ngruwiceh = mata berair

mencirat = menghindar

mingslep = sembunyi

njeblug = meletus

tilik = menjenguk

BERITA LAINNYA