Take a fresh look at your lifestyle.

Doktor Maufur : Upacara Nang Terminal

<B>DINA<P> Kemis tanggal 15 Agustus, enyong di-WA Mas Doktor Yusqon. Monine, Mas, dadi pembina upacara nang terminal ya. Jam sanga luwih telung puluh menit. Kalimate cindek nemen, tapineng enyong wis paham maksude. Intine Sakila Kerti nganakena upacara bendera pitulasan kanggo warga terminal. Merga bar upacara pitulasan nang kampus, enyong wis ana undangan rapat, dadine tak jawab kaya kiye, Yen bisa ya enyong siap, tapi yen ora bisa ya pan priben maning, kan susah. Terus enyong nudukena liwat WA, surat undangan sing diteken Doktor Basukiyatno. Mas Yusqon nyemaure, Ha…ha …ha… ha… salam kanggo ustad Doktor Basukiyatno.

Nang dina Jumat tanggal enembelase, Pak Basuki ngabari yen rapat dosen-dosen Prodi Paedagogi Pasca Sarjana UPS Tegal diundur tanggal rolikur. Langsung enyong ngabari Mas Yusqon, yen dadi pembina upacara pitulasan nang terminal in syaa Allah bisa. Semaure deweke, Alhamdulillah, syukurlah. In syaa Allah ko esuk sing melu upacara HUT proklamasi lengkap mas. Tak semaure mung, Semoga mas.

Enyong ya nduwe rasa seneng bisa upacara pitulasan bareng karo warga terminal. Sebab kiye bisa dadi salah sijine pemberdayaan lan nguatna pendidikan karakter kanggone wong-wong kurang beruntung. Untunge, nang terminal ana sekolah gratis Sakila Kerti sing diopeni karo Mas Yusqon lan bojone, dibantu guru-guru relawan lan relawati.

Dina Sabtu tanggal pitulas, sauwise enyong upacara nang kampus pragat, langsung maring terminal, lan jam sanga luwih sepuluh menit wis anjog. Tekan terminal, nang ngarepe Sekolah Sakila Kerti bisa ndeleng sing melu upacara lan petugase lagi pada latihan. Jarene mas Yusqon, Kye istilahe lagi gladi bersih mas. Supaya engkone bisa lancar ora ana kedadian sing ora-ora. Enyong mung njawab, Baguslah yen kaya kuwe.

Enyong njagong lan ngobrol kambe kepala terminal, Bapak Prawito. Jare deweke, Pak upacara mualine kaya nang tingkat nasional utawa alun-alun, nunggu ben bisa pas detik-detik proklamasi. Enyong semaur, Owh iya bener. Mung enyong kuatir, mbokan dudu detik-detik, tapi dadi menit-menit proklamasi, merga telat. Pak Prawito, sauwise ngarti yen enyong mung guyon langsung ngguyu, Ha…ha…ha…ha.

Upacara siap dimulai. Pemimpin upacara saka Dishub Pak Sariyadi, petugas bendera wong telu saka dishub uga, sing mimpin nyanyi Indonesia Raya ibu Tanefri, sing mimpin doa Ibu Darsiti saka Kemenag uga guru ngaji Sakila Kerti. Sing melu upacara, sapleton pengasong, sapleton pasukan dinas perhubungan sing tuas nang terminal, sapleton bocah-bocah PAUD, sapleton FTBM, sapleton sopir, kenet, lan tukang cuci bis. Sapleton maning campuran wong-wong sing ana nang terminal.

Alhamdulillah upacara apik, lancar, laka kesalahan, lan pas wektune. Enyong, Mas Yusqon, Pak Prawito nduwe rasa seneng lan mensyukuri acara upacara ngemuti dina laire negara lan bangsa Indonesia kaping pitung puluh papat nang taun sewu sangangatus sangalas pragat laka cacat.

Sauwise upara pragat, patang pleton sing melu upacara nerusna acara pawe nang sanjerone terminal, ngubengi kios-kios lat lewat nang halaman terminal karo ngonekna yel-yel, Merdeka!….Merdeka!….Merdeka! trus ngeliwati panggung kehormatan sing laka panggunge. Anane meja kursi dijagongi enyong, Mas Yusqon, Pak Prawito, lan liyane. Kanggone barisan sing apik, kompak, lan semangat olih hadiah bingkisan sumbangan Bu Wali Kota.

Kejaba kuwe, sauwise pragat pawe keliling terminal, dianakena lomba-lomba. Jurine gen ora tanggung-tanggung. Ana Ibu Ratna Suripno (Nyonya Ketua DPRD Kota Tegal), Ibu Roro K (Nyonya Walikota Tegal), Ibu Halamah dari Dines Kesehatan, Agus Wardana, lan CSR lain.

Tak rasakena, jebule warga negara sing kayonge kangelan bisa melu upacara lan melu ngrasakena kahanan pringatan HUT RI bisa klakon merga prakarsa Sakila Kerti sing wis olih pangregan saka patang menteri (Muh. Nuh, pingdo saka Muhajir Efendi, lan Sarifudin), uga pastine ridha Allah SWT. Muga-muga dadi tambah semangate njaga kesatuan lan persatuan nang lingkungane dewek-dewek, ngisi kemerdekaan kanti mbangun apa bae sabisane. Aamiin. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA