Take a fresh look at your lifestyle.

Pojok Tegalan: Sombong

Oleh: Lanang Setiawan

Awite kur luh sing ndlewer nang lereng pipi. Let ora suwe njelma dadi linangan banyumata. Wong lanang separo abad, akhire nangis kamisesegen. Sedulur, kenangapa deweke nangis?

Saben lingsir wengi, deweke istiqomah kirim sms maring kanca batir. Wis pirang taun deweke nglakoni istikomah bab nggugah kanca batir ben bisa duwe sempat nglakoni salat tahajud.

Kanggo deweke, angger tahajud kur kanggo deweke, rasa-rasane duwe dosa gede sebab deweke mung ngejor kanca-kancane turu angler. Merga kuwe, saben bengi deweke kiyeng nggugah kanca batir senajan kur nganggo sms.

Tapi bengi kiye, ana salah siji kancane sing njawab smse kaya kiye:

“Kalem lah…. aja kesusu. Wayahe durung jam telu. Tembe jam 1. Engko bae nek wis jam 3.”

Sms balesan kaya kuwe ndadekna atine deweke tratapan. Ora let suwe malah deweke mbrebes mili. Lan akhire nangis bareng dada gemeter kamigilan.

Kanggo deweke, tembung walesan sms kancane, dirasa sombonge dubilah belis. Penganggepane, jam 3 bengi kancane mesih manggon nang dunya mayapada. Padahal, sing arane umur kuwe teka-teki. Sadetik bregas, sedetik sateruse bisa mujur ngalor sapa sing ngarti?

Wayah bengi lon-lon mrambat. Wong lanang separo abad sangsaya mbrebes mili. Banyumatane ngglontor kaya laka pedote sanalika deweke dumadaksara kelingan.

Ya! Sawelas taun kepungkur, jam 9 bengi anak bontote seger buger. Telung jam sateruse, ujug-ujug anake dilanda deman. Awake panas ora kira-kiya. Ora suwe, kur etungan detik, anake dipundut Sing Kuasa.

Kedadean sing bener-bener ngedap-ngedapi, kosih saprene-prene mesih bae mbekas nang alam pikire gen ora bisa diilangena.

Kanggo deweke, gegara pristiwa sing diranapi, akhire duwe kesimpulan. Yakuwe, sing arane pati, jebule sawijine kebengisan sing laka tunggale. Sewaktu-waktu bisa anjog dadakan sonder ngenal welas asih apa maning pamitan. Yen wayahe teka, dikuncen nana, digedongana, wong mati laka wurunge. Tekane ora kenyana ora keduga!

Bab kuwe sing akhire ndadekna deweke mrekitik senggane ana uwong sing lakune sombong. Apa maning, maring bab ibadah, wedine mbangkana-kana wedi! (Red4)

BERITA LAINNYA