Take a fresh look at your lifestyle.

Parkir Nang Rumah Sakit – Daning : Yono Daryono

PARKIR nang Rumah Sakit Tegal kayong teluk, apamaning dong nginep nang Rumah Sakit (RS) Kardinah. Sakale rumah sakit dekene pemerintah tapiken laka sosiale. Adong parkir nganti patang jam nang Kardinah bayare patang ewu, parkir semenit ya patang ewu, luwih sing patang jam bayar limang ewu adong nginep sedina bisa nganti rolas ewu. Malah Man Damin tau nginep nang Kardinah merga Bi Sijah bojone dadi pasien rawat nginep atawa opname tau bayare parkir nganti telung puluh ewu, kayong tobat ah.

Wektu semana pavilun Kardinah klas siji (Man Damin milihe klas siji merga BPJS e klas siji) kebek kabeh, bisa-ora bisa Man Damin pesen kamar rawat nginepe nggo Bi Sijah, nang klas VIP. “ Kang adong pan munggah klas nang VIP bisa,” jare petagas sing nang IGD Man Damin ora takon apa sing dimaksud bisa. Lha barang wis telung dina dokter ngijinna Bi Sijah balik, Man Damin maring loket BPJS krenteg nang atine, “ Enak nang VIP bisa turu sekamar pasien wong siji ora karo pasien liyane, malah ana sing nggo turu sing nonggoni.” “ Sampeyan nambahi Rp. 1.400.000,- Kang,” jare petugas wadon sing tukang nrima bayaran, Man Damin mlongo.

“ Lha jare munggah klas VIP bisa Bu,” jare Man Damin. “ Ya bener, Kang mung bae mbayar 75 persen sing rega sebenere. Adong BPJS klas loro tah ora bisa maring VIP, bisane munggah kelas siji,” pertugas njelasna Man Damin ora bisa semaur.

Karo ngosok Man Damin tatatata barange Bi Sijah dikumpulna dadi siji, ana tremos, klambi, sabun, odol, obat-obatan lan liya-liyane. “ Yuh Jah balik, “ Man Damin ngajak balik maring bojone, raine katon mrengut. “ Bisane rika kayong ora ridho nyong balik Kang, raine ka mbesengut,” jare Bi Sijah. “ Mrengute ora maring kowen Jah, ora kaya biasane dong nginep nang klas siji gratis-tis. Kowen krungu dewek oh ya klas siji bisa munggah nang VIP, lha ka jebule kon mbayar Rp. 1.400.000, “ kandane Man Damin.

“ Ya wis lah Kang ora papa idep-edep amal, “ jare Bi Sijah. Anjok lawang parkiran mobil Man Damin kon mbayar Rp. 30.000,-. “ Ish bisane mbayar Rp. 30.000,- , kendaraan pasien gratis bleh, “ kandane Man Damin. “ Bayar Kang sampeyen mobile nginep telung dina dadi mbayar dobel telung dina. Nang Kardinah laka gratisan ora pasien ora wong sing tilik, “ kandane tukang parkir.

Man Damin ora bisa ngomong ngrogoh sak toli bayar. Wis kon mbayar rawat nginep saiki kon mbayar parkiran dobel telung dina maning. Bar palange lawang parkir mbuka Man Damin karo mancal gas monine atas age-age metu sing Kardinah.

Sejen rumah sakit sejen aturan, nang RSI Harapan Anda kendaraan pasien gratis-tis. Sawise olih kamar rawat nginep nomer kendaran dicatet toli dikirim maring petugas parkir. Bar rong jam sejege dicatet kendaraan bisa bolak-balik ping pira bae ora bayar parkir. Sing kaya kiye kudune rumah sakit, parkiran ora mung ngejar setoran kudu ana sosiale. Lugune Kardinah luwih bisa ketimbang RSI Harapan Anda. Kardinah dekene pemerintah kota lah ka kendaraan pasien tetep mbayar, RSI Harapan Anda sing swasta gratis, BPJS e ya kanggo.

Man Damin kuwe wis ambal-ambalan manjing metu RSI dadi apal manjing metune RSI Harapan Anda. Dasare menungsa jare wong tua, menungsa kuwe nggone wong klalen. Sawise ndaptar nang BPJS Man Damin maring bagian informasi karo nggawa iwir-iwir kertas parkir kendaraaan didaftarna eben olih gratisan parkir. Pancen aturane kaya kuwe kendaraan pasien nang RSI Harapan Anda gratis nganti limang dina. Jatah sing BPJS wong lara rawat ngenep paling telung dina. Adong luwih sing telung dina merga doktere sing ngongkon. Dadi limang dina gratis nggo ngadang-ngadangi mbokan sing lara mblandrang lojok nganti limang dina.

Bengi kuwe Man Damin balik aplusan karo anake nunggu Bi Sijah sing lagi ngaplang-ngaplang nang paviliun klas siji. Anjog lawang parkiran Man Damin ndodokna karcir parkiran. “ Bayar limang ewu Kang, “ jare sing jaga lawang parkiran. “ Lha bisane bayar, nyong bojone sing lara mestine gratis oh, “ semaure Man Damin. “ Laka catetane mobile rika gratis Kang. Ndean rika gurung laporan.”

“ Gurung laporan priben, kiye saiki jam 23.00 nyong mau wis laporan awit jam 14.00, aturane tah rong jam sawise laporan nyong wis olih gratisan parkir.”“ Laka WA sing nganjingna nomer mobile rika Kang.” “ Waduh ngablu kiye tah.”

Man Damin dugal ngonjogi maring sing tukang nyatet nang bagian informasi. Raine abang ireng tangane ndredeg pengin nggebrag meja, tapiken kemutan Pak Muhammad Ali Affief sing duwe RSI Harapan Anda. Pak Muh kuwe gemiyen tau ngongkosi pentas Teater RSPD wektu lakone Umar Bin Khatab, nggo nyumbang rehab Masjid Agung taun 1981. Gelise crita bagian informasi klalen nglebokna nomor mobile maring WA ne tukang parkir. (Wawan Hoed/Red1)

KATA-KATA KHAS TEGAL

age-age = cepat-cepat
ambal = ulang
lojok = melebihi
lugune = aslinya
mblandrang = tanpa arah
mrengut = cemberut
ngablu = tidak serius
teluk = takluk/kalah

BERITA LAINNYA