Take a fresh look at your lifestyle.

Pangsiun – Daning : Maufur

NANG koran kiye, enyong wis maca britane wong sing pan pada pangsiun, nganti ping telu. Dina winginen, limang dina sing wis kliwat, kambe seminggu sing wis kepungkur. Nang grup WA ya ana nang telung grup. Ana sing dikongkon yen wis pada pngasiun mengkone pada berwirausaha. Ana sing ngandani yen wis wektune pangsiun ora usah maha-maha, ibadah bae sing sregep. Uga sing nein saran kon nikmati bae urip pangsiunan, nggo plesiran, silaturohim maring kanca-kanca lawas sing wis suwe ora ketemu. Utawa digawe seneng momong putu, lan liya-liya nasehat kanggo calon pangsiun.

Pemerintah daerah ya ana sing nglepas pangsiunan nganggo cara dipelokena latihan wira usaha ndisit, kanggo persiapan. Ana sing carane nein wejangan supaya mengkone ora nglokro, dinein kenang-kenangan, trus nembe dilepas. Tapineng ya ana uga pemerintah daerah sing mung nein surat keputusan pangsiun nang salah sijine acara upacara. Bar kuwe wis laka apa-apane maning.

Lanang Setiawan, sing bakale ora bakal pangsiun, merga kudu makarya terus, takon maring enyong. Salugune pangsiun kue apa lan priben sih? Bisane kanggo omongan lan brita terus, malah kayong diurus-urus wong liya. Enyong dewek ya wis sepuluh taun pangsiun, saban wulan pancen olih bayaran pangsiunan, akehe nganti sejuta telung atus ewunan. Ananging enyong ya uga calon pangsiunan, kurang rong taun utawa telung taun, pangsiun saka pegawe negeri sipil (PNS).

Enyong njawab pitakone Lanang, Wong sing wis pangsiun saka pegawe kasebut Wredatama. Lanang egin takon maning, Wredatama kuwe artine apa pak? Tak jawab, Yang wong sing wis pangsiun, wis ora kerja rutin saben dina, kaya biasane. Wong angger wis pangsiun, biasane critane dina-dina sing wis keliwat utawa masa lalu. Kayadene, jamane enyong egin enom, wah enyong bisa lunga maring endi-endi ora. Utawa, Gemiyen kancane enyong akeh, angger saiki akeh sing wis pada mati. Ana uga sing crita wektu sekolah, wektu kuliah, lan wektu nembe kerja, wektu umah egin ngontrak, lan liya-liyane. Trus Lanang takon maning. Pak bisane angger wong pangsiunan senenge crita jaman mbiyen utawa masa lalu kuwe sebabe apa? Jawabe enyong, Sebab masa sing pan teka utawa masa depane kari sacuil maning, dadi gampang crita kedadian sing wis klewat owh.

Enyong nerusna crita. Kanggone wong pangsiun, dina kuwe mung ana telu. Dina minggu, dina ahad, lan dina tanggalan abang utawa dina libur nasional. Dadi ayem libur terus. Lanang takon maning, Lah angger mengkone pengin utawa dikon dadi pengusaha kira-kira priben pak? Tak jawab, Miturut hasil penelitian, pangsiunan sing nyoba-nyoba dadi pengusaha lan bisa hasil kuwe mung 10%. 90%ne gagal utawa ambyar. Merga dadi pengusaha sing sukses kuwe ora bisa dadakan. Kudu ana latihan, ujian, kadang gagal ping pirang-pirang. Bar kuwe, sing tahan bantingan nembe bisa sukses.

Miturut crita para pangsiunan maring enyong. Sing pada nyoba bisnis nganggo duit hasil pangsiun, akeh sing kena tipu. Merga mung diiming-iming untung akeh karo kancane, sadulure, utawa kenalane, ananging ora paham carane bisnis, duit pesangon pangsiune ilang, ludes, laka bekase.

Jare Lanang, Wong sing wis pangsiun susah nggolet duit, bener belih? Tak jawab, nggolet duit kuwe gampang. Nang ATM, nang Bank, nang slorok lemarine wong sugih, kuwe tempate duit. Dadi sing angel dudu nggolete, tapi njukute. Semaure Lanang, Asem, kuwe tah iya karuan bae. Giliran enyong sing takon, Lah sih? Bener owh ya? Semaure Lanang, Iya…iyalah. Trus miturut sampeyan apike priben?

Enyong ora njawab ndisit, mergane mikir. Wong angger pangsiun apike priben sih yah? Sauwise ketemu enyong nembe njawab. Miturut enyong, apike kaping siji, yen wayahe pingsiun ya pangsiun, nikmati bae senikmat-nikmate. Kaping loro, lakoni apa sing dadi kebutuhan kelawan saapik-apike, supaya hasile nduwe mutu sing apik. Dadi apik kanggo deweke lan apik kanggone wong liya. Kaping telu, nglakonine kelawan sumringah, bungah, lan nyenengna. Kaping papat, sing dilakoni kuwe sing apik-apik nganggo wektu sacukupe, aja nganti sing ora perlu dilakoni lan wektune nggedabyah ora lumrah. Kaping lima, Sing dilakoni kuwe sing bisa dadi siji kambe kepenginane, pikirane, lan perasaane. Gadi wis langka timbangan-timbangan maning sing bisa ndadekena ora tenang.

Enyong egin nerusna ana crita ana kanda. Sampeyan kenal owh ya, sing arane Mahatir Muhamad, Perdana Menteri Malasyia. Deweke tau dadi pangsiunan, umure sanduwure sangang puluh taun, tapine egin sregep nyambut gawe, malah ngurus negara. Deweke nein saran kambe sapa bae, supaya utek lan otot menungsa kuwe aja nganti nganggur, apa maning nganggur jegur. Kudu terus nyambut gawe ben awet ora cepet sangsaya kisut lan keriput.

Dadi pangsiun kuwe, dudu akhir sekabehane pegawean. Ananing awal mulaine nyambet gawe kanti sing luwih apik, khususe kanggo kepentingane dewek, lan syukur-syukur wong liya egin bisa ngrasakena. Dadi, egin kelebu wong sing nduwe manfaat kanggone wong liya. Gudu sing sering nggo poyokan, yen pangsiun kuwe bakal bureng mripate, buyuten tangan lan sikile, budeg kupinge, beser nguyuhe, lan boyoke mrengkel. Kuwe kabeh wis ana wayahe dewek-dewek, gudu merga pangsiun. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA