Take a fresh look at your lifestyle.

Nggawe Got Ngarep Umah – Daning : Maufur

SAUWISE dalane dialusi, dipasangi tiang-tiang damar listrik, kari ngenteni murube, bar kuwe digarap nggawe got sedawan dalan nnang Pala Raya Mejasem. Enyong lan warga liyane, pada bungah. Merga mengkone dadi serba lancar. Wis dalane padang jimbrang, lancar banyu ledenge, uga lancar liwate mobil, motor, lan pit. Bar kuwe bakale lancar buangan banyu udan lan buangan saka pawon lan saka kolah. Dadi rasane komplit lan kloplah.

Suwene limang dina, lemah sing nang arep umah dikeduki nganggo alat berat bego. Jeron lan ambane kira-kira sameter sameter luwih. Lemah kedukan diurug munjung-munjung nang pinggir dalan. Ndadekena wong-wong sing pada liwat keganggu. Merga dalan angger esuk lan sore wayahe wong-wong pada mangkat lan balik kerja utawa sekolah jumlahe akeh nemen.. Dadi sesek del-delan, macet lumayan radan suwe.
Wektu nembe anyar dikeduk, esuk-esuk ana tetangga, mobile kejeblos galeng. Enyong, pak Ali, lan pak Mulyono bareng-bareng nulungi nggotong mobil. Untunge mobil cilik, dadi ora perlu nganggo alat, cukup digotong bareng-bareng bisa munggah mbalik kaya maune.

Wektu enyong takon, Pak bisane sampeyan liwat mene sih? Miturut enyong kye wis katon jelas, dalan mung cukup nggo liwat motor. Bisane sampeyan nekat? Jawabe, Rumangsane enyong cukup nemen nggo liwat mobil, dadine ya enyong trus bae nrobos. Krungu jawaban kaya kuwe, enyong kambe tetangga eram. Merga saben wong wis ngerti, yen dalan kuwe ambane mung sameter. Nang batine wong-wong, pada ngarani, kye tah aneh. Mesti ana apa-apane.

Sauwise kedadian mobil kejeblos, rong dinane enyong balik bar solat subuh nang masjid. Sadurunge mbelok pan manjing umah, enyong kayong weruh ana wong wadon numpak sepeda sing mburine nggawa krombong. Wektu enyong mbuka lawang pan manjing umah, krungu ana suara mbak kedubrak. Tapi enyong ngelinguk maring asal suara, laka apa-apa lan laka sapa-sapa. Akhire enyong manjing umah, pan njukut duwit nggo tuku sarapan sing biasane sadelat maning liwat.

Sauwise metu maning, ujug-ujug enyong weruh tangan nongol saka galengan. Bar kuwe nembe katon yen ana wong karo pite kecemplung got sing gurung dadi. Langsung enyong mblayu marani, nulungi wong wadon sing katon nyengir2. Batin enyong, owh berarti sing mau ana suara mbak kedubrak, jebule wong numpak pit kecemplung got. Ana-ana bae. Padahal yen pit kecemplung kuwe kudu ngeliwati tumpukan lemah.
Wektu tak takoni, Sampeyan priben bisane nganti kecemplung? Jawabe, Embuh ujug-ujug mbelok dewek, terus weruh-weruh wis nang njero kalen. Untung krombonge kosong. Seumpama wis ana isine, angel tangine. Trus untung maning enyong pas metu, dadi ana sing melu ngangkat. Dina egin peteng, masih sepi.

Enyong ngomong, Wis disyukuri bae, sampeyan pan maring ngendi? Dijawab, pan luruh-luruh, kaya biasane.
Wektu enyong crita maring tetangga, deweke malah ganti crita. Wingi ana ibu numpak motor mboncengna anake, siji nang ngarep, sijine nang mburi, mbuh kenang apa, ujug-ujug ngleob kecemplung galengan sing gurung ana banyune. Melasi, lecet-lecetl. Tapi bocahe ora papa, dadi bisa nerusna mangkat sekolah.
Let sadine maning, enyong olih crita saka Nurlaela. Yen deweke menangi ana wong mboncengna anake siji, pan belanja nang bakul sayur, weruh-weruh kecemplung. Mung bae, galengan masih cetek, gurung patiya jero, dadi mending ora patiya parahlah. Trus bisa langsung tangi dewek sadurunge ditulungi wong-wong sing ana nang kono.

Diceritani wong pada kecemplung galengan ngarep umah, enyong dadi mikir. Bisane mung nang sekitar ngarep umah bae ana papat kedadian wong kecemplung. Ana sing numpak mobil, numpak motor, lan sing numpak pit. Sing lagi mlaku kayonge gurung ana. Nggawe galengan cilik, paling amba sameter bae, korbane wis akeh. Kuwe nembe sing nang ngarep umahe enyong. Gurung sing ora ngerti nang sebelah kidul, jare nang ngarep kantor BRI ana kedadian wong ketabrak nganti mati, gara-gara ngindari tumpukan lemah pinggir dalan. Tapi merga jare, dadi benere kaya apa embuh kepriben.

Sing jelas, got ngarep umah, sing dikeruk nganggo bego, bentone dicitak, kari masang tok, masange ya nganggo alat berat, kari jlep…jlep, tapi anjog saiki wis telung wulan gurung beres. Beton sing wis kepasang pada jebule cecel-cecel, rodal-radil, ora rapet, ora rata, lan tumpukan lemah nang pinggire dienengna tok, dadi sumber awu mabur-mabur. Lawang umah kudu nutup terus, buka secuil awu pada manjing ora pada poyan. Embuh kapan pragat lan berese.

Enyong ditakoni tetangga, Pak Maufur, sing tanggung jawab nggawe got donge sapa sih? Pegawaean ora nggena, pragat-pragat. Enyong pancen ngrasa keganggu suwe, tapi sadar yen pembangunan kye mesti ana korbane. Mung bae, sing nggarap proyek got pinggir dalam Pala Raya kayong kurang beres. Tapi enyong ngomong karo tetangga, Pokoke sing sabar. Muga-muga bulan Desember, akhir taun pragat kabeh, rapi maning. Insyaa Allah. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA