Take a fresh look at your lifestyle.

Ngemuti Dina Ibu – Daning : Maufur

DINA  Sabtu wingi, tanggal selikur 2019, enyong diulemi Kepala Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kota Tegal, Dr. Johardi. Wektune jam 08.30 anjog pragat, tempate nang Gedung DPRD Kota Tegal, lan acarane Seminar Pendidikan Semarak Gerakan Tegal membaca. Kejaba enyong, liyane ya akeh sing diulemi. Ana guru-guru, pegiat literasi, para dosen, mahasiswa, pengurus taman bacaan. lan liya-liyane.

Merga ana urusan sing penting nang Kelurahan Panggung, enyong nekani acara seminar radan telat, jam sanga telung puluh menit nembe anjog nang ruang sidang paripurna dewan. Nang uleman kasebut nara sumber kaping siji ibu dr. Roro Kusnabella, lan kaping lorone kang Maman Suherman (penulis). Jebule kejaba kuwe ana nara sumber kaping telu, saka Ketua Taman Bacaan pusat/Gramedia Pusat.
Acara dipandu daning Mba Linda Yuliane, saka bagian protokoler Pemkot Tegal , lan diskusi dipandu daning Pak Atmo Tan Sidik si raja moderator, asli saka Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, tapi wis lawas pindah nang Tegal, Jalan Cireme nomer 35.

Sadurunge diskusi, ana laporan ketua penyelenggara, terus sambuta saka Pak Kadisdik, lan Pak Wawali. Tapineng enyong wektu kuwe gurung anjog, dadi ora ngerti isine apa bae. Nembe nang diskusi, enyong ngrongokena omongane telung nara sumber. Nara sumber kaping siji, jebule ibu Diyah Probondari, crita perkembangan kegiatan literasi nang Kota Tegal. Nara sumber kaping loro, Ibu Melvi, crita perkembangan taman bacaan nang pirang-pirang propinsi nang Indonesia sing tau ditekani. Nara sumber kaping telu, kang Maman, crita yen bangsa Indonesia kuwe, akeh sing nduwe klakuan klalen maring guru-gurune sing gemiyen mulang, lan ndadekena pada pinter. Kajaba kuwe, wong-wonge terkenal pada males maca. Padahal jare deweke, kudune wong Indonesia pada sregep maca, merga akehe nganut agama Islam. Nang Islam, keteges iqra (maca gen), kuwe printah Pangeran paling ndisit maring kanjeng nabi.

Sauwise kuwe, ketua DPRD Kota Tegal nein sambutan nganggo maca puisi gawean Atmo Tan Sidik. Judule, Nang Kene Kyeh Hebate Warga Tegal. Isine: Tak pikir laka berita neng jagad dina saiki/ Sing luwih penting tinimbang wewarah kie/ Ning jagad literasi wong Tegal duwe sesanti/ Purnaning pangesti wisiking gusti/ Mulane yuh pada bareng dedonga/ muga ana cahya sing manjing rasa/ ana rasa sing dituntun daning cahyane Allah swt/ Ora usah pada sungkan anggone ngeja/ Alif, ba, ta, tsa….. ha na ca ra ka.

Yen pengin uripe luwih tumata sregepa maca ngaca lan nata/ Bakal uripe luwih mulya/ Malah wa kaji Rasyid nein wiridan asma, ya latief/ endah anak putu buyut canggah wareng nganti udeg-udege/ sapiturute kabeh keturunane dadi warga sing Inspiratif/ Mbuh kuwe sing ning legislatif, eksekutif, yudikatif karo brayahe kaji dulatif.

Uga ana sing nambahi, maca Yaa Nuur, Yaa Ghafur, Yaa Syakur/ Jare kyai maufur endah warga kota Tegal pada akur nyedulur/ Njunjung duwur tinggalane para leluhur/ Banyune tetep mancur, wargane ora ngawur, subur makmur/ Apa maning waktu dina kiye/ Wis ketekan kang Maman Suherman/ Muga warga kota Tegal tambah kondang/ Wis dimein woro-woro neng ibu Roro Kunabela/ Muga uripe pada luwih pertela/ Wis diwacakna puisi nang kang Kusnendro/ Kudu luwih semangat, aja pada nglokro.

Yuh aja sungkan pada maca/ Maca gelagat alam, maca kumandange pasar/ Endah aja pada kesasar/ Yuh sag seg nyambut gawe sing cepet/ Endah mangane pada wareg, nyandange rapet/ Turune anget, medange buket pasudularane keraket/ Ibadahe ulet/

Kota Tegal, ngadege lagi dina jemuah kliwon/ Yuh pada nggugah gumregah, endah uripe aja pada ketuwon/ Yuh luruh ngarti, neng TBM sakila kerti/ Karo TBM liane sing ana nang endi bae/ Wong Tegal saiki pada ngarti, makna sesanti purnaning pangesti wisiking gusti/ Nang kene kyeh hebate warga Tegal.
Batine enyong sih ngomong, Puisi dawa nemen, sing maca nganti kesel. Tapi merga apik, dadi wong-wong pada ngrokena anjog pragat. Bar maca puisi, pak ketua dewan ketok palu nganti ping telu, Tok…Tok…Tok…! Wong-wong pada semaur, Syaahhh! Enyong takon maring pak Yusqon, Kuwe ketok palu nggo apa pak? Maksude, dewan siap ngelolosna anggaran kanggo kegiatan-kegiatan sing bisa nyerdasna wargane nggo tahun ngarep. Merga pak Yusqon asal njeplak, dadi enyong mung ngguyu lan ngomong, Owh kaya kuwe. Setuju!

Wektu gilirane kanggo sapa bae sing pan nanggapi, enyong langsung ngacungna tangan. Pak Atmo monggokena. Enyong ngomong, Kang Maman, masalah saiki sing ana nang masyarakat, khususe masyarakat ibu-ibu, ora pada wani ngelawan tangise bocah-bocahe sing egin cilik. Bocah cilik dolanan HP utawa gijet, angger dilaruhi utawa dijaluk, toli nangis. Ibu-ibu ngomonge melas. Padahal kuwe bibit anak mbesuke males maca, lan yen luwih saka 20 menit ndadekena penyakit kemaningan. Sesuke bisa dadi pesakitan. Nah priben, supaya ibu-ibu sadar lan wani aja nein kesempatan bocahe sing egin cilik-cilik dolanan HP lan gijet.

Jawabe kang Maman, Bener apa sing diomongna pak Maufur. Nang rumah sakit Bandung, ana 340an bocah dadi pasien tetep, amarga kecanduan utawa kemaningan dolanan HP. Sarane enyong, angger bocah dolanan HP luwih saka 20 menit, para ibu kudu teges dijaluk. Yen bacahe nangis, ben bae. Nangis luwih sehat tinimbang didelengna mengkone dadi pasien. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA