Take a fresh look at your lifestyle.

LOKDON – Daning Yono Daryono

NANG kertas ana corona/ nang  plastik ana corona/ nang  kardus ana corona/ nang  gombal ana corona nang seng ana corona/ nang wesi ana corona/ nang endi paran ana corona//  Senggane nang rumahe kowen dikebeki corona/ wani umahe kowen dibakar?/ mobile kowen dibakar?/ sisan harta bendane kowen!//  Kowen pikir nang masker sing nutup cangkeme kowen laka corona?//  Ndelen sapa sing njamin/ man sapa kena corona  mati?// Sapa ndelen?// Senggane kowen njamin/  man sapa ketempelan corana mati / kuwe pada bae kowen dadi Pengeran  saora-orane kowen kuwe: Azazil/ malekat sing dikutuk dadi Iblis!// Kowen wong Islam/  saben-saben salat wis niba janji / uga sumpah/ :salatku / uripku / lan matiku / ana nang tangan Allah// Maring endi sumpahe kowen sewaktu nglakoni salat?// Sepisan maning nyong ngomong lan ngelingna: Senggane kowen kejangkit corona/  apa musti mati?// Ayo… sapa sing wani njamin?// Negara nyong kowen penduduke moyek beragama Islam/ sadina paling setitik salat 5 wektu// Wayah bengi akeh wong pada tahajud/ alam lan angkasa dikebeki doa-doa / beribu-ribu taun malah berjuta-juta taun// Apa kowen mesih kurang paham/ mesih ora percaya nek alam  lan jagad  kiye digubed doa-doa lan dzikir-dzikir para alim ulama?// Tenang…./ jutaan  malekat pasti njaga nyawa kita// Pedoman wong Islam dudu penyakit sing nyebabna menungsa mati// Tapi pepesten Gusti Allah / sing duwe wenang dudu corona sing ndadekna kowen mati..//

Puisi Tegalane Lanang Setiawan sing ditulis dina Kemis, 19 wulan Maret taun 2020 Gondelan Menungsa Allah, Dudu Corona, ngemutna adong bab mati kuwe kersane Gusti Allah dudu Corona . Dina senen kiye nguja dadi pembuka Warung Poci Surara Merdeka.  Lanang Setiawan  gemes ndelengna manungsa pada keweden maring corona nganti kota Tegal bae molai senen kiye ibarate digembok wong ora olih  pating sliwer. Ora olih metu ora olih manjing njongkot nang umah ora bengi ora awan. Kocape monine local  lockdown (lokdon/dikarantina) . Digawe pasar esuk bae kios-kiose pada tutup mung sing dodol nang blok C pada dasaran. Ana iwak, daging, bumbu dapur, jajanan kaya bodin, gembleb, kembili, gayong, ketan pecok lan liya-liyane. Sing  dodol  pada ngresulah merga sing tuku setitik.

“ Adong kaya kiye priben ndelang Kang,?” jare Yu  Katir  sing adol daging sapi  merga dagangane awit dasaran  bar subuh durung nglayani. “ Sapa len sing nanggung ,” Man Damin ora semaur.

Esuk kuwe Man Damin nguja maring pasar esuk nggolet temulawak  nggo jamu eben Bi Sijah bojone dokoh mangan. Pirang-pirang dina mangan bubur bae kangelan wetenge enek. Man Damin yakseni dewek pasar esuk ora kaya lumrahe pasar akeh wong sol-solan mlaku bae mlipir, lha kiye paribasane pasar  bisa nggo playon bocah saking sepine. Tuku temu lawak bae sing dong anuk kudu runtung saiki tembe dok anjok Man Damin  ditakoni pan tuku apa.

Ora mung pasar esuk karo gili nang kota, PAI karo panggonan sing nggo pakansinan ditutup kabeh malah  ana 50 titik gili sing nggo manjing metune maring kota Tegal dipepet sing awiten nganggo water barrier (blokade gili), diganti nganggo beton  (movable concrete barrier). Jare Walikotane Dedy Yon Supriyono: “kiye salah sijine nggo nyegah nyebare  corona atawa covid-19. Nyong tah suka disengit warga timbangane ana sing dadi korban corona.”

Jare Lanang : Senggane nang rumahe kowen dikebeki corona/ wani umahe kowen dibakar?/ mobile kowen dibakar?/ sisan harta bendane kowen!//  Kowen pikir nang masker sing nutup cangkeme kowen laka corona?//

Walikotane ngerepna wong luar kota ora mampir nang Tegal apamaning nginep, tapiken labas maring tujuane.  Mobil karo motor sing luar kota digiring metu jalingkut (Jalan Lingkar Utara)  ora  olih manjing kota. Lha kiye tah arane lokdon gaya ulu, Man Damin mbatin. Ora bada sepur  nang stasiun Tegal manjat muduna penumpang sing endi-endi ora.

 Sing pada dodol olih-olih sapa sing tuku, penginepan atawa hotel sapa sing nginep, sing kaya kuwe nang Tegal nganti  patang wulan ibarete Tegal digembok nganti bada malah lojok. Bisa-bisa wong sing nyambut  gawene kudu metu sing umah pada kaliren. Sing kaliren mau sapa sing nanggungjawab,  apa Pemkot nyokong, apa adol sembako murah apa mbageni sega serantam, kaya jaman  gemiyen. Mestine segurunge lokdon ngein bansos  (bantuan sosial) tuli.

Nang bait ngisore Lanang nulis: Ndelen sapa sing njamin/ man sapa kena corona  mati?// Sapa ndelen?// Senggane kowen njamin/  man sapa ketempelan corana mati / kuwe pada bae kowen dadi Pengeran  saora-orane kowen kuwe: Azazil/ malekat sing dikutuk dadi Iblis!// Kowen wong Islam/  saben-saben salat wis niba janji / uga sumpah/ :salatku / uripku / lan matiku / ana nang tangan Allah// Maring endi sumpahe kowen sewaktu  nglakoni salat?//

Nang njerore sholat kuwe ana doa iftitah: … Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi Rabbil ‘aalamiina.  Mati  kuwe  pepesten Gusti Allah  sing duwe wenang dudu corona sing ndadekna kowen mati. Lokdon wanyad… (Wawan Hoed/Red1)

 KATA-KATA KHAS TEGAL

dokoh                          = mau/doyan

kaliren                         = kelaparan

labas                            = terus/tembus

mlipir                           = berjalan ke pinggir

moyek                         = akeh

njongkot                      = duduk termangu

nyambut  gawene         = bekerja

sliwer                           = jalan tenang

BERITA LAINNYA