Take a fresh look at your lifestyle.

Latihan Tenis, Tanding Pingpong – Daning : Maufur

<B>SAMINGGU<P> rong pisan, kadang telung pisan, enyong olah raga tenis. Wong-wong pada ngaranine latihan tenes, tapi yen enyong ngaranine olah raga tenis. Yen latihan tah kudune saya suwe saya tambah pinter. Lah yen enyong, seumpane maene bisa ajeg bae, wis kelebu lumayan. Bisa nahan kahanan maen tenes kaya awit gemiyen egin enom. Sing penting bisa kemeringet, silaturohim kanca batir, lan ati seneng, muga-muga olih pahala. Asal diniati ibadah, jaga kesehatan, lan nang lapangan aja ngrasani sedulur liya.

Kurang seminggu wayahe pertandingan tenis antar Pergururan Tinggi Swasta se-Jawa Tengah, nang lapangan tenis Mejasem, enyong dikabari mas Iwan Desi, yen enyong dikon pak rektor melu tandinge pingpong bae. Merga diperlukena tim pingpong. Batine enyong, Waduuhhh! Masa latihane tenis tandinge pingpong. Padahal bal tenis dibanding bal pingpong, gedene lan abote beda nemen. Tapineng merga ditugasi rektor kaya kuwe, ya enyong kudu nerima. Siap ngelakoni.

Dina Jumat tanggal siji Nopember jam 14.00 rencane rombongan atlit UPS mangkat maring Semarang. Tempate nang Universitas Muhamadiyah Semarang. Anjog jam 15.00 gurung bisa mangkat, merga ana siji pemain badminton sing gurung teka. Akhire pada solat asar ndisit nang mesjid. Let sadelat sing dienteni teka. Wektu enyong takon, kenang apa telat? Alasane, Maaf udan lumayan gede, umahe enyong adoh, nang Balamoa. Batine enyong, Atlit, telat luwih saka sajam, alesan kur udan.

Kayong ora kira-kira. Tapi ya ndean bae, deweke pancen kangelan ngadepi kahanan sing kaya kuwe, dadi enyong akhire maklum. Bis mangkat, anjog POM bensin Texin mandeg. Merga Pak Sono, pemaen tenis janjian diampiri nang kono. Tapi jebule laka. Jare wong sing biasa mbantu nyebrangna nang pertigaan dalan, Owh mau nonggoni suwe, akhire balik. Enyong sing nganter nboncengna balik. Wektu usut diusut, Pak Sono ngenteni suwe ora teka-teka, kesel, merga ora ana kejelasan tekane rombongan pan jam pira. Aja-aja ora sida. Akhire deweke milih balik umah, lan dadine pak Sono diampiri nang umahe jarak siji setengah kilo meter, nang Desa Mejasem.

Rombongan sing kudune jam papat sore anjog Semarang, jam enem luwih nembe manjing simpang lima, sekalian nggolet mangan nang warung pecel. Sauwise pada wareg nembe maring hotel supaya bisa istirahat rada suwe. Manggoni kamar family, sakamar diisi anjog pitu wong.

Esuke bar sarapan, jam wolu rombongan mangkat maring Universitas Muhamadiyah Semarang, tempat upacara pembukaan invitasi olah raga Perguruan Tinggi Swasta se-Jawa Tengah. Upacara pragat, diterusna pertandingan Badminton, tenis, lan pingpong nang tempate dewek-dewek, nang UMUS karo nang lapangan Mogas.

Wektu wis pan mulai pertandingan, Pak Gunistyo ngomong, Lah bet pingpongku jebule ketinggalan. Enyong takon, Lah kepriben? Ketinggalan nang endi pak? Jawabe pak Gun, Kayonge tah nang hotel. Padahal enyong mau wis krasa nggawa, tapi ka laka. Batine enyong, waduh ana-ana bae sih. Iloken pan pertandingan, bet pingponge nyilih? Akhire pak Gun nyilihi bet pingponge Diding. Wis sabisane.

Arane gen dudu ndekene, dadi ya mesti bae dienggone ora kepenak. Alhamdulillah manjing nang grup B lawan Universitas Kudus, lan Universitas Islam Sultan Agung, UPS bisa lolos. Dadi bisa melu nang babak terusane. Ketemu lawan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Sadurunge maen, pak Gun ngomong, Pak Maufur, enyong karo sampeyan gurung tau kalah yah? Jawabe enyong, Iya pak, apa sampeyan iri pengin kalah? Ah, sampeyan aja ngomong kaya kuwe, kayong dadi ana unsur sombonge. Bisa-bisa kiye mengko awake dewek kalah loh. Ati-ati yen ngomong, sebab kadang omongan sing kayonge biasa-biasa bae, asline nang sanjerone ana arti sing ora dingerteni karo sing ngomong.

Let sadelat gilirane enyong karo Pak Gun maen. Set kaping siji kalah tipis, kacek sacuil. Set kapingdo kalah maning, ya kaceke secuil. Set ping telu menang, kaceke lumayan akeh. Set kaping papat wis menang adoh, kacek 6 angka. Telung angka maning pragat, lan menang. Tapi buktine, enyong karo Pak Gun sering mati dewek. Sing akhire diudag anjog nilaine pada bae, trus bar kuwe malah kesalip bijine, lan dadi kalahe. Enyong ngomong maring Pak Gun, Ya mbadek!…. Kalah!

Jarene Pak Gun, Iya yah. Padahal kari sagruilan maning, ora bisa-bisa. Tapi, enyong ya mbatin, Aja-aja malah merga dudu omongane Pak Gun, nanging saka omongane enyong sing wis kelanjur rumangsa pan kalah. Utawa merga omongane bareng-bareng wong loro sing bisa ndadekena kalah.Utawa merga lawane pancen luwih apik, tur nasibe uga apik. Dadine awake dewek kalah. Wis ah ora usah dipikiri, apa maning kaditulis. Sing uwis ya uwis, kelebu sing wis terlanjur ketulis ya wis, nggo pelajaran. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA