Take a fresh look at your lifestyle.

Klambi Khas Tegal – Daning : Yono Daryono

DINA Kemis esuk Man Damin pit-pitan nganggo iket clana komprang baju kurung (koko) ireng-ireng kaya gaok. Sing umah dewekan ora ngampiri Kang Bunasir merga bojone, Bi Sijah njaluk ditokokna sarapan kupat bongkok sing ana nang alun-alun. Teyang-teyang maring alun-alun metu Kepatihan ngarepe toko Mira Jaya. Toko gurung buka Om Gyong-Gyong sing biasane esuk-esuk ngejak ngupat nang ngarep hotel Semeru gurung mbukan gebyog tokone. Man Damin ngenjot pit terus ngetan labas alun-alun.

Anjog alun-alun mandeg nang ngarepe gedong Mulya Damai bekase bioskop Dewa. Man Damin njagong nang plesteran mbokongi jumbleng sing ana nang ngarepe Mulya Damai. Eleng-eleng kiwa-tengen batir-batir sing pit-pitan gurung pada kumpul. Biasane jam 6 esuk batir-batir “Fajar Sehat” wis pada nongkrong nang alun-alun. Fajar Sehat kuwe arane gonggoman pit-pitan pit kuna sing dong esuk kumpul nang alun-alun toli saben dina jemuah pada mangan ponggol bareng, istilahe jemuah barokah.

Sing adol kupat bongkok wis dasaran nang wetane gedung Mulya Damai, Man Damin marani kupat bongkok mbokatan kentengan bisa-bisa digramyami Bi Sijah adong balik ora nggawa kupat bongkok.

Sawise tuku kupat bongkok Man Damin njagong maning nang plesteran ngarepe gedong Mulya Damai, durung suwe njagong akeh bocah mangkat sekolah nganggo pit, let ora suwe wong pada mangkat nyambet gawe nggo motor. Sing eram wong kantoran ora katon pada mangkat tapiken akeh wong nganggo klambi ireng-ireng kaya gaok manjing maring balaikota nganggo motor. Lagi mikiri wong sing kaya gaok, ujug-ujug ana sing nyapa.

“ Lagi apa Kang pan ngantor maning, “ jare wong sing nyapa. Man Damin nglinguk kiwa sawise mlongo. “Abong – abonge wis pangsiun Kang Tomi ngledek ngajak ngator maning,” Man Damin mbatin.

“ Eh kowen Kang Tomi, bisane nganggo klambi koko clana komprang toli iketan ana keding, “ jare Man Damin. Kang Tomi nganggo klambi khas Tegal numpak pit kuna. Pite wis laka cete toli katon brecek ajibe maning mereke gazelle. Jarene tah gazelle seri 3 gawean taun 1929. Pit kaya kuwe didokon nang sawah laka sing nyawel, “pit bosok teyengen ka regane larang nganti 15 jutanan,” Man Damin mbatin.

Sawise nyawang pite Kang Tomi Man Damin mandeng klambi sing dienggo Kang Tomi bisane pada karo sing dienggo deweke.

“ Toli bisane mangkat kantor nganggo klambi kaya dekene nyong Kang, “ Man Damin takon.

“ Sakale rika sing ndalangi ya, “ jare Kang Tomi.

“Ish aja kaya kuwe.”

“ Jare Kang Dinar Wisanggeni rika melu rapat, eben ASN nganggo klambi adat,” jare Kang Tomi.

“Oh kaya kuwe, anuk gemiyen jamane Walikotane Pak Sarjoe, Bu Sarjoe tau takon donge klambi khas Tegal kaya apa. Bu Sarjoe ngumpulna wong-wong sing dianggep ngarti kaya Mas Mamang Abdurakhman, Kang Saifun MS sing waktu semana dadi Kasi kebudayan Kantor P dan K Kota Tegal lan liya-liyane. Sawise ketemu, Mas Mamang Abdurakhman ngongkon Pak Suwardi wong Asem Tiga (pangsiunan Pengadilan Negeri Tegal) karo bojone nganggo klambi koko, clana pangsi, sarung palekat, iket wulung, sandal kulit jepitan, sing wadon jarite karo slendange batik Tegal. Lha foto kuwe sing tak dodokna nyong maring sing melu rapat nang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rapat kuwe sing mimpin Kang Dinar Wisanggeni, “ Man Damin njelasna.

“ Oh mugane rika nganggo klambi kaya sing nyong nganggo, mung bae rika sarunge dikalungna, nyong tah tak gubedna nang bangkekan, “ Kang Tomi nuding wetenge sing digubed sarung. Man Damin pesam-pesem, mau Kang Tomi nyindir Man Damin pan ngantor maning. “ Dadi wiwit 2 Januari 2020 Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono nganjurna Aparatur Sipil Negara (ASN) saben dina Kemis minggu kesiji, keloro karo ketelu, nganggo klambi khas Tegal. Adong minggu kepapate nganggo klambi adat khas Indonesia.

Walikota Tegal ngetokna Surat Edaran (SE) bab netepna nganggo klambi adat khas Tegal. Toli kabeh Aparatur Sipil Negara (ASN) nang lingkungan Pemerintah Kota Tegal dina kuwe kudu ngomong nganggo basa Tegal, “kandane Kang Tomi.

“Lha engko pada pating pecotot, toli basa kramane wagu bleh,” kandane Man Damin. Kang Tomi ora semaur mung gemuyu.

“Dina kiye, kabeh ASN neng lingkungan Pemkot Tegal wajib nganggo klambi adat Tegal karo ngomonge nganggo basa Tegal, “ jare kang Tomi. “Kiye wis dadi aturan, kudu ditaati karo sekabehe ASN Kota Tegal. Adong ora taat pan diganjar nembang lagu Indonesia Raya,” Kang Tomi nirukna omonge Walikotane.

Ana sing diarepna bisane ASN kongkon nganggo klambi khas Tegal eben katon jatidirine, sejarahe toli jelas status sosiale. Pejabat karo staf nang Kota Tegal klambine pada bae. Ora dibedakna kaya jaman gimiyen sing megin feodal, pyayi karo rakyat beda. Jaman gemiyen ora mung klambine sing beda rakyate uga kudu munduk-munduk maring juragane. (Wawan Hoed/Red1)

KATA-KATA KHAS TEGAL

abong – abonge = mentang-mentang

anuk = anu

bangkekan = pinggang

brecek = brecak di wajah/ tidak halus

dasaran = nggelar jualannya

diganjar = dihukum

mugane = oleh karena itu

teyengen = karatan

BERITA LAINNYA