Take a fresh look at your lifestyle.

Kacamata BPJS – Daning : Yono Daryono

BARANG wis tua dong pan maca mesti glatakan kacamata, padahal sing nyimpen dewek, sing ames Bi Sijah bojone Man Damin. Nuduhe Bi Sijah nyingkirna kacamata sing nggo pranti maca.

“ Kacamana aja sokan disingkirna nang panggonane. Nyong mesti ndokon kacamata nang nduwure tivi lha kiye digoleti laka kowen nyingkirna maring endi Jah?’ “Man Damin nembung maring Bi Sijah olih takon suwarane atas.

“ Barang-barange sampeyan nyong ora tau ngemek Kang, aja maning ka nyingkirna, “ semaure Bi Sijah.

“ Lha sih nang endi, prasakuwa nyong ndokon nang kene, “ Man Damin nuding nduwure tivi.

“ Mbuh lah Kang, nyong pan masak oseng-oseng lengguk,” semaure Bi Sijah karo semingkir maring pawon.

Meningan dong ora nganggo kacamata Man Damin ora bisa maca, tulisane katon bureng. Kuwe bae mending dong anuk sokan ana ayang-ayangane. Mbuh priben-priben kacamata kuwe megin bisa nggo maca ora ketang olih mendelik kudu amba ora bisa kedep, merga wis mulai bureng kudune pluse ditambah. Apa dumane sering maca WA dadi matane ora titis ndeleng tulisan nang buku.

“ Lha ganing ketemu, dong anuk ka senenge gemerah ndisit, “ Bi Sijah weruh Man Damin lagi maca nang ruang tamu nganggo kacamatan sing mau digoleti. “ Toli ketemu nang endi kuwe Kang, “ Bi Sijah takon Man Damin ora semaur.

Man Damin pengin ngrampungna maca novele Kang Firman Hadi sing judule “manjemput takdir”. Mumpung lagi senggang pengin nerusna lha ka kacamatane ketlesep wis kaya kuwe dienggo bureng.

“ Takoni ka mingkem, “ jare Bi Sijah.

“ Wis sih Jah kye lagi serius critane serem kaya ditektif, “ semaure Man Damin.

Man Damin olih maca ora cepet kaya biasane, tulisan nang buku kaya ana ayang-ayangane, mung seprapat jam macane mandek mata krasa serab, gulune cengeng. Man Damin merem nggo ngilangna mata peteng eben byar maning. Ketap-ketip merem melek anjog limang menitan tembe mata byar maning.

“ Jah nyong kayane ngesuk kudu maring Puskesmas kyeh, “ kandane Man Damin.

“ Sih kenang apa Kang, “ Bi Sijah rundag krungu Man Damin pengin maring Puskesmas aja-aja lara. Wis deweke lara-larana saiki Man Damin pengin maring Puskesmas, blai kye tah.

“ Ora kyeh tah nyong pan jaluk rujukan maring dokter mata nang Kardinah endah ganti kacamata sing nggo maca. Kacamata kiye kayong wis butek nggo maca ora ceta, “ kandane Man Damin.

“ Astagfirullahaladzim, tak kira lara apa, “ Bi Sijah nyebut. Sing mau ngenteni Man Damin semaur nganti deg-degan jebule mung pan njalur rujukan kacamata. “ Kacamata ka digedeg-gedegna Kang.

“ Ish kacamatan penting oh Jah nggo nyambung mata eben macane titis, “ semaure Man Damin.

Esuk-esuk Man Damin nguncluk maring Puskesmas Tegal Barat. Nang Puskesmas ora patia suwe merga Man Damin melune lansia dadi didisitna. Saiki adong lansia (lanjut usia) sing umure luwih 60 tahun ora suwe nunggune semono uga adong numpak sepur lansia olih potongan 20 persen.

Bar olih rujukan Man Damin maring Rumah Sakit Kardinah, anjog Kardinah nang poli mata akeh wong pan priksa mata isine lansia kabeh dadi runtunge madan suwe nganti bedug Man Damin durung diundang. Diundang pisan kalah kur ngetes mata nggo ndeleng huruf- rufuf adoh, sing ngetes juru rawat, doktere lagi nglanyani pasien liyane. Bar kuwe kon nunggu maning ngenteni doktere.

Man Damin diundang maning kon manjing maring poli mata, Man Damin ngomong :

“ Suster nyong pengin ganti kacamata sing nggo maca tapiken dina kiye nyong matane beleke terus, “ kandane Man Damin. Sustere mantuk-mantuk Man Damin dikongkon njagong nang panggonan mau sing nggo ngetes mata. Sawise mata nggo ndeleng adong ceta kabeh Man Damin dikon nanggo kacamata plus, sustere pilah- pilih ketemunya kacamata plus 3 nggo maca katon ceta.

Let ora suwe dokter mata mriksa matane Man Damin, corat-corot nganggo senter cilik matane Man Damin dijembat-jembet.

“ Matane apik ka Kang, wis kyeh tak ngein resep endah ora beleken, “ jare doktere.

“ Man Damin kon maring apotek jejere poli mata, toli sustere ngein resep nggo maring toko kacamata.

“ Kyeh ora maring BPJS sus,’ Man Damin takon maring sustere.

“ Mboten Pak, teng toko kacamata mawon, “ semaure sustere.

Man Damin ngenjeg maring toko kacamata, nang toko kacamata Man Damin ndodokna surat sing dokter mata ana gambar mata karo ukuran kacamata.

“ Niki regine 175 ewu Pak, “ kandane sing jaga toko kacamatan, Man Damin kaget.

“ Ish daning mbayar Nok, nyong tah melu BPJS oh.”

“ Nggih nanging mripatipun Bapak engkang ngge ningali tebih sae. “

“ Nyong butuhe kacamata sing nggo maca eben nggo ndeleng huruf ceta.” Sing jaga toko gedeg tutug ora bisa ngein kacamata sing nggo maca merga resepe dokter ora moni kacamata ditanggung BPJS. Man Damin mbatin prasakuwa sing wis-wis kacamata sing nggo maca ya ditanggung BPJS bisane saiki iurane mundak malah ora nanggung kacamatan plus.

KATA-KATA KHAS TEGAL

blai = celaka

glatakan = mencari barang yang tersembunyi

rundag = terkejut

ketlesep = terselip

nguncluk = bergegas

serab = silau

sokan = kadang-kadang

titis = tepat sasaran

BERITA LAINNYA