Take a fresh look at your lifestyle.

HP – Daning : Maufur

DINA Selasa tanggal sanga wulan Oktober 2012, enyong maring Kantor Asuransi Sinarmas, sing ana ning Komplek Nirmala, pan lapor yen mobile enyong peyok nyerempet tembok endep. Wektu kue ditemoni Mba Nurul.

Mba Nurul takon, “Bapak nduwe nomor HP”? Enyong njawab, “Ya jelas duwelah”. Deweke takon maning, “Pirang nomer pak”. Tak semauri, “ Akeh”. Masih takon terus, “Diiih akeh, dienggo kabeh pak”. Enyong ya njawab maning, “Ya iyalah”. Jare Mba Nurul, “Ya wis pak ndeleng nomor pira bae, tak catet”.

Sadelat enyong ngemut-emut, terus tak sebut, “Endol wolu lima, wolu pitu wolu, telu lima sanga, lima lima lima”. Sauwise nyatet, Mba Nurul takon maning, “Nomor liyane pira bae pak”? Enyong nyemauri, “Wis langka maning”. Jare Mba Nurul, “Lah mau jare nomere akeh”. Enyong ya melu-melu latah nirokena sing diomongna Mba Nurul, “Lah apa nomor rolas iji sing wis tak sebut kuwe ora akeh”? Mba Nurul Cuma ngomong, “He..he..he.. maksude nomor akeh kaya kuwe pak. Iya sih bener akeh, rolas nomer ya pak”.

Esuke karo menyang Kampus Universitas Pancasakti Tegal, enyong mampir disit ning umahe Pak Rosyidi. Kebeneran nemen Pak Rosyidine ana ning umah, dadi bisa ketemu, malah Bu Rosyidi melu nimbrung. Lagi ngobrol ngalor ngidul wong telu, ana suara kring telepon ceketem utawa telpon genggam saka njero kamar. Jare Pak Rosyidi, “Bu, kae telepon dijunjung disit”. Bu Rosyidi semaur, “Ya pak”. Terus deweke melebu kamar.

Let sadelat metu maning, tihale laka sing takon, tapineng deweke cerita bab telepon. “Enyong wis dilawani
gugup olih mbuka lawang kamar, toli mbuka lawang lemari, bar kuwe mbuka slorok. Slorok tak lorod, terus enyong mbuka seleretan dompet, bar kuwe tak jukut lan tak pencet tombol ijo sing ana ning HP. Tak tempelaken ning kuping, karo ngomong assalamualaikum, eh sing nyemaur ora jelas suarane. Akhire tak panteni”.

Enyong takon, “Bar dipateni dipendem ngendi yu”? Bu Rosyidi malah takon, “Sing dipendem apane Pak Maufur”? Jare enyong, “Lah sing mau dipateni HP oya yu? Ya sing dipendem Hp yah”. Semaure Bu Rosyidi, “Ah pak Maufur ta ana-ana bae”.

Sadelat enyong dadi kemutan Pak Burhan Eko Purwanto. Wektu kuwe, bar semabayang jumatan ning Mesjid Baitusolihin deweke langsung ngomong, “Pak Maufur, berarti sing jumatan kye langka sing nggawa HP ya? Soale langka sing mati sih”. Enyong tesih mikir apa maksude Pak Burhan, tapi neng deweke nudukena tulisan sing nempel ning tembok mesjid, unine. “Sing nggawa HP supaya dipateni”. Dadi angger laka sing dipateni berarti ya langka sing nggawa HP. Terus enyong karo Pak Burhan ngguyu bareng.

Sauwise enyong mablik maning soal Hpne Bu Rosyidi. Enyong nerusna ngomong maring Bu Rosyidi. “Dadi sampeyan mau mbuka-mbuka kosi nganti ping lima olihe suara ora jelas. Kuwe HP sampeyan ndean yu. Ijol bae karo Hpne enyong yu. HP enyong ta jelas nemen”. Bu Rosyidi takon, “Jelas suarane Pak Maufur”? Enyong njawab, “Ddu, jelas wis rusak dadi langka suarane.. Dadi malah ora usah repot-repot”. Bu Rosyidi ngomonge, “Ya kweh, ana-ana bae”.

Bar kaya kuwe enyong kemutan pejabat sing lunga maring endi-endi, ora tau nggawa HP, ya kuwe Pak Samsudiat. Waktu kuwe Pak Samsudiat dadi Wali Kota Pekalongan. Wong sing pan ana urusan karo deweke, angger pan telpon ya los nelpon maring kantore, utawa telpon ajudane. Ndean ta sering ana wong sing kangelan, tapi gawean beres terus langka masalah merga tihale ora nggawa HP.

Nah ning Tegal ya ana sing niru-niru ora nganggo HP, ya kuwe Mas Aji wartawan senior Suara Merdeka. Embuh alasane apa, tapi jare akeh sing pan perlu ora bisa nelpon dadi jengkel. Terus bar kuwe nawani pan nein HP, tapine Mas Aji ora gelem.

Wektu kuwe, bar sembayang mahrib Hpne enyong moni, ana sing nelpon kosi ping loro, tak enengna bae. Mergane tak batin, mahrib-mahrib ka nelpon. Nanging bar kuwe tak batin maning, pati-pati mahrib-mahrib nelpon ndean ta penting nemen. HP tak jukut, tak deleng, nomere HPne Pak Yusqon.

Enyong nelpon balik maring Pak Yusqon, pak Yusqon ngangkat, terus ngomong. “Pak Maufur, kyeh ana sing pan ngomong karo sampeyan”. Tak enteni sadelat, ning seberang suarane Mas Aji. Terus Mas Aji ngomong, intine pan maring umah, pan ketemu enyong. Enyong ngomong secuil, “Ya wis tak enteni”.

Ora let suwe, Mas Aji anjog. Sauwise omong-omong keperluane, Mas Aji takon maring enyong. “Pak Maufur, nduwe nomere Pak Purnomo Tenes”? Enyong njawab, “Nduwe, priben”? Jare Mas Aji, “Tulung ditelponena, enyong pan maring umahe, ana perlu”. Langsung enyong telpon Pak Pur, terus tak nekena Mas Aji, ben ngomong dewek.

Sauwise dewek rampung omong-omong karo Pak Pur liwat telpon, enyong ngomong maring Mas Aji. “Kyeh, yen sampeyan sauwise ketemu Pak Purnomo ana perlu maning maring wong liya, sampeyan njaluk tulung Pak Pur, kongkon neleponena wong sing pan diparani. Mau njaluk tulung Pak Yusqon, terus njaluk tulung enyong, engko bar kiye njaluk tulung Pak Pur, lah sadurunge mau ketemu Pak Yusqon, sampeyan njaluk tulung tanggane ya”?

Kurungu omongan kaya kuwe Mas Aji ora njawab, tapi gemuyu ngakak. Gemuyu dudu merga lucu, nanging kayong krasa disindir. Cebule ora nduwe HP tapineng bisa nganggo Hpne wong pirang-pirang. Ah kuwe ta olih otil, bakale mbandil embuh loh. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA