Take a fresh look at your lifestyle.

Dunya Nglawan Korona – Daning : Maufur

ENYONG asline tah donge ora pan nulis korona. Sebab wis akeh berjibun tulisan soal korona. Nang koran saban dina wis ana, nang tipi saban sawidak menit ya nongol tayangan brita korona. Luwih-luwih nang HP, ndean tah saben menit nang pirang-pirang group WA, Twiter, lan liya-liyane ya ora mandeg-mandeg. Pendeke, Gusti Allah ngedunna ilmu maring manungsa sing gelem mikir, cukup nganggo kuman mematikan sing diarani Korona utawa Covid-19, trus dadi Pa’ndemi. Apa maning angger Pa’ndemi dfikancani Bu’ndemi, ndean sangsaya sengsarane.

Tapi merga nang tipi ana brita bolak balik judule, Dunya nglawan Korona, dadi enyong penasaran pengin weruh luwih adoh lan sinau kanggo tak tulis nang kolom Warung Poci kiye. Ben wong-wong maca soal korona saka trawangan sing radan beda kambe liya-liyane..

Sabenere, korona kuwe apa lan sapa donge? Bisane dilawan dunya? Dunya ka nglawan korona? Jarene korana sejenis kuman, khewan cilik mbangkanane cilik. Kudune lawane ya khewan cilik maning. Yen kalah, dilawan khewan sing radan gede. Yen uga egin kalah, nembe dilawan khewan sing luwih gede maning. Pokoke khewan yang dilawan khewan. Lah yen gurung ana khewan liyane, utawa obat sing bisa nglawan, apamaning ngalahna, priben? Ya ora priben-priben. Sing penting aja dunya nglawan korona, merga dunya kuwe lawane akherat, dudu korona.

Enyong egin kemutan nemen. Nembe pirang wulan sing wis keliwat, tata cara uripe sebagian wong-wong nang dunya rubah merga anane teknologi informatika sing bisa dienggo nang pirang-pirang cara penguripan menungsa. Cara blanja, cara seserawungan, cara lelungan, lan cara-cara liyane. Nah saiki tata cara penguripan oyag maning merga ketekan tamu sing ora dinyana-nyana. Wong-wong pada nyebute utawa ngaranine Korona.

Merga anane korona, ndadekena wong-wong lelungan ora gampang manjing maring propinsi liya, susah silarohim maring sedulur luar pulo, apa maning manjing negara liya. Wong-wong dikon tunggu umah, kumpul nang umah, sekolah nang umah, lan nyambut gawe saka umah. Malah solat bae kongkone nang umah. Jamaahe sakeluarga sementara nang umah. Jumatan prei disit, ganti solat duhur, paling ora rong pisan. Tempat-tempat wisata ditutup, resepsi hajatan tunda, seminar ngenteni yen wis aman, tilik wong lara nang rumah sakit ora olih, bezuk ketemu sedulur utawa batir nang tahanan beleh bisa. Saiki serba ora gampang, malah ora bisa apa-apa kanggone sing wis dilarang.

Enyong lagi ngetik tulisan kiye, ujug-ujug Atmo ngirim Puisi tegalan, judule: Njaluk Obat Korona. Isine kaya kiye: Pada tetangisan/ nganti kayong pan ketekan tetes banyu mata/ istighozah njaluk obat virus korona/ Kyai Masdukat nein wasiat/ ari solat wektune sing tepat/ zakate aja kosi telat/ para pejabat aja nggedeni maksiat/ jatahe bocah yatim aja disikat/ maring wong tua-guru-kyai aja mblunat/ awak lan ati sing bersih/ emut tangga teparoh sing pada ngelih/ ben blaine pada ngalih/ Para sesepuh wis ngrenda aksara/ endah umate ora pada sengsara/ kon pada solat hajat tobat/ ben cepet dinein obat.

Sauwise, enyong dadi kemutan omongan Lanang Setiawan, Kanggo ngemuti pristiwa ketekan korona, Komonitas Sastrawan Tegalan kudu nggawe buku sing isine kumpulan puisi basa tegal soal kedadian anane korona. Kiye sejarah bangsa-bangsa sa-ndunya, kudu dicatet. Ben mengkone generasi mburi pada ngarti, yen Gusti Allah wis karep, ngemutna wong-wong sing urip petakilan, sombonge naudubillah, cukup ngirim rombongan makhluk cilik lembut, sing bisa ndadekena masyarakat dunya kalang kabut, merga akeh nyawa nang pirang-pirang negara dicabut ucul saka ragane mbalik maring sing nduwe.

KORONA

Mahluk cilik sing teka liwat negeri Cina/ Clingak clinguk ndelik nang endi-endi ana/ Ora katon ora ketara tapi ngalah-ngalahna/ Nggawe geger lan kelimpungane dunya/ Pirang-pirang menungsa ngomong nglawan korona wani/ Tapineng sanyatane malah pada umpetan/ Wedi nemen mbokan ujug-ujug diparani/ Sebab yen wis kelebon diampiri rasane pet-petan/ Mudunmu jare saka langit/ Nyebar maring satus wolung puluh siji negara/ Nabrak sapa bae kanti sengit/ Sing kena njengkangkang laka suara/ Menungsa makhluk sosial kongkon individual/ Solat jamaah lan kumpul-kumpul sementara kongkon ditinggal/ Menungsa makhluk religi ibadahe kongkon rugi/ Nglakoni printah sing ganjarane mung siji-siji/ Duh Gusti, tulung korona ditarik kongkon balik/ Sauwise deweke ngobrak abrik/ Dunya wis katon njempalik/ Muga-muga wong-wong sing angkuh wis pada emut anane al-Khalik. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA