Take a fresh look at your lifestyle.

“Badogan Oh Badogan” – Daning : Dr MAUFUR

<B>ENYONG<P> nduwe salah siji grup WA sing arane Silaturahmi Abituren. Anggotane sing gemiyen sokolah bareng nang Ketanggungan Brebes. Saiki wis pada nduwe pirang-pirang putu. Manggone ana sing nang Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Bandung, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, anjog Jombang Jawa Timur. Malah ana sing nang Kendari lan Potianak. Nah sing nunggu tetep setia kampunge yang akeh. Manggone nang endi-endi, tapi nduwe pengalaman sing pada, ya kuwe ngranapi kebanjiran. Dadi nang WA rame, crita pengalamane dewek-dewek.

Dina Jumat wingi, grup WA sepi. Ndean merga dina jumat, ndean kejaba lagi pada ndonga, utawa wis bosen ngomongna brita-brita utawa kahanan sing asline miris, tapi dianggep lumrah. Enyong pengin nyoba ngomongna sing wis arang, malah ndean wis pada klalen, merga wis ora tau weruh, apa maning ngrasakena, sauwise umahe adoh saka kampung halaman.. Klalen babarblaasss!

Bar Jumatan enyong kirim, Blendung jagung, srabi miring, tahu aci, tahu pletok, sate balibul/ batibul, olos, gelotak, kupat glabed, soto tauco, sega langgi, ponggol setan, sega lengko, kupat bongkok, kupat blengong, teh poci, es sagwan, pilus kletuk, latopia, kerupuk antor, kacang bogares, gemblong ocar acir, gemblong tekek, rujak uleg, rujak teplak, rujak kangkung, lan liya-liyane khas tegalan lan Brebesan. Saben aran jajan utawa panganan kuwe ana foto utawa gambare ceta jelas gamblang. Eh let sadelat langsung respone kanca batir gemerudug ora uwis-uwis.

Jare Dulloh, “Kurang siji owh, glali sutra utawa glali kacang.” Trus jare Ma’ruf, “Tambah, kembang temu, bluder, naem, lan putu gobed.” Sauwise nongol sing arane bluder, jajan khas Ketanggungan, ana sing nulis riwayate jaman gemiyen. Awit-awite sapa sing mulai nggawe bluder. Nggawene kepriben, lan bahane apa bae. Terus kemutan aran-aran wong singng gawe. Ana Yu Lagiyah, Yu Iah, bu Aminah kamben bu Mugiyah, lan liya-liyane. Saiki malah nang Cilandak Jakarta ana sing nggawe, trus dikirim nang endi-endi ora, malah anjog Penang Malaysia. Tapi wonge sing gawe, sauwise nduwe putu egin siji-sijine deweke mandeg pet jipet ora ngurus liyane, nguruse gel putu. Dadi wis limang wulan suwene gurung ana gantine.

Bar kuwe, Dulloh kirim WA maning. Monine, “Sing laka gantine tah bi Masliyah, adol rujak pace. Nganti saiki mung kari kenangan tok.” Jare Basiroh, “Enyong egin kemutan sing nggawe tempe man Kidin. Nggawene nganggo kedele, diedek-edek nganggo sikil ora disemeki. Kabeh panganan, angger weruh nggawene, ora pengin mangan. Soale kayonge sembarangan, njijeni. Tapi angger wis dadi, ngelih, apa maning olih dinein, ya uwis, langsung enak..enak..enak.”

Kandane Marwiyah, “Enyong gemiyen wektu cilik tuku kupat glaged nang alun-alun Brebes, ngarep mesjid. Buka jam lima sore tekan bengi”. Diwales karo Hidayah, “Kupat glabed sing enak saiki nang pasar Cinde ngulon pereke DEPNAKER. Nang kono akeh wong dodol kupat glabed, bebek, blengong goreng, sate buku, sate endog puyuh, lan liya-liyane. Njagonge nggelar klasa, bukane jam papat sore, bar mahrib bubar, diterusna ider maring desa-desa.” Jare Marwiyahe, “Mba Dayah, mengko yen enyong maring Tegal, tulung dianter ya, enyong pengin kupat glabed. Ndeleng fotone sing dikirim mas Opung, kayong sung mengini, enyong nganti ngiler kyeh.”

Let sadelat, ujug-ujug Hidayah njelasna panganan sing tak kirim ana gambare. Sate balibul, weduse umur limang wulan. Batibul, cempe umur sangisore telung wulan, esih kunyur-kunyur Yen glotak petis sing digawe nganggo dage, yen pemalang arane tlembuk, utawa gembus. Campure balungan ayam utawa wedus, trus tambah petis. Kupat bongkok sing dodol saka desa Bongkok Kecamatan Kramat. Bumbune kunir, tempe diuleg, campur tauge, trus diuwuri krupuk mi kuning sing wis diremed, ancur mina.”
Sedelat mandeg, enyong nyemauri maning. “Sadulur, enyong sih ora eram. Angger WA soal badogan..eh panganan, respon sedulur rame nemen.”

Sebab urusan telempos, apa maning lagi ngelih,egin tetep nomer siji. Angger ngomongna Indonesia akeh korupsi gede-gede, banjir narkoba, utange akeh, rejeki ora rata, kuwe wis biasa. Tapi jajanan utawa panganan sing wis kayong laka, padahal regane murah, sehat, lan enak, ngangeni kanggo diobrolna, kambe ngemut-ngemut jaman gemiyen wektu egin cilik nang kampung halaman. Saiki wis pada klale halaman pira.
Jare Dulloh, “ Wong Ketanggungan pancen senenge tuku-tuku badogan awit gemiyen sing dodol panganan apa bae payu kabeh. Bi Raben sing saka sabrang wetan adol panganan lawuh, idere nggal dina anjog stasiun payu terus. Padahal sing dodol ora mung bi Raben tok.” Kang Jayin takon, “Ari badogan kue klapa nom ya?” Gurung ana sing njawab, disusul yu Atun, “Badogan oh badogan.” Akhire enyong melu nimbrung, “Badogan aja badogan. Badogan olih bae, asal ana gunane….eh kuwe lagu begadange Oma Irama ding.” Ma’ruf setuju nemen soal badogan. Jare deweke, “Badogan bae ya, yuh!”

Anjog jam 10 bengi, Jarotun masih kirim gambar bodin mempur, egin ngebul-ngebul. Ora mung anget, malah egin panas. Enyong lagi nulis artikel kiye, nglongok menjaba, egin udan gerimis. Batine enyong cocok kyeh, bodin godog anget, campur gula jawa, nginunge wedang jahe. Ah tapi enyong ngantuk! Jebule wis jam sawelas luwih. Angger soal badogan tah laka pragate, ko esuk maning. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA