Take a fresh look at your lifestyle.

Alun – Alun Donge Ana Apane – Daning : Yono Daryono

JUMAT esuk Man Damin pedaminan karo batir-batire pit-pitan mubeng kota kumpule nang ngarep bekase bioskop Dewa (saiki gedung Mulya Damai). Segurunge jam 6 Man Damin wis ngontel maring alun-alun merga komendan pit-pitan yakuwe Kang Sulis kanda jam 6 teng kudu wis kumpul tembe bareng-bareng muter kota, toli bablas Mejasem.

Sing uwis-uwis tah kumpule nang prapatan Kejambon kidule Kardinah ana halte, merga ngontele maring Slawi atawa perek-pereke Benjaran. Kang Sulis prentah titik kumpule nang ngarep bekase bioskop Dewa jare eben luwih perek adong pan maring Mejasem.

Man Damin sing umah nguja metu ngalor liwat jalan Hang Tuah toli lurus prapatan pasar sore ngetan anjog prapatan tumpuk mlegok tengen jalan A Yani. Anjog prapatan alun-alun Man Damin bingung akeh adang-adang pating plagrang toli taksi Tegal-Benjaran (istilahe wong Tegal adong nyebut angkot) mlegok alun-alun jalan KH. Mansyur. Biasane tah labas ngidul maring Benjaran dadi angkot adong sing lor maring Kardinah kudu mlegok disit maring alun-alun semana uga kendaraan liyane kudu liwat alun-alun.

Man Damin nang prapatan alun-alun (jare wong Tegal prapatan toko Jakarta), mandeg mudun sing pit nyawang prapatan sing akeh adang-adange pating plagrang mepeti gili. Ning cetakha nggo ngadang-ngadangi eben wong ora liwat mono dadi kendaraan sing lor ora olih labas ngidul kudu mlegok alun-alun, gili sing maring alun-alun dadi luwih sesek timbangane sing uwis-uwis gurung wong pada nyetop numpak angkote mandeg sekepenake. “Lha adong dina minggu priben wayahe ana car free day mobil motor ora olih maring alun-alun, apa kendaraan dibebasna labas ngidul, adang-adang disingkir-singkirna. Ora… montor atawa mobil diblekogna maring Kepatihan ( jalan HOC Cokroaminoto), ” Man Damin mbatin. Madan suwe

Man Damin mandeg alon-alon nuntun pit anjog ngarepe pasar senggol Man Damin kemutan batir-batir sing ngejak pit-pitan muter kota. Man Damin mencolot mlangkrok numpak pit nggenjot saporete nganti rengosan anjog ngarepe bekas bioskop Dewa wis laka batir-batir alamat ditinggal, paling-paling engko nggo ledekan.
Sawise mikir sedelat Man Damin ngontel maning anjog ngarep gerbang balaikota mlegok ngalor maring ngarepe masjid Agung, anjog pertelon ngarep pos polisi sing mengulon giline dipepet kepaksane Man Damin muter alun-alun. Kudune adong sing ngarep gerbang balaikota mlegok kiwa maring jalan Pangeran Diponegoro nang kana olih ngidul uga olih ngalor.

Kayong makha-makha ning cetakha warga dipaksa kudu muter alun-alun, mengkone dong pan pada liren nang pinggire alun-alun pada parkir nang endi. Nang balaikota ya ora olih wong jalan Ki Gede Sebayu ora olih nggo parkir mobil, kudu maring ngarep pendopo lah dong dina kerja isine mobile pegawai balaikota.
Alun-alun donge ana apane, paling-paling gasebo wanyad, mbuh tah mengkone jare Kang Seful Mu’min alun-alun pan direbyang-rebyang sing saiki lagi dilakoni tah gawe pager keliling alun-alun kaya sabuk, ana banyu manture, taman bunga lan liya-liyane toli taun 2020 pragat.

Sing nggo eram adong ganti walikota sing diutak-utik alun-alun. Jaman walikotane M. Zakir sing didodol nang alun-alun dipindah maring lapangan PJKA saiki arane pasar alun-alun, jaman Adi Winarso pinggir alun-alun digawe jukung-jukungan, jaman Ikmal Jaya gawe gasebo sing dipragatna ganing Masitha karo alun-alun digawe ana adang-adange malah ana lawang wesine sing pada dodol ora olih manjat, pengine alun-alun dadi tujuan wisata ora mung wong Tegal tok sing mampir tapiken wong endi-endi ora. Kayong saben walikota anyar ngentongna duwit akeh nggo ngutak-ngutik alun-alun sing saiki jare nganti Rp. 8,6 miliyar. Mestine priben carane eben alun-alun kuwe dibenerna sing pas karo fungsine wong arane bae ruang publik. Gonta-ganti laka mandege donge tah 50 tahun pisan apa priben kaya bangunan sing gawe Landa awet- awet toli apik. Contone kaya kantor birao, balaikota lawas, Lanal lan liya-liyane. Kuwe adong bener alun-alun pan direbyang-rebyang ana banyu manture ana keding toli dong pan upaca nang endi len. Ana sing ngomong upacarane nang ngarep pendopo apa bulakan Tegal Selatan. Lamon upacara Agustusan repot parkire apa maning adong nang bulakan Tegal Selatan wis giline ciut sing nggo parkir laka. Arane bae ruang publik ya warga kudu ngarti karo melu-melu rembug ora nganggo krentege dewek tok. Alun-alun laka ringine ora kaya jaman gemiyen, ngarep balaikota ana pasebane dideleng kayong adem.

Man Damin bolak-balik muter alun-alun ora ketemu batir-batire, takon maring wong sing nongkrong nang ngarepe Mulya Damai jare batir-batire parane ngulon liwat jalan Pangeran Diponegoro. Sawise ngileng ngarepe Mulya Damai Man Damin balik umah ora sida ngontel karo batir-batire. (Wawan Hoed/Red1)

KATA-KATA KHAS TEGAL

ciut = sempit
bulakan = lapangan
jukung = perahu kecil
krenteg = kata hati
mlegok = belok
ngileng = melihat sepintas
plagrang = melintang
rebyang = dihiasi

BERITA LAINNYA