Take a fresh look at your lifestyle.

Taun Ka Diulang-Ulang

241

Daning : Maufur

<B>ASLINE<P> enyong kye sering bingung. Saben-saben pan tanggal nemlikur wulan Pebruari, ditakoni. Pak, sampeyan enggal ulang taun. Pan nganakena acara apa? Nah! Enyong bingung njawabe. Sebab enyong sakeluarga ora tau nduwe utawa mikiri nganakena acara ulang taun. Awit gemiyen laka apa-apa. Saben taune liwat kaya biasane. Mung cukup ngemuti, mensyukuri, ndonga supaya sesuke luwih apik, urip lan panguripane kanggone nang alam dunya, lan luwih-luwih engkone nang akherat.

Kaya dene wingi dina Rebo tanggal rolas bengi jam wolu wulan September. Enyong ketekan jakwir Lanang Setiawan kamben Dinhas Yusak. Sadurunge Lanang WA. Pak, enyong kamben Dinhas wis nang arep umahe sampeyan. Biasa njagong nang lincak ngisor wit pelem. Enyong saka njero umah semaur, Iya mas, mangga nunggu sadelat. Let sadelat, enyong njukut bangku trus nemoni, melu-melu njagong ngisor wit pelem.

Dinhas ngomong maring enyong. Pak Maufur, enyong mene karo Lanang, nggawa titipan saka Tatang Suwandi, kawujud uleman. Tatang ulang taun, embuh kaping pira. Ndean tah umure deweke wis patang puluh telu taun. Enyong semaur, Walah Tatang reka-reka temen, taun bae diulang-ulang. Apamaning diulang nganti kaping patang puluh telu. Endi ulemane? Deweke nyerahna uleman kambe ngomong. Jare Tatang, sampeyan dijaluki tulung kon nggawe pusisi tentang ulang taune Tatang, trus bar kuwe kon diwaca bareng-bareng kambe liyane, eh bisa bareng duet, bisa uga gantian,

Sauwise uleman tak tampani, langsung tak waca. Jebule uleman acara syukuran merga dina laire deweke nang tanggal 14 September. Acarane ana hadroh, santunan bocah yatim, lan maca puisi. Batine enyong, wuiihh apik tenan, ana santunan nggo bocah yatim. Kiye sing miturut enyong luar biasa. Merga arang-arang wong sing lagi seneng ngemuti dina laire nganggo acara syukuran lan nyantuni bocah yatim.

Enyong ya sokan ketekan kanca LSM ini, LSM itu ngawa proposal, njaluk sumbangan kanggo acara nyantuni bocah-bocah yatim. Mung bae nang proposal, biasane biaya liya-liyane luwih akeh tinimbang sing nggo nyantuni. Gadi miturut enyong, akeh dana-dana sing ora pada karo maksude. Istilah pak Mito gemiyen, sering nakokena, Maksude apa? Duit olih njaluk-njaluk, eh malah dienggo liya-liyane. Gadi miturut enyong praktis kaya sing dilakoni Tatang, langsung dibagi. Keperluan liya-liyane nganggo duite dewek. Sauwise lamunan ilang, enyong nerusna maca ulemane. Nang bagian ngisor ana tulisane, Melu ngulemi Wali Kota Tegal, kamben ana kalimat, Yuh bareng-bareng maca puisi kalih pak wali.

Dina Saptu bengi sing enyong lagi siap-siap pan mangkat, Atmo kirim tulisan karo ana foto deweke. Tulisane, Kyeh enyong wis anjog enggone Tatang. Enyong mung nyemauri, Yaul. Let sadelat deweke kirim WA maning, isi foto lan tulisan. Foto deweke jejeran karo wali kota. Tulisane, Kyeh pak wali ya wis anjog. Mantan wali kota Nursoleh ya lagi pan gagiyan mene. Enyong gagiyan semaur, Enyong ya in syaa Allah sadelat maning anjog, aja kewatir.

Sauwise ndeleng foto, bukti yen pak wali wis teka, nang batin enyong mikir, Sing bener kiye kaya pak wali. Angger nang undangan utawa uleman ketulis melu ngundang, ya kudune wonge ana nang sanjerone acara, teka ndisiti, trus melu-melu nrima utawa nyalami tamu sing pada teka. Aja tihale ketulis melu ngundang, malah wonge laka. Sih mung nggo melu-melu kecantum tok. Kuwe tah, nggo gagah-gagahan. Alias awagan. Ora paham maksude.

Jam wolu pas, enyong anjog nang panggonan acara, jalan Palangka Raya nomer 18 Pesurungan Lor Margadana. Umahe kang Tatang nang sebelah SD Pesurungan Lor 2. Merga tempate acara nang halaman sekolahan, enyong dewek sampe saiki ora ngerti sing endi umahe Tatang. Merga mung kasebut sebelahe SD. Sebelah endi? Laka penjelasane. Wektu pas enyong teka lagi alunan hadroh. Let sadelat, sauwise acara bagi-bagi, santunan kanggo bocah yatim, lan ndonga, Tatang nein sambutan. Nerangna maksude ana acara syukuran, lan ngucap kasuwun maring kabeh bae sing wis teka.

Bar kuwe, langsung enyong dikon maju maca puisi urutan pertama. Puisi sing wis tak tulis nang WA tak waca. Judule, Taun ka diulang-ulang. Munine, Enyong takon, Donge lagi apa kang Tatang/ Taun ka diulang-ulang/ Pirang-pirang wong diundang/ Trus sampeyan ngragadi lan tumandang/ Tatang njawab, Idih pak Maufur/ Kiye mung ngewujudna rasa syukur/ Kamben ngundang kanca batur/ Sesrawungan karo sedulur/ Ben pada kehibur/ Enyong njelasna, Sebab nang pengumuman/ Lanang ngomong Man sapa wong/ Sing teka trus maca puisi/ Arepan digawe bombong/ Balike olih amplop karo ana isine/ Tatang Semaur, Yah dasar Lanang/ Ngomong sakentrang-kentrang/ Apa bae diterjang/ Mulane deweke tau diganyang wong sekandang bentang/ Digebugi, dijambaki, didupaki, laka kapoke.

Lanang nang pojokan cengar cengir, trus maju mengarep kambe motret mana-mene nganggo HP. Deweke krasa yen lagi nggo dadi lakon. Rumangsa lagi dikerjani. Deweke ngomong, Ya wis ora papa, engko gantian adong gilirane enyong ngomong. Eh jebule anjog bubar, deweke ora keduman giliran, dadi ora sempat mbales ngerjani. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA